szukaj
Wyszukaj w serwisie


7×7, czyli duchowe nieprzypadki #1 | Ania Mądra

Artur Hanula / 18.04.2021
Gerd Altmann i PublicDomainPictures  z Pixabay
Gerd Altmann i PublicDomainPictures z Pixabay

W dniach 18-24 kwietnia br. Kościół w Polsce obchodzi po raz 13. Tydzień Biblijny. Z tej okazji zapraszamy na 7 odcinków miniserii biblijnej. Zajmiemy się 7 darami Ducha Świętego, którego uroczystość Zesłania jest przeżywana 50 dni po Wielkanocy. Pomocne okażą się też… przypadki rzeczownika (jest ich też 7). Pomogą nam zrozumieć, że niejednokrotnie Przypadek to jedno z imion Ducha Świętego. W każdym odcinku będzie nam towarzyszyć fikcyjna osoba, choć symbolizująca rzeczywistych ludzi. A na koniec każdego odcinka mała niespodzianka poświęcona Biblii Nawarskiej, z której również będziemy czerpać fragmenty Pisma Świętego i komentarze duchowe otwierające poszczególne wpisy.


Z Biblii Nawarskiej:

Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi (1 Kor 1, 21-25; Biblia Nawarska, wyd. Apostolicum, s. 814-815)

Fragment komentarza duchowego: Mądrość świata oddala się od swojego prawego celu, a w konsekwencji nie jest w stanie poznać Boga (por. Rz 1,19-25), ponieważ szuka tylko znaków zewnętrznych i dostrzegalnych zmysłami albo akceptuje wyłącznie argumenty racjonalne (za: Biblia Nawarska, wyd. Apostolicum, s. 814)

Ania Mądra i dar Mądrości

Mianownik (kto? co?) – dar Mądrości

Dopełniacz (kogo? czego?) – to dar Ducha Świętego

Celownik (komu? czemu?) – przeznaczony dla Ani i wszystkich ludzi pod słońcem, jeśli tylko przyjmą chrzest i pozwolą się poprowadzić Duchowi Świętego; służy uznaniu prawdy, że Bóg jest miłością

Biernik (kogo? co?) – dzięki temu darowi bardziej kochamy Boga i ludzi (czynnie, nie tylko biernie)

Narzędnik (z kim? z czym?) – aby najpełniej realizować ten dar, chrześcijanin otrzymuje narzędzia, m.in. Słowo Boże, sakramenty, łaskę modlitwy, itp.; jest w stanie wygrać z każdym złem, jeśli tylko współdziała z Bogiem w maksymalizowaniu daru Mądrości

Miejscownik (o kim? o czym?) – człowiek obdarowany darem Mądrości stara się kochać Boga coraz bardziej; myśli o Nim możliwie najczęściej; myśli też o potrzebujących, których uczy się kochać bardziej i bardziej; a zatem nie tylko Ania nosi przydomek Mądra, ale jest on zachętą i zaproszeniem dla każdego z nas

Wołacz (o!) – Duchu Święty, przymnóż nam daru Mądrości!

O Biblii Nawarskiej

18 kwietnia br. przypada Niedziela Biblijna rozpoczynająca XIII Tydzień Biblijny. To także pora na Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Biblia Nawarska znalazła się na czwartej stronie okładki „Przeglądu Biblijnego” z materiałami na tegoroczne wydarzenia biblijne w Polsce.

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II (dzięki uprzejmości wydawnictwa Apostolicum)

Więcej:

Biblia Nawarska – jedyna taka Biblia w Polsce >>>

Niedziela Słowa Bożego z Biblią Nawarską >>> 

Biblia, Nawarra i Francja >>>

Biblia Nawarska na stronie wyd. Apostolicum >>>

profil Facebook Biblia Nawarska >>>

profil Twitter Biblia Nawarska >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-22 23:15:13