szukaj
Wyszukaj w serwisie

Zmarł Wojciech Sikora, wieloletni prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej

AH / 05.08.2022
Wojciech Sikora z Maciejem Morawskim – paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w siedzibie „Kultury” – Maisons-Laffitte, 2 grudnia 2008 r., fot. Autorstwa Mariusz Kubik - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9812683
Wojciech Sikora z Maciejem Morawskim – paryskim korespondentem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, w siedzibie „Kultury” – Maisons-Laffitte, 2 grudnia 2008 r., fot. Autorstwa Mariusz Kubik - Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9812683

W czwartek 4 sierpnia w Paryżu zmarł Wojciech Sikora, wieloletni prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej. “Żegnamy go z wielkim żalem” – napisało Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura na profilu Facebook.


Właśnie dowiedzieliśmy się o śmierci Wojciecha Sikory, dziennikarza, człowieka kultury, przeciwnika reżimu komunistycznego w Polsce , byłego dyrektora Instytutu Literackiego Kultura w Maisons-Laffitte. Ambasador JE Rościszewski składa kondolencje żonie i dzieciom” – napisała po francusku Ambasada RP na Twitterze.

Wojciech Sikora urodził się 16 kwietnia 1956 r. w Krakowie. Posługiwał się pseudonimem Adam Konar.

Był działaczem opozycji demokratycznej w Polsce w latach 70. Współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności, KSS „KOR” i Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.

W latach 1982-1989 był jednym z działaczy organizacji emigracyjnych w Paryżu, m.in. współpracował z paryską „Kulturą”, Biurem Solidarności, „Kontaktem”, RFI i RWE. Był też przedstawicielem krakowskiego podziemnego pisma „Arka”.

W latach 1983-1989 był europejskim przedstawicielem australijskiej Fundacji POLCUL (Polska Fundacja Kultury), a w latach 1987-2002 był sekretarzem Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej (Fonds d’Aide aux Lettres Polonaises Independantes) oraz współwłaścicielem Editions Aktis SARL (1989-1995).

Dwa razy otrzymał Nagrodę Przyjaźni i Współpracy „Kultury” (za rok 1992 i 1997).

Wojciech Sikora w siedzibie „Kultury” – Maisons-Laffitte, 2 grudnia 2008 r., fot. Autorstwa Mariusz Kubik – Praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9819213

W Instytucie Literackim pracował od 2000 r. Został prezesem Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura po śmierci Henryka Giedroycia w 2010 r. Pełnił tę funkcję do maja 2019 r.

Wojciech Sikora (2012), fot. Autorstwa Mariusz Kubik – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22465382

Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1995), Oficerskim (2008) i Komandorskim (2018) Orderu Odrodzenia Polski oraz w 2018 r. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Informacje biograficzne za: kulturaparyska.com

 

czytaj też:

Co pozostało po Kulturze Paryskiej w Maisons-Laffitte >>>