szukaj
Wyszukaj w serwisie

We Francji chorujemy 9 dni, w Polsce 7

PAP/PO / 03.01.2019


Według opublikowanych ostatnio przez Eurostat danych wynika, że w Unii Europejskiej pacjenci przebywają w szpitalu średnio od 5 do 10 dni; w Polsce jest to 7,2 dnia, a we Francji 9,1 dnia.


W 2016 r. średnia długość pobytu pacjentów w szpitalu w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej wahała się od 5 do 10 dni – wynika z opublikowanych w czwartek 3 stycznia najnowszych danych Eurostatu.
W 2016 r. najwięcej czasu w szpitalu spędzali Czesi – średnio 9,6 dnia, a najmniej Holendrzy – 4,5 dnia.
Tuż za naszymi południowymi sąsiadami uplasowała się Chorwacja (9,3 dnia), a w dalszej kolejności: Francja (9,1 dnia), Niemcy (9 dni), Luksemburg (8,9), Finlandia (8,6), Austria (8,2), Włochy (8,1), Malta (8), Litwa (7,7), Łotwa (7,6), Rumunia (7,5), Słowacja (7,4), Estonia (7,3), Polska (7,2 dnia), Wielka Brytania i Hiszpania (po 7 dni), Słowenia (6,9), Belgia (6,4), Cypr (6), Irlandia i Szwecja (po 5,7 dnia), Dania (5,5) i Bułgaria (5,3 dnia). Ze względu na brak danych w zestawieniu nie znalazły się Grecja, Portugalia i Węgry.
Pokazano jednocześnie dane z krajów pozaunijnych: przykładowo w Serbii pacjenci spędzają w szpitalu 9,5 dnia, w Czarnogórze 8,9, w Szwajcarii 8,5 dnia, dla Islandii jest to 6,7, w Norwegii – 5,5, w Liechtensteinie – 5,1 i w Turcji 4,2 dnia.