szukaj
Wyszukaj w serwisie

Uroczystości w Aubérive upamiętniające poległych polskich żołnierzy we Francji

STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW I ICH RODZIN WE FRANCJI / AH / 16.09.2021
fot. Zbigniew Adamek
fot. Zbigniew Adamek

W dniu 5 września 2021 roku w Aubérive (departament Marna), odbyła się uroczystość uczczenia Żołnierzy polskich i francuskich, którzy oddali życie za „naszą i waszą wolność” podczas I i II wojny światowej.


Uroczystość tradycyjnie organizowali: Związek byłych Polskich Kombatantów i Rezerwistów we Francji z przewodniczącym Stéphane Gradzikiem i Stowarzyszenie Kombatantów Francuskich departamentu Aube z Panem Jean-Pierre Dhohtelem.

Nie zabrakło przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w osobach Pana Konsula RP Andrzeja Szydło i Atachat RP Pułkownika Marka Kurkowicza.

Był obecny burmistrz Aubérive Pan Jean-Claude Volot i Pan Roman Skonieczny de Ostoya, przewodniczący Pamięci francusko-polskiej w rejonie Szampanii i wnuk generała lotnictwa w 1939-1945, Mateusza Iżyckiego.

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich Rodzin we Francji, Zarząd Krajowy i Koło Paryż reprezentował jego przewodniczący Damian Pólkotycki oraz Poczty Sztandarowe.

Podczas Mszy św. celebrowanej przez kapelana Polskich Kombatantów, ks. Wiesława Gronowicza, polecano Bogu naszych poległych Bohaterów, aby ich Ofiara nie była zapomniana i służyła jako drogowskaz dla przyszłych pokoleń.

fot. Zbigniew Adamek

Po Mszy św. delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem.

fot. Zbigniew Adamek

Czym  jest dla nas AUBÉRIVE?

Jest miejscem, które każdy Polak żyjący we Francji powinien odwiedzić, zapalić  znicz, wznieść ku niebu modlitwę i zadumę nad naszą jakże trudną historią!

Wolność mierzyła się krzyżami i ofiarą i mimo że świat zapomniał, my musimy przypominać.

Aubérive to Nekropolia Narodowa (Nécropole Nationale „Le Bois du Puits” à Aubérive), składająca się z trzech cmentarzy wojennych: francuskiego, polskiego i niemieckiego.

Cmentarz francuski powstał już w 1920 roku a w 1923 założono Polski Cmentarz Wojenny. Pochowano tutaj 130 Żołnierzy polskich poległych i zmarłych w latach 1914-1920 na terenie Szampanii.

Między innymi z inicjatywy członków “Sokoła” i Związku Strzeleckiego we Francji z chwilą wybuchu I wojny światowej został utworzony Komitet Wolontariuszy Polskich do zorganizowania ochotników do służby wojskowej.

W Aubérive spoczywają Polacy, którzy do roku 1917 walczyli jako ochotnicy w Legii Cudzoziemskiej w tzw. Legionie Bajończyków (od Bajonny – fr. Bayonne – gdzie był formowany pierwszy polski odział). Rząd francuski dopiero po upadku caratu zgodził się na utworzenie w roku 1918 tzw. Błękitnej Armii (Armii gen. Józefa Hallera ), do której zgłaszali się Polacy z Francji, jeńcy wcieleni wcześniej do wojsk niemieckich, austriackich jak i liczni ochotnicy z Ameryki.

W 1928 roku na cmentarzu odsłonięto pomnik ku czci poległych podczas I wojny światowej, na którym wyryto dwujęzyczny następujący tekst:

ŻOŁNIERZOM POLSKIM  POLEGŁYM ZA WSPÓLNĄ SPRAWĘ

W LATACH 1914 – 1918 NA ZIEMI FRANCUSKIEJ

POLSKIE TOW. OPIEKI – NAD GROBAMI BOHATERÓW – WARSZAWA 1928 R.

AUX SOLDATS POLONAIS MORTS POUR LA CAUSE COMMUNE

EN 1914 – 1918 EN TERRE FRANCAISE

L’ASSOCIATION POLONAISE DE CONSERVATION DES TOMBES DES HEROS
VARSOVIE 1928

Poniżej widnieje napis :

BOHATEROM RODAKOM POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ NARODÓW

HALLERCZYCY 8-VII-1928

Po II wojnie światowej na cmentarzu pochowano następnych 256 Żołnierzy, poległych i zmarłych w północno-wschodniej Francji  1940-1945.

W latach trzydziestych drewniane Krzyże zostały zastąpione betonowymi, następnie w 1991 roku odnowiono pomnik, a w 2016 dokonano wymiany Krzyży, odrestaurowano i uzupełniono tabliczki imienne.

Po Grainville-Langannerie i Dieuze, Aubérive jest  jednym z trzech polskich, wojskowych cmentarzy we Francji.

NIE ZAPOMINAJMY !

czytaj też:

Odbyła się 177. pielgrzymka Polaków do Montmorency >>>