szukaj
Wyszukaj w serwisie


Uroczystości 3 Maja w Paryżu

Stanisław Aloszko / AH / 03.05.2024
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja z 1791 roku Federacja Polonii Francuskiej zaprasza na uroczystości rocznicowe uchwalenia jej przez Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej, jako Ustawy Rządowej, która w sposób nowatorski od tego czasu regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej uchwalenie nie zapobiegło jednakże upadkowi Polski i ostatecznie w wyniku targowicy doszło do III rozbioru Polski i wymazania na 123 lata naszej Ojczyzny z mapy Europy i Świata.


Sejm Czteroletni starał się za wszelką cenę uratować Polskę od upadku, która przez wiele lat, zwłaszcza XVIII wieku, była przez „możnych sąsiadów” oraz rodzimą magnaterię nękana i spychana w niebyt państwowy. Do tej tragedii narodowej przyczynili się także liczni posłowie, którzy poprzez agenturalność i ciągłe nadużywanie prawa do liberum veto spowodowali ostatecznie tę wielką katastrofę narodową. Mimo tego Polska poprzez swoją Konstytucję z 3 Maja wpisała się na długo przed innymi krajami Starego Kontynentu jako pierwsze państwo Europy z nowoczesną Ustawą Rządową. I ta pamięć o niej przetrwała do dzisiaj.

Jednocześnie tego dnia tj. piątek 3 maja 2024 roku przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pani Jasnogórska, wolą polskiego władcy, króla Jana Kazimierza, w wyniku jego Ślubów złożonych 1 kwietnia 1656 roku we lwowskiej katedrze (dzisiejsza Ukraina), została Królową Polski. Król Polski zadekretował, że Matka Boska została obrana za „Patronkę moją i za Królową państw moich…”, a więc wszystkich ziem wchodzących w skład całej Rzeczypospolitej. Śluby te zostały złożone w okolicznościach bardzo tragicznych dla Polski, a związanych z potopem szwedzkim (XVII wiek). Dzisiaj na terenach Ukrainy od 22 lutego 2022 toczy się wojna wywołana napaścią Rosji. Kraj ten jest codziennie pod ostrzałem ich wojsk.
Historycznie rzecz biorąc od 1924 roku, za wolą papieża Piusa XI, wyrażaną na prośbę Narodu Polskiego, osobne święto Matki Bożej Królowej Polski zostało ustanowione i obchodzone w dniu 3 maja, dla upamiętnienia historycznej Konstytucji 3 Maja uchwalonej przez Sejm w 1791 roku.

Świętowanie 3 Maja, które jest świętem nie tylko państwowym, ale i kościelnym w Polsce, rozpoczęło się oficjalnie (po długiej przerwie) ponownie po przemianach politycznych zapoczątkowanych przez „NSZZ Solidarność z 1980” a zakończonych czerwcowymi wyborami z 1989 roku. Po tym okresie nasz kraj mógł ponownie przywrócić dla Polaków to ważne święto państwowe o wybitnie narodowo-kościelnym obliczu. Stało się to możliwe po prawie pół wieku trwającym w Polsce opresyjnym systemie komunistycznym.

Przypominanie tej daty jest wciąż aktualne, ponieważ wydarzenia w Polsce zapoczątkowane w grudniu 2023 roku pokazują jak na co dzień jest deptana nasza aktualna Konstytucja i to przez ludzi, którzy po październikowych wyborach parlamentarnych objęli w naszym kraju pełną władzę. W obliczu trwającej od 24 lutego 2022 roku wojny na wschodzie Europy, że nie tylko Polska, ale także Europa, jako Unia Europejska i cały Świat powinny czynić wszystko, aby wszelkie spory między państwami rozwiązywać tylko na drodze pokojowej.

Rosja, która napadła na Ukrainę prowadzi nadal z dużym natężeniem działania zbrojne, wywołując śmierć i zniszczenie tego suwerennego sąsiadującego od wschodu z Polską państwa. Konstytucja z 1791 roku pokazuje nam także i dzisiaj, że wszyscy potrzebują nowoczesnych na miarę epoki rozwiązań systemowych, które w pełni zagwarantują suwerenność państwowa w tym wolności obywatelskie oraz prawną stabilizację społeczno-ekonomiczną i trwały spokój i pokój na całej Ziemi.

Stanisław Aloszko, Prezes Federacji Polonii Francuskiej

 

czytaj też:

Prof. Garcon: potrzeba nowych form polsko-francuskiej współpracy >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-17 23:15:14