szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Trudniejsze życie – piękniejszy świat

Fundacja Teraz Wy / 12.10.2023
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Październik to ważny miesiąc, który jest poświęcony budowaniu świadomości na temat zespołu Downa. To czas, gdy szczególną uwagę zwracamy na potrzeby rodzin dzieci z trisomią i oddajemy im głos w starannie przygotowanych kampaniach społecznych. Niech październik nie będzie jednak jedynym momentem, w którym podejmujemy rozmowę na ten temat. Tolerancja i akceptacja osób z niepełnosprawnościami powinny towarzyszyć nam przez cały rok.


Na platformach społecznościowych, takich jak Instagram i Facebook, pojawia się coraz więcej profili osób, które opowiadają o swoich dzieciach z zespołem Downa w sposób zwyczajny i naturalny. Opowiadają o ich pasjach, marzeniach i osiągnięciach, pokazując, że każde dziecko zasługuje na równe traktowanie i jest niepowtarzalne na swój wyjątkowy sposób. Fundacja Teraz Wy stwarza tym rodzinom przestrzeń do mówienia o swoich niezwykłych historiach i sukcesach dzieci.

Niezwykle inspirujące jest to, gdy dzieci z zespołem Downa dołączają do różnorodnych projektów, nie tylko tych, które są dedykowane chorobom czy niepełnosprawnościom. Projekt o zdrowym odżywianiu? Edukacja finansowa? Warsztaty modowe? Fundacja Teraz Wy zachęca do aktywnego udziału wszystkie dzieci, bez względu na ich stopień sprawności. Integracja to klucz, a czerpanie z różnorodności jest piękne.

Uczmy empatii siebie i przekazujmy tę ważną lekcję naszym dzieciom. Niech październik będzie okazją do rozpoczęcia rozmowy, ale pamiętajmy, że prawdziwa zmiana polega na kontynuowaniu jej przez cały rok. Każdy dzień jest dobry, by promować akceptację, tolerancję i zrozumienie wobec wszystkich dzieci.

Jest wiele sposobów na wyrażenie naszego wsparcia i zrozumienia dla osób z zespołem Downa.

  • Jednym z najważniejszych kroków jest kontynuowanie edukacji na temat zespołu Downa wśród najmłodszych dzieci przez cały rok. W szkole warto organizować warsztaty i pokazywać młodym ludziom, że zespół Downa nie stoi na przeszkodzie do wspólnej zabawy czy nawiązywania przyjaźni.
  • Zachęcajmy do tworzenia środowisk, które aktywnie angażują osoby z zespołem Downa w różne aspekty życia społecznego. To nie tylko pomaga w doskonaleniu ich umiejętności, ale również pokazuje, że są integralną i ważną częścią społeczeństwa.
  • Dzielmy się historiami sukcesu. Niech październik będzie okazją do dzielenia się inspirującymi historiami sukcesu osób z zespołem Downa. Takich osób w mediach społecznościowych jest wiele. Takie działanie może być źródłem motywacji i nadziei dla innych rodzin.
  • Wspierajmy rodziny: nie zapominajmy, że rodziny osób z zespołem Downa również potrzebują wsparcia, np. wytchnieniowego. Czasem nawet zwykła rozmowa czy serdeczny gest może sprawić, że czyjś dzień stanie się lepszy.
  • Zwracajmy uwagę na to, jak używamy słów i terminów związanych z zespołem Downa. Dbajmy o to, by nasza komunikacja była pełna szacunku i zrozumienia.
  • Jako pracodawcy twórzmy miejsca pracy bez barier, które będą dostępne dla osób z zespołem Downa, wspierając je w samodzielnym życiu.

Niech październik stanowi początek naszych wysiłków, ale niech także skłoni nas do kontynuacji działań na rzecz osób z zespołem Downa przez cały rok. To tylko wtedy osiągniemy długotrwałe i znaczące zmiany w społeczeństwie. Pamiętajmy, że w pełnym empatii i życzliwości społeczeństwie wszystkim nam żyje się lepiej! Fundacja Teraz Wy jest w trakcie pisania książki na temat zespołu Downa, która nieodpłatnie trafi do szpitali, szkół i bibliotek w całej Polsce. Każda, nawet najdrobniejsza wpłata ma znaczenie, bo umożliwi nam druk tej publikacji. Dziękujemy za zaangażowanie!

Inicjatywę można wesprzeć tutaj: https://pomagam.pl/ke7cmt >>>

Fundację można znaleźć w mediach społecznościowych: Fundacja Teraz Wy (Facebook >>> i YouTube >>>), @fundacja_teraz_wy (Instagram >>>) oraz @teraz.wy (TikTok >>>).

 

czytaj też:

Zdrowe czy niepełnosprawne – Jesteś cudem! >>>

Fundacja Teraz Wy: wspomnienia z Paryża >>>

O sztuce i empatii. Wyjazd edukacyjny do Paryża Fundacji Teraz Wy >>>