szukaj
Wyszukaj w serwisie


Styczeń 2020 – ważniejsze rocznice

Artur Hanula / 10.01.2020
Gen. Sikorski wśród żołnierzy we Francji w 1940, fot. wikimedia (domena publiczna); Auschwitz-Birkenau, fot. Bibi595 - Praca własna, wikimedia (na licencji CC BY-SA 3.0)
Gen. Sikorski wśród żołnierzy we Francji w 1940, fot. wikimedia (domena publiczna); Auschwitz-Birkenau, fot. Bibi595 - Praca własna, wikimedia (na licencji CC BY-SA 3.0)

Rok 2020 obfituje w wiele znaczących rocznic. A jakie ważne wydarzenia wspominamy już w styczniu? O tym poniżej. Oczywiście nie jest to zestawienie wyłącznie tych absolutnie najważniejszych okazji rocznicowych, ale okrągłych, które mogą być brane w tym kontekście pod uwagę. Skupiamy się przede wszystkim na wydarzeniach najmocniej związanych z Polakami, Polską i Francją. Zachęcamy do oceniania poniższych propozycji i ewentualnie zgłaszania swoich.


3 stycznia – 145. rocznica śmierci Pierre’a Athanase’a Larousse’a, znanego francuskiego leksykografa i wydawcy

Dla wielu z nas pierwszym skojarzeniem na hasło “Larousse” jest encyklopedia, najczęściej dość gruba i zasobna w wiedzę. W kontekście okrągłej rocznicy śmierci Pierre’a Athanase’a Larousse’a warto pochylić się nad jego życiorysem i dziełami, z którymi współcześnie wiązane jest jego nazwisko.

Okładka pierwszego słownika Larousse z 1856 r., fot. wikimedia br (domena publiczna)

4 stycznia – 80. rocznica zawarcia umowy polsko-francuskiej o utworzeniu we Francji Wojska Polskiego

4 stycznia 1940 r. premier Władysław Sikorski i premier Francji Édouard Daladier podpisali umowy o funkcjonowaniu polskiej armii we Francji. W ciągu kilku miesięcy – między wrześniem 1939 r. a czerwcem 1940 r. – udało się stworzyć wojsko liczące ponad 80 tys. żołnierzy.

17 stycznia – 75. rocznica wyzwolenia Warszawy przez 1 Armię Wojska Polskiego w ramach 1 Frontu Białoruskiego

Wyzwolenie stolicy Polski w 1945 r. spod niemieckiej okupacji musi być uznane za jedno z ważniejszych wydarzeń, które wspominamy w tym miesiącu. Do dziś trwa dyskusja o roli ZSRR w wyzwalaniu Polski po II wojnie światowej i sytuacji Polski po zakończeniu największego konfliktu zbrojnego w dziejach.

Dodatek nadzwyczajny „Życia Warszawy” z 17 stycznia 1945, fot. wikimedia (domena publiczna)

20 stycznia – 700. rocznica koronacji Władysława I Łokietka na króla Polski

To wydarzenie zakończyło okres rozbicia dzielnicowego w Polsce. Koronacja odbyła się w katedrze wawelskiej w 1320 r. Ta data jest jedną z ważniejszych, jakie poznają dzieci na lekcjach historii. W 1138 r. książę Bolesław Krzywousty podzielił Polskę między swoich synów. Przez kolejne dziesięciolecia kraj był dzielony na coraz mniejsze księstwa. Pomimo kilku prób zjednoczenia ziem polskich dopiero Władysław zwany Łokietkiem sukcesem zakończył swoją drogę po koronę królów Polski. Ciekawostką jest, że jego pradziadkiem był książę Kazimierz II Sprawiedliwy, który prawdopodobnie urodził się tuż przed śmiercią swojego ojca – Bolesława Krzywoustego i jego potomkowie mieli teoretycznie najmniejsze szanse na zwojowanie czegoś w dziejach Polski, bo jego starsi bracia mieli o wiele więcej do powiedzenia. Losy Władysława Łokietka, jego syna Kazimierza III Wielkiego i ich następców można śledzić w serialu emitowanym przez Telewizję Polską, który akurat dobrze wpisuje się w obchody 700-lecia pamiętnej koronacji.

Władysław I Łokietek, fot. wikimedia (domena publiczna)

27 stycznia – 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną w 1945 r.

W momencie wyzwolenia w obozie przebywało ok. 7 tys. więźniów; w tym ok.  0,5 tys. dzieci. Tym samym dobiegła końca gehenna setek tysięcy ludzi. W Auschwitz w latach 1940-1945 życie straciło ok. 1,1, mln więźniów: Żydów, Polaków, Romów, Rosjan i przedstawicieli innych nacji.

Dzieci za drutami obozu. Kadr z filmu sowieckiego dokumentującego wyzwolenie Auschwitz, fot. wikimedia (domena publiczna)

Możemy również pamiętać, że 16 stycznia 2020 r. przypada 140. rocznica śmierci francuskiego malarza i pioniera fotografii Charlesa Nègre’a oraz 155. rocznica urodzin Henriego Desgrange’a, pomysłodawcy i organizatora Tour de France.

Źródła informacji i linki odsyłające do pozostałych rocznic: historia.org.pl, kalendarium rocznic i wydarzeń 2020, dzieje.pl, histmag.org, wbp.lodz.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-18 23:15:13