szukaj
Wyszukaj w serwisie

Spotkała się Polonijna Rada Duszpasterska Europy

AH / 02.10.2021
fot. episkopat.pl
fot. episkopat.pl

Refleksja nad duszpasterstwem wśród Polonii w dobie pandemii była głównym zagadnieniem poruszonym podczas dzisiejszego posiedzenia Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy. Spotkanie reprezentantów polonijnych środowisk europejskich pod przewodnictwem Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp. Wiesława Lechowicza odbyło się w trybie online.


W trakcie obrad przytoczono przykłady duszpasterskich ośrodków polonijnych, w których kryzys wywołany pandemią COVID-19 stał się bodźcem prowadzącym do rozwoju wiary, a nawet do nawrócenia. Doświadczeniami duszpasterskimi podzielili się duchowni pracujący z polskimi emigrantami w Anglii, w Niemczech, we Francji i w Belgii.

Podkreślono wdzięczność wszystkim duszpasterzom – osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim, którzy w czasie pandemii nieśli pomoc i wsparcie Polonii na całym świecie, zaznaczając stałą potrzebę nowych duszpasterzy, którzy podjęliby pracę wśród Polonii.

W wydanym po spotkaniu komunikacie członkowie rady wymienili najważniejsze polonijne wyzwania duszpasterskie, którymi uznano: towarzyszenie wiernym doświadczającym słabości duchowej i fizycznej, formowanie świeckich do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie Kościoła oraz duszpasterstwo rodziców.

Polonijna Rada Duszpasterska Europy (dotychczas Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej) zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, siostry zakonne i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz.

Biuro Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej/BP KEP

Za episkopat.pl publikujemy pełną treść Komunikatu wydanego po zebraniu plenarnym Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy:

KOMUNIKAT
Zebranie Plenarne Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy 

Dnia 2 października br. odbyło się zebranie (online) Polonijnej Rady Duszpasterskiej Europy (dotychczas Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej). PRDE zrzesza kilkadziesiąt osób – duchownych, sióstr zakonnych i świeckich, reprezentujących duszpasterstwo polskojęzyczne w krajach europejskich. Jej przewodniczącym jest Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Przedmiotem całodniowego spotkania PRDE, prowadzonego przez biskupa Wiesława Lechowicza, była refleksja nad duszpasterstwem wśród Polonii w dobie pandemii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wnioski duszpasterskie płynące z przeżywanego obecnie czasu.

Inspiracją do dyskusji stały się referaty wygłoszone przez ks. dr. Przemysława Sawę (Eucharystia i Ewangelizacja „w” i „po” pandemii) i ks. dr. hab. Przemysława Artemiuka (Być otwartymi drzwiami. Kościół po pandemii).

Doświadczeniami duszpasterskimi podzielili się duchowni pracujący z polskimi emigrantami w Anglii (ks. Romuald Szczodrowski), w Niemczech (ks. Rafał Wasielewski), we Francji (ks. Jarosław Koch TChr) i w Belgii (ks. Damian Kopytto OMI).

Członkowie Rady uznali za najważniejsze duszpasterskie wyzwania: prowadzenie duszpasterstwa przez duchownych w charakterze służby, towarzyszenie wiernym doświadczającym słabości duchowej i fizycznej, formowanie świeckich do uczestnictwa i odpowiedzialności we wspólnocie Kościoła, praca w mniejszych wspólnotach, grupach i stowarzyszeniach oraz duszpasterstwo rodziców, służące kształtowaniu wiary ich dzieci. W trakcie obrad podano przykłady z duszpasterskich ośrodków polonijnych, potwierdzających, że kryzys może stać się bodźcem prowadzącym do rozwoju wiary, a nawet nawrócenia.

Spotkanie zakończyła modlitwa różańcowa za Polonię i jej duszpasterzy.

Członkowie PRDE wyrażają wdzięczność wszystkim duszpasterzom – osobom duchownym, konsekrowanym i świeckim, którzy w dobie pandemii dają świadectwo apostolskiej gorliwości i ewangelicznej posługi. Doceniając rolę duchownych we wspólnotach polonijnych, zwracają się do wspólnoty Kościoła w Polsce z prośbą o dalsze wspieranie duszpasterstwa polskojęzycznego w postaci księży udających się do pracy wśród Polonii.


2024-03-01 00:15:11