szukaj
Wyszukaj w serwisie

Porwani miłością Ojca Świętego – Rycerze Jana Pawła II we Francji

Joanna Okarma / Artur Hanula / 13.05.2024
Paryż, Rycerze Prowincji Francuskiej w trakcie manifestacji, fot. zbiory T. Różyckiego
Paryż, Rycerze Prowincji Francuskiej w trakcie manifestacji, fot. zbiory T. Różyckiego

Osobiste uświęcenie Rycerzy na wzór nauki św. Jana Pawła II Wielkiego, obrona wartości chrześcijańskich, studiowanie 14 encyklik św. Jana Pawła II oraz pomoc bratnia i dzieła miłosierdzia – to główne cele Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego, o których w rozmowie dla portalu Polskifr.fr opowiedział Brat Tadeusz Różycki z Paryża, jeden z Rycerzy, którzy mają swoją Prowincję również we Francji. 13 maja przypada 43. rocznica zamachu na życie polskiego Papieża.


„Powstanie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego jest żywym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji i kanonizacji umiłowanego Ojca św. Jana Pawła II Wielkiego” – podkreślił Tadeusz Różycki.

Generał Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego – Zacny Brat Krzysztof Wąsowski z Braćmi Prowincji Francuskiej, fot. zbiory T. Różyckiego

Początki formacji Rycerzy związane są z abp. Henrykiem Hoserem, byłym ordynariuszem warszawsko-praskim. „Zrodziła Mu się myśl, aby zagospodarować i zaktywizować mężczyzn stanu wolnego i żonatych Kościoła rzymskokatolickiego w misję nowej ewangelizacji, bowiem potwierdził fakt, iż kobiety są bardziej aktywne w obszarze religijnym i ewangelizacyjnym w stosunku do mężczyzn” – zaznaczył Brat Różycki w rozmowie z Joanną Okarmą. „Jego pragnieniem było, aby mężczyźni szli śladami Ojca św. Jana Pawła II i stali się apostołami na wzór Chrystusa” – dodał Brat Tadeusz. Formacja jest obecna w takich krajach jak: Ukraina, Litwa, Francja, Hiszpania, Włochy, Kanada, Filipiny.

Ks. abp Hoser z Tadeuszem Różyckim, w tle NN, fot. zbiory T. Różyckiego

Każdy Rycerz stara się wcielać w życie zaproszenie św. Jana Pawła II do włączania się w nową ewangelizację. „Nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu ‘Nowej Ewangelii’, nie polega też na usuwaniu z Ewangelii tego wszystkiego co wydaje się być trudne do pogodzenia ze współczesną mentalnością. To nie kultura jest miarą Ewangelii, ale Jezus Chrystus jest miarą wszelkiej kultury i każdego ludzkiego dzieła” – wyjaśnił polski Rycerz z Paryża.

Jan Paweł II jest postacią szczególnie ważną dla każdego z Rycerzy. W rozmowie dla Polskifr.fr Brat Tadeusz podzielił się osobistym świadectwem o polskim Papieżu: „Był Głową Kościoła przez wiele lat, autorytetem w sprawach kościelnych i społecznych. Przewodnik i przyjaciel młodzieży, ukochany prof. Uniwersytetu, zawsze przewodnik duchowy. Na Soborze Watykańskim II, już jako biskup i kardynał okazał się bystrym specjalistą, we wszystkich tych funkcjach z szacunkiem traktował człowieka, którego poznaje się przez Chrystusa – jak mówił. Starał się dotrzeć do ludzi na wszystkich kontynentach i we wszystkich językach. Umiał nawiązać kontakt z wielkimi tego świata i z ubogimi, ujmując ich Prawdą Słowa Bożego. Wnikliwa inteligencja i pokora, którymi Bóg Go obdarzył, pozwalały Mu pozostać Wielkim”. Brat Różycki podkreślił, że w podobnym tonie o Papieżu wypowiadają się inni Bracia. Z ich wypowiedzi wynika „wielki zachwyt i żar miłości do św. Jana Pawła II Wielkiego, który prowadzi nas do świętości”.

ŚDM Lizbona, Młodzi z reprezentantem Rycerzy – Bratem Tadeuszem, fot. zbiory T. Różyckiego

Do Rycerzy może przystąpić każdy mężczyzna wyznania rzymskokatolickiego czy to świecki, czy kapłan, czy osoba po stwierdzeniu nieważnie zawartego związku małżeńskiego. W formację włączają się nawet chłopcy. „Nie mogą przystąpić do Zakonu Rycerzy mężczyźni żyjący ze sobą, rozwiedzeni, którzy żyją w nowych związkach niesakramentalnych” – wyjaśnił Brat Tadeusz. „Rycerze Jana Pawła II włączają się nie tylko w struktury Kościoła, ale po to, by stać się aktywnymi w życiu społeczno-patriotycznym. Rycerze Zakonu obowiązani są do odważnego wspierania i obrony dobrego imienia duchowieństwa katolickiego” – poinformował Tadeusz Różycki.

Reguła Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego przewiduje określoną strukturę organizacyjną, na którą składają się 4 stopnie rycerskie (charyzmaty) takie jak: wiara, miłosierdzie, solidarność, patriotyzm, stopniowo podejmowane przez Rycerzy. Braci wyróżniają charakterystyczne: zawołanie, symbole i strój rycerski. Rycerze są zaproszeni do odbywania rekolekcji, we Francji, np. w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre.

La Ferté-sous-Jouarre, Ks. Paweł Witkowski z Rycerzami, fot. zbiory T. Różyckiego

Obecnie Generałem Zakonu jest Brat Krzysztof Wąsowski, a Prowincjałem na Francję Brat Andrzej Tokarski. Pierwsza Chorągiew Rycerzy we Francji powstała w 2021 r. na terenie parafii Wniebowzięcia NMP w Paryżu „Concorde”. Obecnie ojcem duchowym Rycerzy jest ks. Łukasz Skawiński, proboszcz z „Concorde”. Rycerze podejmują przy parafii różnorodne działania i wspierają kapłanów w ich posłudze. Angażują się także w inne inicjatywy, jak np. „Adopcja Serca”, poprzez którą Rycerz obejmuje wsparciem modlitewnym i finansowym jedno dziecko w krajach misyjnych. Zadaniem Rycerzy jest też promowanie formacji także poza parafią.

Parafia Polska, Paryż Concorde, Bracia Rycerze, fot. zbiory T. Różyckiego

W celu szczegółowego zapoznania się z Regułą Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego (Regula Ordinis Militiae Sancti Ioannis Pauli II) można odwiedzić stronę internetową https://rycerzejp2.org/. Tam można również znaleźć więcej informacji o Rycerzach.

 

Zapraszamy do lektury pełnej treści wywiadu:

Prowincja Francuska Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego – wywiad z Bratem Tadeuszem Różyckim

– Czym jest Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego? Kto był pomysłodawcą, założycielem, krótko: jaka jest geneza jego powstania?

Ks. abp Henryk Hoser >>>, po powrocie z misji w Afryce, objął funkcję biskupa diecezji warszawsko-praskiej. Zrodziła Mu się myśl, aby zagospodarować i zaktywizować mężczyzn stanu wolnego i żonatych Kościoła rzymskokatolickiego w misję nowej ewangelizacji, bowiem potwierdził fakt, iż kobiety są bardziej aktywne w obszarze religijnym i ewangelizacyjnym w stosunku do mężczyzn. Jego pragnieniem było, aby mężczyźni szli śladami Ojca św. Jana Pawła II i stali się apostołami na wzór Chrystusa. Ten motyw stał się pobudką do założenia Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego.

– Czym jest zatem nowa ewangelizacja?

– Papież Jan Paweł II po raz pierwszy wzywał do „nowej ewangelizacji” w 1983 r. podczas pielgrzymki do Haiti, która byłaby „nowa” pod względem zapału głoszenia, metod i sposobu wyrazu. W 1992 r. Jan Paweł II zwrócił się do wszystkich biskupów Ameryki Łacińskiej z okazji 500-lecia odkrycia Nowego Świata przez Kolumba. Nowa ewangelizacja nie polega na głoszeniu „Nowej Ewangelii”, nie polega też na usuwaniu z Ewangelii tego wszystkiego co wydaje się być trudne do pogodzenia ze współczesną mentalnością. To nie kultura jest miarą Ewangelii, ale Jezus Chrystus jest miarą wszelkiej kultury i każdego ludzkiego dzieła. Punktem wyjścia nowej ewangelizacji jest przekonanie, że w Chrystusie znaleźć można niezgłębione bogactwo, którego nie zdoła wyczerpać żadna kultura. Tym bogactwem jest sam Jezus Chrystus. Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary, ludzi zakorzenionych w krzyżu Chrystusa i gotowych dla Niego ponieść ofiarę. Świadectwo o życiodajnej mocy krzyża daje ten, który w Imię Jezusa pokonuje w sobie grzech, egoizm i wszelkie zło, pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca.

– Jaki jest cel powstania Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego?

– Powstanie Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego jest żywym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji i kanonizacji umiłowanego Ojca św. Jana Pawła II Wielkiego. Głównym celem Zakonu jest: osobiste uświęcenie Rycerzy na wzór nauki św. Jana Pawła II Wielkiego, obrona wartości chrześcijańskich, studiowanie 14 encyklik św. Jana Pawła II, m.in. „Wiara i Rozum” („Fides et Ratio”), „Blask Prawdy” („Veritatis Splendor”), „O Eucharystii w życiu Kościoła” („Ecclesia de Eucharistia”) oraz wywiadu Vittorio Messoriego „Przekroczyć próg nadziei” (1994 r.) dotyczący wypowiedzi Ojca św. nt. religii monoteistycznych (>>> modlitwa i formacja stała), oraz pomoc bratnia i dzieła miłosierdzia.

Rycerze św. Jana Paweł II Wielkiego cyklicznie uczestniczą w rekolekcjach, m.in. w Domu Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre (40 min. od Paryża), Lourdes, Licheniu, Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie- Łagiewnikach, udział reprezentantów w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Następne ŚDM z Ojcem św. odbędą się w Seulu (Korea Południowa) w 2027 r.

– Kto może przystąpić do zaszczytnego Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego i na jakich zasadach? Czego kandydat może się po spodziewać, co stanowi wyzwanie?

– Do Zakonu Rycerzy może przystąpić każdy mężczyzna wyznania rzymskokatolickiego: świeccy, kapłani, również osoby po stwierdzeniu nieważnie zawartego związku małżeńskiego według prawa kanonicznego, a także chłopcy (stanowiący grupy kadetów). Natomiast nie mogą przystąpić do Zakonu Rycerzy mężczyźni żyjący ze sobą, rozwiedzeni, którzy żyją w nowych związkach niesakramentalnych.

Reguła Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego >>> przewiduje określoną strukturę organizacyjną >>>, 4 stopnie rycerskie (charyzmaty) >>>: wiara, miłosierdzie, solidarność, patriotyzm, które Rycerz podejmuje stopniowo. Promowanie na stopnie rycerskie określa Prowincjał Zakonu Rycerzy. Braci Rycerzy wyróżniają charakterystyczne: zawołanie, symbole i strój Rycerski >>>.

– Z jakich pobudek mężczyźni przystępują do Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego?

– Zainteresowani mężczyźni wprowadzani są do Zakonu Rycerzy przez Rycerza lub osobę duchowną. Rycerze Jana Pawła II włączają się nie tylko w struktury Kościoła, ale po to, by stać się aktywnymi w życiu społeczno-patriotycznym. Rycerze Zakonu obowiązani są do odważnego wspierania i obrony dobrego imienia duchowieństwa katolickiego.

– Kim jest Generał Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II w Polsce? Czy Zakon Rycerzy św. JP2 obecny jest także w innych krajach?

– Wielka Rada Rycerska wybiera Generała Zakonu. Mecenas, Zacny Brat Krzysztof Wąsowski, Rycerz Matki Bożej Zwycięskiej, piastuje funkcję Generała Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego od lipca 2011 r. Generał Zakonu jest osobą charyzmatyczną, zna kilka języków obcych, którymi posługuje wśród Braci: Ukraina, Litwa, Francja, Hiszpania, Włochy, a także: Kanada, Filipiny.

– Kto powołuje Prowincjała Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II we Francji?

– Za Zakon Rycerzy w danym kraju odpowiada Prowincjał. Powołuje go Generał Zakonu. Funkcję Prowincjała na terenie Francji pełni Brat Zakonu Andrzej Tokarski. W obowiązkach wspiera go małżonka Małgorzata, Bratowa.

– Gdzie erygowano Chorągiew rycerską we Francji? Kim są Bracia Rycerze św. Jana Pawła II we Francji? Jakie działania podejmują?

– Pierwsza Chorągiew Rycerzy we Francji powstała w 2021 r. na terenie Parafii Wniebowzięcia NMP w Paryżu „Concorde”. Rektor Polskiej Misji Katolickiej, Czcigodny ks. Bogusław Brzyś >>>, kapłan o głębokiej duchowości, z wielką radością przyjął, zaakceptował i podejmuje Rycerzy.

W l. 2021-2023 ojcem duchowym Zakonu Rycerzy Jana Pawła II Wielkiego był Czcigodny ks. Paweł Witkowski >>>, ówczesny proboszcz w parafii polskiej pw. Wniebowzięcia NMP w Paryżu „Concorde”. Pragnieniem księdza było, aby Rycerzy kształtować na wzór Ojca św. oraz rozpalić miłość i tęsknotę za codzienną Eucharystią. W trakcie Jego konferencji nasze serca rozpalały się ku Miłości Chrystusa.

Obecnie Ojcem duchowym Rycerzy jest Czcigodny ks. Łukasz Skawiński >>>, Proboszcz parafii „Concorde”, emanujący szczerym uśmiechem wypływającym z głębi Ewangelii. Rycerze podejmują w parafii różnorodne posługi i służą wsparciem kapłanom >>>.
Sześciu z dwunastu Braci pełni funkcje: Prowincjał Francji – Andrzej Tokarski, Komandor – Andrzej Gilarski, Wielki Rycerz – Adam Warchoł, Chorąży – Zbigniew Wylazł, Kanclerz – Janusz Cybulski, Skarbnik – Sebastian Mikołajew.

Bracia Rycerze odwiedzają okoliczne kościoły, by propagować ideę Rycerstwa św. Jana Pawła II Wielkiego i wiele akcji charytatywnych, np. Adopcja Serca indywidualnego dziecka w Afryce (180 PLN/m-ąc/do ukończenia edukacji dziecka), wsparcie ubogich dzieci w Afryce. Prowincjał zachęcił i zainicjował „Adopcję Serca” indywidualnego dziecka w Afryce, tak iż wszyscy Rycerze podjęli się tego zobowiązania. Takiego regularnego wsparcia potrzebują tysiące dzieci w Afryce. Na wielkie uznanie zasługują Brat Marcin Domin z Bratową, który jest asystentem Wielkiego Adoptora Serca Zbigniewa Nowackiego do programu „Adopcji na Odległość”. Brat Marcin jest dumny, iż wprowadził syna do kadetów Rycerstwa.

– Jaką rolę pełnią małżonki, rodziny Rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II Wielkiego?

– Członkowie rodzin wspierają duchowo Rycerzy. Prowincjał z małżonką, Bratową Małgorzatą, odmawiają codziennie 3 części różańca św. Dla Rycerzy jest to świadectwo wiary i wytrwałości.

– 27 kwietnia br. obchodziliśmy 10. rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II Wielkiego. W maju br. obchodzimy kolejne 3 rocznice związane z Ojcem św. Janem Pawłem II: 1 maja – 13. rocznica Jego beatyfikacji, 13 maja – 43. rocznica zamachu na życie Papieża, a 18 maja – 104. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Kim dla Braci jest Ojciec św.?

– Ojciec św. wpisał się w moją historię życia >>> i Zakon Rycerzy św. Jana Pawła II. Poniżej przedstawiam fragm. wcześniej zebranych wypowiedzi Braci:

„Ja, Brat Andrzej, Prowincjał: Ojciec św. Jan Paweł II Wielki niesie światło i płomień dla ludzkości. Nie można tego płomienia zgasić. Ja, Prowincjał, Rycerz, stoję na straży, aby chronić Jego ideału, który wszczepił w Polski naród. My, tu na francuskiej ziemi, pogłębiamy nauczanie papieskie i propagujemy Jego ideały wśród Francuzów i młodzieży. Wiemy, że Ojciec św. jest świadkiem prawego sumienia i to dziedzictwo odkrywany, aby iść Jego śladami”.

„Ja, Brat Andrzej, Komandor: Zawsze wierzyłem, także za Jego życia, że był Świętym. Nie mam żadnych wątpliwości, że Jest blisko Boga i wstawia się za nami do naszego Pana. Cieszy mnie fakt, że jestem w Zakonie św. Jana Pawła II i mogę odkrywać w Jego świętości miłość do każdego człowieka niezależnie od rasy i koloru skóry. To On wlał w moje serce radość w codziennym życiu”.

„Ja, Brat Adam: Jestem przekonany, że Papież pozostawił niezatarty ślad w historii świata i Kościoła. Był Człowiekiem nie tylko czynu, ale głębia Jego życia wskazywała, że jest Człowiekiem świętym. Jego nadzwyczajna ofiarność i modlitwa zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Odkryłem Jego świętość w życiu codziennym. W czasie zamachu, 13 maja 1981 r., tak bardzo cierpiał w ciszy”.

„Ja, Brat Marcin: Mam nadzieję, że moi synowie, pójdą w ślady ojca i mamy i wejdą do Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II. Staram się, aby wśród naszych Braci panowała symbioza życzliwości. Moim celem jest iść za śladami św. Jana Pawła II Wielkiego. Dzięki Ojcu św. zachwyciłem się Eucharystią, a zachwyt zjednoczenia w Komunii św. chcę przekazać moim synom”.

„Ja, Brat Zbyszek: Podziwiam św. Jana Pawła II za Jego życie, tym bardziej wierzę, że On wstawia się za nami teraz, gdy nie ma Go z nami, ale jest w wiecznej radości z Bogiem. 27 kwietnia 2014 r. przeszedł do historii jako data kanonizacji Papieża, lecz dla mnie zawsze jest święty. Modliłem się, aby to wszystko co się wydarzyło w Jego życiu było na większą chwałę Bożą”.

„Ja, Brat Jarek: W dzisiejszych czasach, w których sprofanowano świętość (sacrum) jeszcze bardziej przekonało mnie, że był kapłanem o głębokim życiu, człowiekiem świętym. Wszyscy, którzy spotkali się z Janem Pawłem II podkreślali, że był człowiekiem towarzyskim. Widzę Go jako osobę, która wniosła w moje życie dynamizm i poczucie humoru. Mogę powiedzieć, że dzięki św. Janowi Pawłowi II Wielkiemu moje życie nabrało blasku radości do naszych Braci”.

„Ja, Brat Krzysztof: Wstąpiłem do Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II po zachęcie naszego Prowincjała, przede wszystkim, że czułem charyzmę Papieża. Stracił mamę w wieku 9 lat, niedługo później brata i ojca. Zawierzył się Matce Bożej, pracował, uczył się, pomagał innym. Skąd brał na to siły? Tylko z Nieba. Za Jego wierność – Bóg Go wywyższył i uczynił świętym. Ojciec św. Jan Paweł II Wielki jest dla mnie przykładem, że praca nad sobą przynosi owoce i łaskę Bożą”.

„Ja, Brat Tadeusz: Był Głową Kościoła przez wiele lat, autorytetem w sprawach kościelnych i społecznych. Przewodnik i przyjaciel młodzieży, ukochany prof. Uniwersytetu, zawsze przewodnik duchowy. Na Soborze Watykańskim II, już jako biskup i kardynał okazał się bystrym specjalistą, we wszystkich tych funkcjach z szacunkiem traktował człowieka, którego poznaje się przez Chrystusa – jak mówił. Starał się dotrzeć do ludzi na wszystkich kontynentach i we wszystkich językach. Umiał nawiązać kontakt z wielkimi tego świata i z ubogimi, ujmując ich Prawdą Słowa Bożego. Wnikliwa inteligencja i pokora, którymi Bóg Go obdarzył, pozwalały Mu pozostać Wielkim”.

Nie sposób wymienić wszystkich wypowiedzi Braci. Jednoznacznie wynika z nich wielki zachwyt i żar miłości do św. Jana Pawła II Wielkiego, który prowadzi nas do świętości.

– Z pewnością Czytelnik uzna, iż prezentowany opis Zakonu Rycerzy św. Jana Paweł II Wielkiego podjęto bardzo ogólnie i lapidarnie. Zachęcamy i proponujemy zapoznać się z Regułą Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II Wielkiego >>> (Regula Ordinis Militiae Sancti Ioannis Pauli II) i stroną internetową https://rycerzejp2.org/, aby poznać go całościowo, szczegółowo i dokładnie.

Dziękuję Panu za rozmowę.

wywiad prowadziła: Joanna Okarma, dziennikarka
Paryż / Warszawa

 

czytaj też:

Poprzez Pasję do radości Zmartwychwstania >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-05-17 23:15:12