szukaj
Wyszukaj w serwisie

Nowy dyrektor Seminarium Polskiego w Paryżu: „warto kontynuować pierwotną intuicję”

Ks. Tomasz Sokół / Artur Hanula / 14.06.2023
fot. archiwum ks. dr. Pawła Pietrusiaka
fot. archiwum ks. dr. Pawła Pietrusiaka

„Warto kontynuować pierwotną intuicję, żeby Seminarium Polskie w Paryżu było miejscem formacji, kształcenia, wymiany, spotkania, wzajemnego poznawania Kościoła polskiego i francuskiego” – powiedział portalowi Polskiej Misji Katolickiej we Francji Polskifr.fr ks. dr Paweł Pietrusiak, nowy dyrektor Seminarium Polskiego w Paryżu, który zastąpi na tym stanowisku ks. prałata dr. Krystiana Gawrona.


Przed objęciem nowych obowiązków ks. dr Paweł Pietrusiak ma świadomość ogromu pracy wykonanej przez poprzedników. „Mam ogromny szacunek i chylę czoła przed poprzednimi rektorami, także przed ostatnim rektorem ks. Prałatem Krystianem, o którym wiem, że zrobił tam ogromną pracę” – podkreślił ks. Pietrusiak. „Nie tworzę rzeczy nowej, natomiast wchodzę w to, co poprzednicy wypracowali z ogromną odpowiedzialnością, z wyczuciem potrzeby chwili. Trzeba to uszanować i kontynuować dobre rzeczy” – dodał.

Nowy dyrektor Seminarium Polskiego ma nadzieję, że nadal będzie to miejsce zbliżające do siebie kulturę polską i francuską. „Byłoby rzeczą złą, gdyby Seminarium stało się terenem polskiego getta” – zaznaczył ks. Pietrusiak. Przypomniał, że w Seminarium mieszkają osoby różnych narodowości, więc „ze swojej natury jest ono dobrym miejscem wzajemnego poznawania się, poszanowania dla pewnych różnic, ale też własnej tożsamości”. Zdaniem nowego dyrektora Seminarium Polskie w Paryżu „jest miejscem, gdzie można się uczyć spotkania z drugim człowiekiem, miejscem otwartości i szacunku, ale także miejscem pokazywania tego, co jest piękne i wartościowe w naszym polskim etosie”.

Jak podkreślił ks. dr Paweł Pietrusiak, idea funkcjonowania Seminarium dobrze wpisuje się we francuski wielokulturowy kontekst. Zaznaczył, że Polacy są we Francji z różnych przyczyn, ale każdy z rodaków nosi w sobie „swój sposób rozumienia polskości”. „Mamy problemy, także i w Polsce, z umiejętnością wzajemnej akceptacji, natomiast społeczeństwo francuskie jest tak bardzo wielokulturowe i wieloreligijne, dlatego Seminarium jest dobrym miejscem uczenia się. Oczywiście jesteśmy w kontekście chrześcijańskim, więc to jest łatwiejsze” – powiedział ks. Pietrusiak.

Nowy dyrektor Seminarium przypomniał, że współpracuje ono z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Działa tam m.in. Biuro Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. „Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry kierunek – otwieranie różnych perspektyw” – zaznaczył rozmówca Polskifr.fr.

Ks. dr Pietrusiak: „Mam zamiłowanie do kultury francuskiej”

Przed laty ks. dr Paweł Pietrusiak odbył staż naukowy w paryskim Instytucie Katolickim. „Wtedy właśnie miałem okazję mieszkać w Seminarium Polskim w Paryżu, kiedy rektorem był jeszcze ks. prof. Józef Grzywaczewski” – opowiedział nowy dyrektor Seminarium, który przez rok mieszkał we Francji.

Od wielu lat ks. Pietrusiakowi towarzyszyło pragnienie pracy we Francji. W nowej pracy przydatna będzie dobra znajomość języka, którą nowy dyrektor nabył m.in. podczas wieloletniej pracy w Afryce. „Mam zamiłowanie do kultury francuskiej, mam tam wielu przyjaciół, wiele razy tam bywałem. Do Francji jeździłem od 30 lat przy różnych okazjach i w różne miejsca. Pracując w Afryce byłem blisko związany ze środowiskiem księży i misjonarzy francuskich. To środowisko bardzo mi odpowiadało” – opowiedział ks. dr Pietrusiak. „Mam sympatię do tego kraju i do tego Kościoła, który poznałem w różnych odsłonach” – podsumował.

fot. archiwum ks. dr. Pawła Pietrusiaka`

Ks. dr Paweł Pietrusiak pochodzi z Kielanówki k. Rzeszowa. W 1992 r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzeszowie. Był wikariuszem w parafii Załęże k. Rzeszowa (1992-1993). Odbył studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej, uwieńczone doktoratem, na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie (1993-1998). Po powrocie ze studiów był wykładowcą i prefektem ds. studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (1998-2001). W latach 2001-2010 pracował w Wyższym Seminarium Konferencji Episkopatu Czadu w Ndżamenie pełniąc tam posługę wykładowcy i ojca duchownego, a następnie wicerektora. Pracował jako wykładowca teologii dogmatycznej i patrologii w kilku Wyższych Seminariach Afryki Środkowej i na Uniwersytecie Katolickim w Jaunde w Kamerunie. Lata 2010-2011 to w jego życiu czas stażu naukowego w Instytucie Katolickim w Paryżu. Od 2011 r. był wykładowcą teologii dogmatycznej w WSD w Rzeszowie. 27 czerwca 2014 r. został mianowany rektorem tamtejszego seminarium. Od 2022 r. jest proboszczem parafii rzeszowskiej Matki Bożej Różańcowej.

Seminarium Polskie w Paryżu

Historia Polskiego Seminarium w Paryżu sięga czasów II wojny światowej. Po wyzwoleniu z obozu koncentracyjnego w Dachau grupa polskich księży i alumnów przybyła do Paryża w roku 1945. Podjęli studia specjalistyczne. Alumni wznowili studia teologiczne w drodze do kapłaństwa. Ówczesny arcybiskup Paryża, kard. Emmanuel Sahard, w porozumieniu z prymasem Polski kard. Augustem Hlondem, wyraził zgodę na założenie Polskiego Seminarium w Paryżu.

fot. Seminarium Polskie w Paryżu

Seminarium spełniło swoje zadanie w trudnych czasach po II wojnie światowej. Z początkiem XXI wieku, na mocy decyzji Episkopatu Polski, stało się ono kolegium dla polskich księży studentów. Wobec wciąż rosnącej liczby polskich imigrantów we Francji i potrzeby formacji kapłanów, Konferencja Episkopatu Polski zdecydowała się powierzyć Polskie Seminarium w Paryżu duszpasterstwu polonijnemu we Francji, aby stało się ono także miejscem dialogu kulturowego, wymiany naukowej i kulturalnej.

Więcej o Seminarium Polskim w Paryżu: http://seminariumpolskie.fr/pl/

 

czytaj też:

Ks. dr Paweł Pietrusiak nowym dyrektorem Seminarium Polskiego w Paryżu >>>

Ruszyła rekrutacja do III edycji Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą! >>>

Rektor KUL powołał Akademię Polonijną >>>