szukaj
Wyszukaj w serwisie


Msza, Droga Krzyżowa, Procesja – drugi dzień Polaków w Lourdes

EW / MB / AH / 11.05.2024
fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska
fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

Piątek 10 maja był drugim dniem 147. Europejskiej Pielgrzymki Polonijnej do Lourdes. Oprócz Mszy św. szczególnymi wydarzeniami tego dnia były Droga Krzyżowa i Procesja Maryjna ze świecami, będąca znakiem rozpoznawczym sanktuarium.


Najważniejsze wydarzenie tego dnia to oczywiście Msza św. w górnej Bazylice Niepokalanego Poczęcia, po której pielgrzymi ustawili się do pamiątkowego zdjęcia na schodach Bazyliki Różańcowej.

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. J. Samocki

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

W homilii ks. dr Paweł Pietrusiak pochylił się nad modlitwą „Zdrowaś Maryjo” („Ave Maria”) i jej znaczącą rolą w historii Kościoła i życiu chrześcijan. Związana jest z jednym z najważniejszych momentów w dziejach świata, jakim było Zwiastowanie NMP. Kaznodzieja podkreślił, że podobnie jak Maryja poczęła Jezusa w swoim łonie, tak chrześcijanin powinien dążyć do tego, żeby Chrystus począł się w jego życiu. Ks. Pietrusiak przywołał słowa Adama Mickiewicza: „Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim żłobie? Lecz biada Ci, jeżeli nie zrodził się w tobie”. Ks. Pietrusiak na zakończenie homilii zachęcił: „Modląc się tutaj, wypowiadajmy te słowa ‘Ave Maria’ z wielką miłością i ufnością”.

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

Na zakończenie Mszy św. słowo do pielgrzymów skierował rektor PMK ks. Bogusław Brzyś: „Nasza obecność na tej pielgrzymce jest dowodem na to, że dobrze wypełniamy obowiązek dziecka wobec Matki. Chcemy się wsłuchać w to, co Maryja do nas mówi, jaka jest wola Jej Syna. Za wasze świadectwo, za waszą obecność na tej pielgrzymce jak co roku chcę wam podziękować” – powiedział ks. Brzyś. Szczególne podziękowania skierował do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się zorganizowania tej pielgrzymki, m.in.: ks. Pawłowi Pietrusiakowi, sekretarz PMK i adminstatorce Domów wypoczynkowych PMK Elżbiecie Wryk, kapłanom i siostrom zakonnym, autorom oprawy muzycznej, liturgicznej, medialnej, graficznej, Rycerzom św. Jana Pawła II.

O godz. 11:00 uczestnicy pielgrzymki wysłuchali konferencji o. Krzysztofa Zielendy OMI, polskiego kapelana na co dzień posługującego przy sanktuarium. Kapelan przypomniał zebranym najważniejsze fakty związane z objawieniami Matki Bożej w Lourdes. „Zanim się skończyły objawienia, było już 5 cudów” – powiedział o. Zielenda i podkreślił, że były one jednym z dowodów na prawdziwość objawień Maryi. Obecnie uznanych cudów jest 70, choć zgłoszeń o doznanych łaskach uzdrowienia jest ok. 7 tys. od początku istnienia sanktuarium.

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

Lourdes nie jest dziełem jedynie ludzkim. „To Ona, Najświętsza Maryja Panna, zapragnęła, żeby tutaj powstało sanktuarium. Takie było Jej życzenie. Jesteśmy w miejscu wyjątkowym” – zaznaczył polski kapelan przy sanktuarium. Zdaniem o. Krzysztofa centrum przesłania w Lourdes stanowią słowa: „pokuta, pokuta, pokuta”. Matka Boża zachęcała do modlitwy o nawrócenie grzeszników. O. Zielenda zachęcił wszystkich, żeby wykorzystać pobyt w Lourdes do rozbudzania w sobie pragnienia spowiedzi.

Po obiedzie był czas wolny do zagospodarowania przez pielgrzymów. Niektórzy wybrali się do pobliskich malowniczych grot Bétharram. Inni spędzili ten czas przy Grocie Objawień i na terenie sanktuarium. Grupa z o. Krzysztofem wybrała się śladami św. Bernadety, nawiedzając miejsca związane z wizjonerką, której Maryja objawiała się w 1858 r.

Obfita w ważne wydarzenia była też druga część dnia. Przewodnik duchowy tegorocznej pielgrzymki, wicerektor PMK i dyrektor Seminarium Polskiego w Issy-les-Moulineaux ks. dr Paweł Pietrusiak poprowadził rozważania Drogi Krzyżowej.

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska 

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskfir.fr / Marcelina Bańkowska

Wieczorem odbyła się tradycyjna Procesja Maryjna ze świecami, jedno z ulubionych nabożeństw osób odwiedzających Lourdes. Procesja była ostatnim punktem programu drugiego dnia.

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. J. Samocki

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska

fot. Polskifr.fr / Marcelina Bańkowska        

fot. J. Samocki

fot. J. Samocki

Największą tegoroczną grupę pielgrzymów tworzą parafianie z „Concorde” m.in. z proboszczem i siostrami sercankami. Są też reprezentanci innych parafii: św. Genowefy, Miłosierdzia Bożego, Belleville z Paryża oraz Alfortville, Chantilly z regionu paryskiego. Są też przedstawiciele parafii w Marsylii z ks. Bogdanem Łosiem, Joeuf z ks. Bolesławem Franczyszynem. Ks. dziekan Daniel Żyliński przyjechał z dużą grupą z parafii Harnes – ta wspólnota obchodzi 100-lecie emigracji Polaków do Francji i Polskiego Zjednoczenia Katolickiego, co jest jednym z najważniejszych tematów tegorocznej pielgrzymki Polonii do Lourdes.

Do polskich pielgrzymów z Francji dołączyli też pielgrzymi z angielskiej PMK na czele z ks. kanclerzem Arturem Strzępką. Jest też polska rodzina z Niemiec.

Sobota 11 maja to ostatni dzień pielgrzymowania, którego głównym punktem jest Msza św. w Grocie Objawień o godz. 11:00, którą można śledzić przez sanktuaryjną stronę internetową (https://www.lourdes-france.org/tv-lourdes/).

Od blisko 150 lat Polonia pielgrzymuje do Lourdes. Tradycją stało się, że pielgrzymka jest organizowana w okolicach uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Polska Misja Katolicka w łączności z Polonią innych krajów nie ma wątpliwości, że tę ważną tradycję wspólnego pielgrzymowania do Lourdes trzeba pielęgnować.

Zapraszamy do śledzenia naszych relacji pielgrzymkowych.

Relacja z pierwszego dnia pielgrzymki:

Czwartek pierwszym dniem polonijnej pielgrzymki do Lourdes >>>

A tak było w ubiegłym roku.

146. Europejska Pielgrzymka Polonijna do Lourdes – podsumowanie >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-17 23:15:14