szukaj
Wyszukaj w serwisie

Dziś w Polsce maturalny egzamin z francuskiego. Życzymy powodzenia! Bonne chance! 

/ 23.06.2020
Pixabay
Pixabay

Maturzyści przystąpili we wtorek po godz. 9 do pisemnego egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Egzamin pisemny na poziomie podstawowym z wybranego języka obcego nowożytnego jest jednym z obowiązkowych na maturze. Życzymy powodzenia!

Aujourd’hui, épreuve de français du baccalauréat polonais. Bonne chance !


Chęć zdawania go na poziomie podstawowym zadeklarowało blisko 530 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Część z nich we wtorek po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z francuskiego na poziomie rozszerzonym. Deklaracje dotyczące chęci zdawania takiego egzaminu złożyło ponad 1060 tegorocznych absolwentów. Egzamin rozpocznie się o godz. 14 – podaje PAP.

Tegoroczni absolwenci liceów i techników nie są jedynymi, którzy we wtorek będą pisali egzamin z francuskiego. Razem z nimi zdawać go będą także abiturienci z wcześniejszych roczników.

W związku z epidemią koronawirusa oba egzaminy – poranny i popołudniowy – przeprowadzone zostaną w reżimie sanitarnym.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru – może ich wybrać maksymalnie sześć.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także – na tym poziomie – matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Wśród maturzystów – co roku – są osoby, które decydują się zdawać egzaminy z kilku języków obcych.

Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji czerwcowej z przyczyn zdrowotnych lub losowych, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w lipcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone do 11 sierpnia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-05-17 23:15:12