szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

„BBBiR – Muzodram francuski” na festiwalu w Gardzienicach

AH / 09.10.2023
fot. Andrzej Strumiłło, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" / Facebook
fot. Andrzej Strumiłło, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" / Facebook

Premierowe widowisko “OkzseiK”, spektakl “BBBiR – Muzodram francuski” i performance “Elektra23” zobaczą uczestnicy Festiwalu “Generator nadziei” w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Wydarzenie rozpocznie się w czwartek.


Zastępca dyrektora do spraw artystycznych w Gardzienicach Mariusz Gołaj podczas konferencji prasowej w poniedziałek przyznał, że trudno znaleźć jedną ideę łączącą spektakle prezentowane podczas festiwalu. “Jesteśmy grupą niezwykle zwartą, ale z drugiej strony strasznie rozbitą na różnego rodzaju +spadające gwiazdy+ i szukającą inspiracji w różnych obszarach” – powiedział.

Gołaj wyjaśnił, że festiwal jest kontynuacją zainicjowanego przez Włodzimierza Staniewskiego w 2010 r. Festiwalu Teatrów Błądzących. W jego ramach reżyserzy i zaproszeni przez nich goście pracują nad własnymi projektami w przestrzeni Gardzienic pod opieką artystyczną Staniewskiego i prezentują je podczas festiwalu.

“Każdy ma swój pomysł, swoją ideę i opętanie tym, co będzie pokazywał. Łączy nas to, że mniej lub dłużej pracujemy w Gardzienicach ze Staniewskim i ciągle nam się chce szukać innych inspiracji” – uzupełnił zastępca dyrektora.

W czwartek – wskazał Gołaj – zaplanowano kilkugodzinny maraton teatralny “Kosmos Gardzienic” z flagowymi spektaklami: “WESELE Wyspiański-Malczewski-Konieczny” oraz “Miłość i pogarda, pokój i wojna. Rzecz o Świętosławie córce Mieszka oraz Olafie – synu Tryggve i o wieku X, kiedy rodził się nowy świat” w reżyserii Włodzimierza Staniewskiego.

“W piątek i niedzielę wystąpią teatry małych form – zaproszone gościnnie – wywodzące się naszego nurtu lub z nami spokrewnione” – powiedział zastępca dyrektora. W programie m.in. monodram Olega Dracza (Ukraina), spektakle “Thiasos Generating Hope for Peace” Teatru Thiasos (Wielka Brytania), “Last Supper” Elliota Windsora i Alexandry Andrei (Wielka Brytania) czy “Could a Cappuccino Save the World” Pierrea Cleitmana (Francja).

W sobotę – podał Gołaj – zaplanowano maraton monodramów przygotowanych przez aktorów z OPT “Gardzienice”.

Aktorka Anna Maria Dąbrowska, mówiąc o swoim spektaklu pt. “BBBiR – Muzodram francuski” wyjaśniła, że będzie to recital songów Charlesa Baudelaira, Jacquesa Brela i Georgesa Brassensa, uzupełniony fragmentami dramatu Jean-Michela Ribesa pt. “Ekspozycjoniści”.

Aktor Paweł Kieszko zaprosił na widowisko artystyczne “OkzseiK”, które – jak wskazał – jest inspirowane twórczością amerykańskiego pisarza sci-fi Philipa K. Dicka i solipsyzmem. “To pogląd subiektywno-idealistyczny głoszący, że istnieje tylko jednostkowy podmiot poznający, cała zaś rzeczywistość jest jedynie zbiorem jego subiektywnych wrażeń” – wyjaśnił twórca.

Natomiast aktorka Joanna Holcgreber zachęciła do udziału w performansie pt. “Elektra23”, w którym postanowiła odwołać się do spektaklu wyreżyserowanego przez Staniewskiego w 2004 r. “W czasie pracy nad tym spektaklem powstała nowa technika aktorska nazwana cheironomią, odwołująca się do tradycyjnej, starogreckiej techniki. Sięgnęłam do tego materiału, żeby ocalić cheironomię od zapomnienia” – powiedziała.

Przeglądowi towarzyszyć będą m.in. koncert pieśni łemkowskich i ukraińskich, wystawy kilkudziesięciu kostiumów Teatru Thiasos z Londynu, projekcje filmów z archiwum OPT “Gardzienice”.

Festiwal “Generator nadziei” odbędzie się w dniach 12-15 października br. na terenie kompleksu parkowo-pałacowego Ośrodka Praktyk Teatralnych “Gardzienice” w Gardzienicach Pierwszych.

Szczegółowy program wydarzenia na stronie gardzienice.org/festiwal-generator-nadziei-12-15-10-2023/.

źródło: PAP