szukaj
Wyszukaj w serwisie

CBOS: mniej Polaków świętuje 11 listopada udziałem w nabożeństwach

KAI/PR / 25.10.2018
Pixabay
Pixabay

73 proc. Polaków deklaruje, że w jakiś sposób obchodzi Święto Niepodległości (o 23 proc. więcej, niż 10 lat temu), jednak tylko 29 proc. respondentów weźmie z tej okazji udział we Mszy świętej (dekadę temu deklarowało to 36 proc.) – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).


Zdecydowana większość badanych (81 proc.) poprawnie identyfikuje datę 11 listopada ze Świętem Niepodległości. Tylko co dziesiąty respondent (10 proc.) udzielił błędnej odpowiedzi, a co jedenasty (9 proc.) nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie.

W porównaniu z rokiem 2008, kiedy ostatnio CBOS pytał o tę kwestię, zwiększył się odsetek respondentów prawidłowo identyfikujących datę 11 listopada (wzrost o 5 punktów procentowych), jednocześnie mniej było błędnych odpowiedzi (spadek o 5 punktów).

Znajomość genezy Święta Niepodległości jest tym większa, im młodsi są badani, a największą wiedzę w tym zakresie mają osoby w wieku od 18 do 24 lat (91 proc.). W starszych grupach wiekowych odsetek respondentów poprawnie identyfikujących datę, choć utrzymuje się na wysokim poziomie, maleje, a wśród badanych kwalifikujących się do najstarszego pokolenia (mających 65 lat i więcej) poprawne odpowiedzi udzielane są relatywnie najrzadziej (70 proc.). Wiedza o 11 listopada związana jest również z poziomem wykształcenia badanych – im on wyższy, tym częstsze są poprawne odpowiedzi, a także z miejscem ich zamieszkania – lepszą znajomością daty wykazują się mieszkańcy dużych i największych miast.

Obecnie – inaczej niż przed dekadą – większość Polaków (72 proc.) deklaruje, że w jakiś sposób obchodzi Święto Niepodległości (wzrost o 23 punkty procentowe). Najpopularniejsze sposoby celebracji święta 11 listopada to wywieszenie flagi państwowej (43 proc.) oraz uczestnictwo w mszy świętej (29 proc.). Rzadziej badani deklarują, że biorą udział w obchodach i uroczystościach publicznych (18%), świętują rocznicę poprzez przygotowanie w domu uroczystego obiadu lub też obchodzą to święto w jeszcze inny sposób (po 11 proc.).

W porównaniu z rokiem 2008 zwiększyły się odsetki badanych, którzy 11 listopada wywieszają flagę państwową (wówczas tylko 15 proc.) oraz uczestniczą w publicznych obchodach w swojej miejscowości zamieszkania. Rzadziej niż przed dziesięcioma laty respondenci deklarują natomiast udział w nabożeństwach (dekadę temu było to 36 proc. badanych, w tym roku jedynie 29 proc.).

Święto Niepodległości częściej niż inni celebrują mieszkańcy największych miast (81 proc.), osoby z wykształceniem średnim i wyższym (po 76%) oraz badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne (85 proc.).

Dla kogo szczególnie ważne jest Święto Niepodległości? Na 11 listopada jako datę zasługującą na wyjątkowe upamiętnienie częściej niż inni wskazują ludzie młodzi, zwłaszcza w wieku 18–24 lata (87 proc.), mieszkańcy miast dużych, ale nie największych (85 proc.) oraz respondenci z wyższym wykształceniem (84 proc.). Warto zwrócić uwagę, że poglądy polityczne nie różnicują opinii badanych – niezależnie od poglądów data 11 listopada jest dla nich ważna w takim samym stopniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-21 23:15:12