szukaj
Wyszukaj w serwisie


W niedzielę 176 Pielgrzymka Polaków do Montmorency

/ 24.05.2019
Fot. polskifr.fr
Fot. polskifr.fr

W niedzielę 26 maja, dla uczczenia pamięci Polaków zmarłych na Emigracji, odbędzie się w Montmorency, pod auspicjami władz miejskich, 176 Pielgrzymka organizowana przez Towarzystwo Historyczno-Literackie przy współudziale Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Kolegiaty św. Marcina w Montmorency, Ośrodka Dialogu Księży Pallotynów, Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji oraz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i ich Rodzin we Francji. Zapraszamy Państwa do wzięcia licznego udziału w tej tradycyjnej uroczystości.


Godz. 11.15 Msza święta w Kolegiacie św. Marcina w Montmorency.

Godz. 13.00 Złożenie kwiatów na Cmentarzu Les Champeaux (rue Galliéni) na grobach osób zasłużonych dla Polski. Na cmentarz można się udać pieszo, samochodem lub autokarem.

Godz. 14.30 Spotkanie przyjacielskie i podwieczorek w Domu Księży Pallotynów (34, chemin des Bois-Briffaults) w Montmorency. Powrót do Paryża punktualnie o godz. 16.30.

Dojazd do Montmorency: 

Autokarem Autokar będzie do dyspozycji uczestników (cena biletu w obydwie strony : 13 euro). Wyjazd 26 maja punktualnie o godz. 9.30 przed Kościołem Polskim (263 bis, rue St Honoré – 75001 Paris). Powrót z Domu Księży Pallotynów w Montmorency do Paryża (Kościół Polski) punktualnie o godz. 16.30. Osoby zainteresowane proszone są o zapisanie się, zaznaczając ilość zamówionych miejsc, w Biurze Parafialnym przy Kościele Polskim (Tel. 01 55 35 32 25).

Samochodem Polecamy następującą drogę: wyjazd z PORTE MAILLOT (kierunek PONTOISE). Wjechać na pas TAVERNY-ENGHIEN. Następnie, jechać w kierunku MONTMORENCY. Przejechać „Route Nationale” 328. Kierować się w stronę Kolegiaty św. Marcina (kierunek Szpitala).

Pociągiem Odjazd co kwadrans z GARE DU NORD SURFACE, w kierunku ERMONT-EAUBONNE. Dojechać do stacji ENGHIEN-LES-BAINS (czas przejazdu czternaście minut).
Na dworcu udać się do autobusu « Ligne Verte ». Kolegiata (Collégiale) : wysiąść na przystanku Saint-Valéry.
Ten sam autobus dojeżdża do Domu Księży Pallotynów (przystanek CHAMPEAUX).

176ème PÈLERINAGE DES POLONAIS A MONTMORENCY

Le dimanche 26 mai 2019, pour honorer le souvenir des Polonais morts en exil, a lieu à Montmorency, sous les auspices de la Municipalité, le 176ème Pèlerinage organisé par la Société Historique et Littéraire Polonaise, avec le concours de la Mission Catholique Polonaise en France, de la Collégiale Saint-Martin à Montmorency, du Centre du Dialogue des Pères Pallottins, de la Société pour la Protection des Souvenirs et Tombeaux Historiques Polonais en France et de l’Association des Anciens Combattants Polonais et leurs Familles en France. Vous êtes invités à participer nombreux à cette cérémonie traditionnelle. Le programme de cette journée de prière et de souvenir est le suivant :

11 heures 15 Messe à la Collégiale Saint-Martin de Montmorency.

13 heures Dépôt de gerbes à l’ancien Cimetière des Champeaux (rue Galliéni) sur les tombes des Polonais dont nous souhaitons tout particulièrement honorer la mémoire. On se rendra au cimetière à pied, en auto ou en autocar.

14 heures 30 Rencontre amicale et collation dans la Maison des Pères Pallottins (34, chemin des Bois-Briffaults) à Montmorency. Départ pour Paris à 16 heures 30 précises.

T R A J E T P O U R M O N T M O R E N C Y

En autocar Un autocar sera à la disposition des participants (prix du billet aller-retour : 13 euros). Départ le 26 mai à 9 heures 30 précises devant l’Eglise Polonaise (263 bis, rue St Honoré – 75001 Paris). Retour de la Maison des Pères Pallottins de Montmorency pour Paris (Eglise Polonaise) à 16 heures 30 précises. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire, en indiquant le nombre de places souhaitées, auprès du Bureau Paroissial de l’Eglise Polonaise (Tél. 01 55 35 32 25).

En auto Trajet recommandé : Départ PORTE MAILLOT (direction PONTOISE). Prendre la bretelle TAVERNY-ENGHIEN. Ensuite, se diriger vers MONTMORENCY. Couper la Route Nationale 328. Monter vers la Collégiale Saint-Martin (Direction Hôpital).

En train Départ tous les quarts d’heure de la GARE DU NORD SURFACE, vers ERMONT-EAUBONNE. Descendre à la gare d’ENGHIEN-LES-BAINS (trajet de quatorze minutes).
A la gare d’ENGHIEN-LES-BAINS, prendre l’autobus « Ligne Verte ». Pour la Collégiale : descendre à l’arrêt SAINT-VALERY.
Le même autobus rejoint la Maison des Pères Pallottins (arrêt CHAMPEAUX).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-18 23:15:13