szukaj
Wyszukaj w serwisie


Sprawozdanie z działalności SPK Koła Paryż za kończący się rok 2018

Ks. infułat Stanisław Jeż / 29.12.2018


Zarząd Koła na swoim ostatnim tegorocznym zebraniu podjął decyzję zorganizowania dla wszystkich członków, sympatyków i przyjaciół Koła kolejne spotkanie Opłatkowe. Odbędzie się ono w Domu Kombatanta w niedzielę 20 stycznia 2019 roku. Organizacją jego zajmie się przy naszej współpracy Stowarzyszenie Obrońców Krzyża. Na wspólny Opłatek przybędzie też z Polski, z Radia Maryja, Ojciec Redemptorysta, jako ich przedstawiciel, któremu zostanie przekazany datek materialny, uzyskany z tego uroczystego spotkania. Będzie to kolejne wspólne kolędowanie, które tak dobrze jest postrzegane przez członków naszego Koła.


Dzięki niemu także członkowie naszego Koła będą mogli być na antenie Radia Maryja. Natomiast dokumentacja fotograficzna, zostanie jak do tej pory to było praktykowane, zamieszczona na stronie internetowej Radia Maryja. Takim własnie udanym wspólnym Opłatkiem 2018 rozpoczął się upływający rok. W nadchodzącym roku, w tydzień po Opłatku, 26 stycznia 2019 Zarząd zaprasza również wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z panem Antonim Macierewiczem, byłym Ministrem Obrony Narodowej, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Podzieli się On z nami swoim doświadczeniem i dokonaniami w tym ważnym dla Polski, centralnym ministerialnym urzędzie.

Jednocześnie z uwagi na bogaty w wydarzenia i uroczystości, w tym uroczyste obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości, które miały miejsce w upływającym 2018 roku Zarząd wystąpił z propozycją sporządzenia tego krótkiego sprawozdania, które w skondensowanej formie przybliży naszym członkom to wszystko czym właśnie w ciągu roku zajmowali się członkowie Zarządu Koła. Jest to ważne zwłaszcza i z tego powodu, że wyłoniony w wyborach w 2018 nowy Zarząd wszedł, po odbytym w grudniu 2017 r, Walnym Zebraniu Koła, w kolejny trzyletni statutowy okres swojej działalności.

W kończącym się roku Zarząd Koła spotkał się na 9-ciu zebraniach roboczych, podczas których były omawiane sprawy bieżące związane z prowadzoną działalnością oraz podejmowane były różne problemy i ważne decyzje dotyczące naszego kombatanckiego zaangażowania. Okres ten obejmował różne projekty służące nie tylko naszym członkom ale także obejmujące bieżące wydarzenia i akcje, które odbywały się z naszym udziałem żyjącym w środowisku polonijnym.

I tak nasze paryskie Koło w ciągu roku 2018 organizowało ważne uroczystości patriotyczno-kombatanckie, które poprzedzone były Mszami świętymi. Część z nich była połączona z marszami ulicami, z Polskiego Kościoła na Concorde na Plac Inwalidów. Tam pod pomnikiem Solidarności, z udziałem Władz RP we Francji jak i zaproszonych często gości z Polski, odbywały się manifestacje patriotyczne wraz ze składaniem wieńców i kwiatów, zapalaniem zniczy oraz apelem pamięci, stosownie do tematyki uroczystości. I tak 10-go kwietnia br. wraz z innymi stowarzyszeniami nasze Koło brało udział w takiej manifestacji związanej z 8 rocznicą katastrofy smoleńskiej. Tego dnia w zamachu na śp. Prezydenta RP Lecha. Kaczyńskiego zginęło razem z nim cała 95 osobowa delegacja, udająca się na 70 rocznicę n/w zbrodni.

|Tradycyjnie nasze Koło zaangażowane było 1-go maja w upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego w 1940 roku na polskich jeńcach wojennych przez komunistyczny reżim Rosji sowieckiej, którego symbolem jest Katyń i inne miejsca kaźni, znajdujące się na terenie byłego ZSRR. Do tych wydarzeń należy zaliczyć dwie „Solidarnościowe” rocznice: a więc datę jej powstania tj. 31.08.1980 i następnie jej siłową likwidację dokonaną 13.12.1981 wprowadzeniem stanu wojennego.

11 marca br. współuczestniczyliśmy na cmentarzu komunalnym w Le Crotoy we Francji w ceremonii wojskowej związanej z przywróceniem imienia i nazwiska na nagrobku porucznika-lotnika Tadeusza Stabrowskiego z dywizjonu 308, walczącego w Wielkiej Brytanii. 75 lat temu zginął on, gdy na uszkodzonym samolocie był zmuszony wodować na Kanale La Manche.

Nasze Koło uczestniczyło w organizowanych przez Stowarzyszenie Obrońców Krzyża i z patronatem Federacji Polonii Francuskiej bardzo udanych 3-dniowych uroczystościach „Dnia Flagi i Święta Polonii i Polaków za Granicą”. W trakcie trwania 3-dniowych uroczystości nastąpiło ważne i historyczne wydarzenie tj. procesyjne wprowadzenie do kaplicy Świętego Germana znajdującej się w paryskiej Katedrze N-D kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

Uroczystość instalacji kopii obrazu zakończyła się wraz z odrestaurowaniem tejże Kaplicy i Jej poświęceniem, które miało miejsce 1-go grudnia br. Msza Św jak i cala uroczystość zgromadziła rzesze wiernych ze środowisk polonijnych z Francji oraz wiele osobistości życia społecznego z Polski, w tym Marszałka Senatu z delegacją. Poświęcenia dokonał Przewodniczący Episkopatu Polski Ks abp. S. Gądecki, który sprawował też liturgię. Oprócz duchowieństwa Katedry N-D z byłym arcybiskupem Paryża ks. seniorem, Kardynałem Andre Vingt-Trois w uroczystości uczestniczyli ks. W. Lechowicz, Bp Polonijny, ks. B. Brzyś Rektor PMK we Francji oraz liczni księża posługujący wśród Polonii Francuskiej.

16 i 17 czerwca nasi członkowie, jak i Zarząd Koła uczestniczyli w uroczystościach „Śladami Generała St. Maczka”. Pierwsza częsc odbyła się w Ambasadzie RP, a druga wyjazdowa, z duża liczbą dzieci i młodzieży odbyła się w Normandii, w Potigny i w Montormel.

Główne uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości odbywały się z inicjatywy Ambasady RP we Francji. Trwały one w dniach 9-10 listopada br. Obecni na nich byli członkowie Zarządu Kola i poczty sztandarowe, tak jak i w ciągu roku oraz także pod Łukiem Triumfalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-20 23:15:14