szukaj
Wyszukaj w serwisie


Opłatek 2019 z udzialem Radia Maryja

Stanisław Aloszko / 25.01.2019
fot. Zbigniew Adamek
fot. Zbigniew Adamek

Zgodnie z tradycja na początku każdego Nowego Roku różne stowarzyszenia polonijne organizują swoje noworoczne spotkania opłatkowe. W bieżącym roku, w dniach 19 – 20 styczeń 2019, Stowarzyszenie Obrońców Krzyża, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i ich rodzin koło Paryż oraz działacze Federacji Polonii Francuskiej zaplanowali i odbyli uroczyste spotkanie opłatkowe z Radiem Maryja z Torunia.


Reprezentował je ojciec Janusz Dyrek, redemptorysta, który w tym celu specjalnie przybył do Paryża, aby wśród emigracji, tej starszej i tej najmłodszej, w okresie trwania Świąt Bożego Narodzenia cieszyć się z objawionej ludziom od Pana Boga dobrej nowiny, a także powitać Nowy Rok 2019. I tak w sobotę 19 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe w polskiej parafii w podparyskiej miejscowości Aulnay sous Bois. Spotkanie to rozpoczęło się wieczorną Mszą św. sprawowaną we francuskim kościele Saint Joseph (Świetego Józefa). Wspólna wieczorna eucharystia odprawiona była przez proboszcza polskiej parafii ks. Jarosława Kocha (chrystusowca). W koncelebrze był ks. Roman Wrocławski, na codzień pracujący w parafii francuskiej oraz ojciec Janusz Dyrek, redemptorysta posługujący w Radiu Maryja w Toruniu. On tez głosił kazanie i w bardzo ciepłych słowach przekazał życzenia i pozdrowienia z Polski od Ojca dyrektora Radia Maryja Tadeusza Rydzyka oraz podziękowania za zaproszenie do wspólnego świętowania i dzielenia się Opłatkiem na progu Nowego Roku.

fot. Zbigniew Adamek

Było to pierwsze takie spotkanie z przedstawicielem Radia Maryja w tej polskiej wspólnocie, które Rada Parafialna wzbogaciła w specjalny sposób poprzez udział we Mszy św. własnego chóru „Soli Deo”. Chór ten towarzyszył eucharystii i specjalnie tez wykonał kilka polskich kolęd. Podkreślić należy bardzo piękny świąteczny wystrój tego kościoła, w tym zwłaszcza szopki betlejemskiej oraz wieczorny nastrój pochodzący od oświetlonej niebieskimi światełkami licznych bożonarodzeniowych choinek. Zaraz po zakończeniu Mszy Świętej, wielu jej uczestników mogło za pośrednictwem łącza z Radiem Maryja przesłać na jej falach swoje życzenia i pozdrowienia dla najbliższych lub znajomych w Polsce i na świecie. Następnie wszyscy zostali zaproszeni przez Rade Parafialna do pięknie udekorowanej sali parafialnej na dalsza część spotkania opłatkowego, podczas którego po wspólnie odmówionych modlitwach rozpoczęło się składanie życzeń i dzielenie się opłatkami. Ojciec Janusz Dyrek ponownie zabrał glos i w imieniu wszystkich posługujących w Radiu Maryja wspomniał o wielkich osiągnięciach tego toruńskiego ośrodka redemptorystów, w którym działa Ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i twórca tego ośrodka oraz innych ważnych dziel takich jak, Nasz Dziennik, Telewizja Trwam, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

fot. Zbigniew Adamek

Jak zawsze dla uczestników spotkania Ojcowie z Radia Maryja przekazują dosyć dużo materiałów dotyczących ich działalności misyjnej w postaci broszurek, ulotek, obrazków i temu podobnych wydawnictw. Ojciec Janusz Dyrek podzielił się tymi wydawnictwami i zachęcił do słuchania Radia Maryja i oglądania telewizji Trwam. W dzisiejszej dobie jest to możliwe by te media docierały wszędzie tam, gdzie są sprawne także łącza internetowe. Można w ten sposób mieć dostęp do wiadomości, tak z Polski jak i ze świata, i w ten sposób je porównywać z innymi mediami: czy to przekazem pochodzącym z Polski, czy tez z Francji. Spotkanie zakończyło się późnym wieczorem w atmosferze życzliwości i nadziei na dalsze lepsze czasy dla naszego Kraju, dla nas i dla naszej Polonii we Francji. Radzie Parafialnej oraz księdzu proboszczowi Jarosławowi Koch, należą się wyrazy podziękowania za tak piękne przygotowanie się do Opłatka i przyjecie u siebie Radia Maryja. Widać, ze było ono udane, bo mimo wieczornej sobotniej pory liczba uczestników spotkania była zadawalająca.

fot. Zbigniew Adamek

W niedziele 20 stycznia odbyła się druga odsłona spotkania opłatkowego z Radiem Maryja tym razem w Domu Kombatanta w Paryża. Spotkanie to rozpoczęło się Msza święta o godzinie 10:30, odprawiona w krypcie francuskiego kościoła St-Charles, w której gromadzi się Polonia związana z parafia Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Proboszcz Wacław Szubert przywitał serdecznie wszystkich uczestników niedzielnej Mszy Świętej, ze szczególnym uwzględnieniem, oprócz organizatorów spotkania opłatkowego, JE Pana Tomasza Młynarskiego, Ambasadora RP we Francji. To wyróżnienie dla tej wspólnoty być tego dnia razem z Polonia Francuska, która reprezentowali swoja obecnościa przedstawiciele Stowarzyszenia Obrońców Krzyża z panią Prezes Marią Jolantą Dźwigałą, Prezesem Federacji Polonii Francuskiej Panem Stanisławem Aloszko oraz księdzem Infułatem Stanislaw Jeżem, Prezesem Koła Paryż Stowarzyszenia Polskich Kombatantów i Ich Rodzin, który także przewodniczył Mszy Świętej. W koncelebrze byli tez ksiądz proboszcz Wacław Szubert oraz ojciec Janusz Dyrek z toruńskiej rozgłośni Radia Maryja. W eucharystycznym spotkaniu uczestniczył tez polonijny „Chór Piast” oraz uczniowie polskiej szkoły „Quo Vadis” działający w Domu Kombatanta wraz ze swoja dyrektorką.

fot. Zbigniew Adamek

Dzięki nim w trakcie Mszy Świętej można było usłyszeć wiele polskich kolęd, do dzisiaj brzmiących w trakcie trwania Świąt Bożego Narodzenia w różnych zakątkach naszego kraju, nie wyłączając pastorałek pochodzących z gór i z Podhala. Homilię nawiązującą do tekstów niedzielnej Mszy Świętej wygłosił ojciec Janusz Dyrek, który zwrócił uwagę, że jeśli tylko będziemy czynić, tak jak uczniowie Jezusa za sprawa swojej Matki Maryji uczynili w Kanie Galilejskiej, to wszystko będzie realizowało się zwyczajnie i prawidłowo. Kaznodzieja wyraził tez przekonanie, ze jeśli nawet za granicą będziemy tak po bożemu postępowali, to pomimo trudów życia na emigracji, nie zgubimy wyniesionej z domów z Polski naszego szacunku do świętowania każdego dnia a niedzieli i świat w sposób dostojny i godny. Za granicą widzi się nasze umiłowanie do świętowania poprzez nawet zewnętrzne „odświętne niedzielne ubrania”, które jak dawniej były powszechnie używane ale tylko w niedziele, jako właśnie niedzielne, świąteczne. I że na taki dzień używało się je jako czegoś odświętnego i specjalnego, bo robiło się to dla podkreślenia  charakteru dnia świątecznego i tegoż ubrania. I to nas wyróżnia nawet teraz, jako emigrantów, którzy w ten dzień zapełniają kościoły, będąc schludnie i odświętnie ubrani. Przed zakończeniem Mszy Świętej glos zabrała pani Maria Jolanta Dźwigała, organizatorka spotkania z Radiem Maryja, która otrzymała z Polski specjalne przesłanie od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, który podkreślił w nim swoją radość z kontynuowania tradycyjnych spotkań opłatkowych, tym bardziej, ze do bożonarodzeniowych i noworocznych spotkań zapraszani są, jak w tym przypadku, ojcowie redemptoryści z Polski z Radiem Maryja na czele. List ten skierował do wszystkich uczestników Opłatka w Domu Kombatanta Pan Minister Adam Kwiatkowski, odpowiedzialny w Kancelarii Prezydenta RP za kontakty z Polonia. Uczestnicy Mszy Świętej oraz organizatorzy spotkania zaraz po jej zakończeniu wspólnie łamali się opłatkami i składali sobie wzajemnie życzenia, by rozpoczęty Nowy Rok 2019 był dla każdego darem i radością bycia wspólnotą polską na emigracji we Francji. Opłatki te dostarczone były z Jasnej Góry przez przeora Ojca Mariana Waligórę.

fot. Zbigniew Adamek

Dalsze świętowanie Opłatka 2019 odbywało się w restauracji Domu Kombatanta, na obiedzie kombatanckim, gdzie zgromadzili się przedstawiciele jego organizatorów i oraz zaproszeni goście, jak Pan Ambasador RP we Francji Tomasz Młynarski oraz specjalny gość z Radia Maryja z Torunia, redemptorysta ojciec Janusz Dyrek. Oczywiście nie mogło zabraknąć Księdza Proboszcza W. Szuberta i Księdza Infułata St. Jeża. Sala restauracyjna, jak i dekoracje stołów nawiązywaly do barw Maryjnych tj. do koloru białego i niebieskiego, czyli do takich samych, które są na emblematach Radia Maryja. Tym bardziej, ze były one skoordynowane z treścią niedzielnej ewangelii o cudzie w Kanie galilejskiej. Symboliczna lampka szampana została podana na początek spotkania w gronie tych osób, które chciały przedłużyć spotkanie Opłatkowe w tak zacnym i dostojnym gronie. Podczas trwania obiadu, uczestnicy spotkania opłatkowego mieli okazje poprzez łącza z Radiem Maryja przekazać także życzenia i pozdrowienia dla swoich bliskich i znajomych we Francji i w Polsce. Nie zabrakło tez wspólnego biesiadnego śpiewu pięknych polskich kolęd, które tak mocno spajają chyba wszystkich Polaków przeżywających każdorazowo Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok z dala od swoich najbliższych, krewnych i znajomych mieszkających w kraju. Wspólne świętowanie, podczas którego były też wznoszone toasty indywidualne, z okazji różnych wydarzeń, jak urodziny, imieniny, czy rocznice zakończyły się ostatecznie późnym popołudniem. Ojciec Janusz Dyrek był czwartym przedstawicielem Radia Maryja świętującym polonijny Opłatek we Francji. Wszyscy uczestnicy obu spotkań mieli też okazję, żeby wspomóc swoim indywidualnym datkiem pieniężnym na to słuszne i godne dzieło, którym jest Radio Maryja i inne dzieła toruńskie. Natomiast organizatorzy spotkania cały dochód z obiadu świątecznego postanowili także przekazać na potrzeby istniejących oraz zapoczątkowanych i juz służących dzieł, które wiele lat temu „wyrosły” w Toruniu przez ich promotora i założyciela Ojca Tadeusza Rydzyka. Kończąc tę relację nie można tez zapomnieć o tych wszystkich, którzy swoją wielką, i najczęściej anonimową, niewidoczną i ciężką pracą oraz poświęceniem wsparli organizatorów spotkania opłatkowego w jego realizacje i przyczynili się do jego końcowego sukcesu. Szczęść Boże od organizatorów należą się temu zespołowi, który od momentu powstania idei Opłatka 2019 aż do jego zakończenia poświęcił swój czas, umiejętności fachowe i organizatorskie na kolejne godne, z polską tradycją kolędowanie na uczczenie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku AD 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-23 23:15:12