szukaj
Wyszukaj w serwisie


NewPastoral w parafii Trójcy św. w Lyonie

AH / 10.01.2019
fot. NewPastoral, PMK Lyon
fot. NewPastoral, PMK Lyon

Parafia Trójcy Świętej w Lyonie zaprasza do włączenia się w inicjatywę o nazwie NewPastoral – tworzenia małych grup domowych ludzi, którzy spotykają się, aby pogłębiać swoją wiarę poprzez rozmowy i wspólną refleksję na bazie specjalnie w tym celu przygotowanych materiałów ze świadectwami osób dzielących się tym, co szczególnego przeżyli w swoim życiu.


Wspólnota Polskiej Misji Katolickiej w Lyonie rozpoczęła już drugi rok swojego uczestnictwa w NewPastoral i serdecznie zaprasza, aby ta inicjatywa była podejmowana przez kolejne rodziny, przyjaciół i znajomych. Kampania informacyjna w parafii potrwa do 27 stycznia.

Założycielem i prezesem NewPastoral jest rektor PMK ks. Bogusław Brzyś. Członkowie projektu pochodzą z różnych parafii katolickich w Polsce i we Francji. Jest on owocem długoletniego zaangażowania wielu ludzi w duszpasterstwo małych grup we wspólnotach parafialnych.

Wdrożenie projektu we własnej parafii czy wspólnocie nie jest trudne, gdyż NewPastoral udostępnia gotowe materiały, które można wykorzystać w trakcie spotkań. Najnowsze poświęcone są świadectwu Tomasza Budzyńskiego.

Członkom i animatorom NewPastoral szczególnie przyświecają dwa fragmenty z Pisma Świętego:

  • Nowe przykazanie miłości:
    „Przykazanie nowe daję wam, abyście miłowali jedni drugich, jak ja was umiłowałem” (J 13, 34)
  • Wielki nakaz misyjny:
    „Została mi dana wszelka władza w niebie i na ziemi. Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha, ucząc je strzec wszystkiego, co wam przykazałem. I oto ja z wami jestem przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 18-20).

oraz słowa papieża Franciszka: „Mam nadzieję, że wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowiednich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, które nie może pozostawić rzeczy w takim stanie, w jakim są. Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania». Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»” (Papież Franciszek, EG 25).

Szczegóły na temat projektu i stosowne materiały można znaleźć na jego stronie internetowej: https://newpastoral.net/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-23 23:15:12