szukaj
Wyszukaj w serwisie


Już 16 stycznia kolejny Kongres Rodzin Polonijnych online – trwają zapisy

AH / 12.01.2021
Kongres Rodzin Polonijnych oraz Pixabay.com
Kongres Rodzin Polonijnych oraz Pixabay.com

„Idź odbuduj mój Kościół… domowy /Rebuild my church… home/!” – to temat kolejnego Kongresu Rodzin Polonijnych, który odbędzie się 16 stycznia 2021 roku, w formie online za pośrednictwem aplikacji Zoom. Zapisy do 14 stycznia. Organizatorzy serdecznie zapraszają!


W programie wiele ciekawych referatów ukazujących min. nauczanie Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny oraz dużo  praktycznych wskazań pokazujących jakie działania podejmować w kierunku wzmocnienia małżeństw i rodzin na emigracji.

Kongres Rodzin Polonijnych skierowany jest do małżeństw i rodzin żyjących poza granicami naszej Ojczyzny oraz rozdzielonych przez emigracje, do ludzi młodych przygotowujących się do zawarcia związku małżeńskiego, a także do duszpasterzy podejmujących posługę na rzecz małżeństwa i rodziny. Tematy poruszane w czasie Kongresu uwzględniają także specyfikę różnych krajów zamieszkania.

„Zachować rodzinę od niebezpieczeństw współczesnego świata to wielkie zadanie całego Kościoła, to wielkie zadanie duszpasterstwa polonijnego, to wielkie zadanie całej Polonii i każdego rodaka”. /św. Jan Paweł II, Toronto, 14 X1984/

ZAPISY – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM KONGRESU RODZIN POLONIJNYCH 2021

UWAGA: Godziny podano w programie według czasu polskiego.

PLAKAT do pobrania

KONGRES RODZIN POLONIJNYCH / CONGRESS OF POLISH FAMILIES ONLINE 

W czasie Kongresów przekazywana jest ponadczasowa spuścizna największego z Rodaków – Jana Pawła II w zakresie zrozumienia roli podstawowych instytucji ludzkich jakimi są małżeństwo i rodzina. 

Docenianie roli tradycyjnego małżeństwa, świadome budowanie trwałego domu na obczyźnie w celu zachowania kultury i tożsamości w nowym często multikulturowym społeczeństwie krajów zamieszkania, pomoc w rozwiązywaniu trudności i w pogłębianiu wzajemnych relacji w małżeństwie i rodzinie – to zagadnienia podejmowane w czasie spotkań: Kongres Rodzin Polonijnych online. 

Zapotrzebowanie na treści teoretyczne i praktyczne, które w atrakcyjny sposób  przedstawiane w czasie Kongresów zachęcają do pracy na rzecz małżeństw polskich rozproszonych po świecie.

————————————————————————-

KONGRES RODZIN POLONIJNYCH ONLINE, 21 listopada 2020

„MAŁŻEŃSTWO W CENTRUM DUSZPASTERSKIEJ TROSKI KOŚCIOŁA NA EMIGRACJI”  

W dniu 21 listopada 2020 roku odbył się w wersji online II Kongres Rodzin Polonijnych. W Kongresie wzięło udział ok. 400 osób z ponad 20 krajów. Obradom przewodniczył bp Wiesław Lechowicz – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Przedmiotem obrad było duszpasterskie towarzyszenie małżeństwu i rodzinie w środowiskach polonijnych, ze świadomością, że małżeństwo znajduje się w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji. Cele Kongresu można streścić w kilku słowach: informacja – formacja – koordynacja – integracja

W obradach wzięli udział uczestnicy z takich krajów jak: Anglia, Austria, Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Niemcy, Norwegia, Polska, Stany Zjednoczone, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy.

VIDEORELACJA – KONGRES RODZIN POLONIJNYCH ONLINE, 21 listopada 2020 

We wprowadzeniu do obrad bp Lechowicz powołał się na nauczanie papieża Franciszka, który w adhortacji Amoris Laetitia wskazał na cztery postawy, którymi winno się odznaczać duszpasterstwo małżeństw i rodzin: przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać, integrować.

Pierwszą część Kongresu wypełniły konferencje. Ks. dr hab. Robert Skrzypczak ukazał sytuację małżeństw i rodzin we współczesnym kontekście społecznym i kulturowym. Podkreślił, że misyjnym priorytetem Kościoła, poza przepowiadaniem kerygmatu o Chrystusie, winno być ukazywanie ludziom pełnej chrześcijańskiej wizji męskości i kobiecości, całej prawdy o ich seksualności i miłości. Dr hab. Mieczysław Guzewicz wskazywał na wyzwania stojące przed duszpasterstwem małżeństw na emigracji. Najpierw zachęcał do uczynienia z duszpasterstwa małżeństw i rodzin głównej płaszczyzny duszpasterskiego zaangażowania w parafii. Następnie omówił działania, jakie powinny być realizowane ze szczególnym uwzględnieniem duchowego fundamentu życia małżeńskiego. W dalszej kolejności dr Bożena Bassa przedstawiła wizję towarzyszenia małżonkom w nauczaniu Kościoła.

Druga część Kongresu poświęcona była wymianie doświadczeń i przedstawieniu konkretnych działań w poszczególnych ośrodkach polonijnych – we Francji, w Irlandii, w Niemczech. Wprowadzeniem do tych prezentacji był wykład Małgorzaty Walaszczyk, ukazujący model systemowej pracy formacyjnej z małżeństwami. Następnie miał miejsce panel dyskusyjny służący usprawnieniu procesu towarzyszenia małżonkom w polonijnych misjach katolickich.

Na trzecią część Kongresu składała się modlitwa różańcowa i Apel Jasnogórski. Uczestnicy Kongresu zawierzyli Maryi – Królowej Polski polonijne małżeństwa i rodziny oraz ich duszpasterzy.

—————————————————————

Zobacz: Relacje z wcześniejszych Kongresów

www.emigracja.episkopat.pl

Czytaj też:

Odbył się Kongres Rodzin Polonijnych online >>> 

Źródło: opoka.news

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-19 23:15:14