szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Praca z najmłodszymi inspiruje mnie

Magdalena Kluk / 30.10.2023
fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille
fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille

Mam marzenie, by przybywało nam uczniów, by społeczności polskiej regionu zależało nie tylko na tym, by dziecko mówiło w domu po polsku, ale również by pobierało naukę w polskiej szkole, pracującej na bazie specjalnie dostosowanych programów nauczania i na polskich podręcznikach – powiedziała portalowi Polskifr.fr Dyrektor Szkoły Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille Magdalena Kluk. Placówka mieści się w północnej Francji, gdzie w tym roku szczególnie pamięta się o 100-leciu masowej emigracji Polaków właśnie do tego rejonu i gdzie wielu Francuzów ma polskie pochodzenie. 14 października w Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej.


Zapraszamy do lektury naszej rozmowy.

Ks. Tomasz Sokół: Od kiedy istnieje polska placówka szkolna w Lille? Jakie są dotychczasowe ważne i ciekawe wydarzenia z życia szkoły?

Magdalena Kluk: Placówka działa od roku 1986, początkowo jako filia SPK w Paryżu, a od roku 2003 jako Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Lille (Bulward Carnot). W murach Konsulatu szkoła mieściła się do czerwca 2013 roku. Obecnie jako Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Lille ma swe pomieszczenia w budynku należącym do Urzędu Miasta Lille (ulica Mal Assis). W roku szkolnym 2022/2023 szkole nadano imię Ignacego Jana Paderewskiego.

fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille

Co Panią najbardziej cieszy i inspiruje w pracy dyrektora polonijnej szkoły w Lille?

Cieszy mnie, że przez naszą szkołę przechodzą całe rodziny, czyli rodzeństwo, kuzynostwo. A inspiruje praca z najmłodszymi, ich zapał, radość, żywotność.

Jakich przedmiotów nauczacie? Jaka jest baza pedagogiczna, którą obecnie dysponujecie?

Mamy szkołę podstawową od klasy pierwszej do ósmej oraz liceum ogólnokształcące od klasy pierwszej do czwartej. Nauczamy języka polskiego i wiedzy o Polsce, czyli historii i geografii Polski połączonych z wiedzą o społeczeństwie. W klasach 1-3 szkoły podstawowej realizujemy globalne nauczanie początkowe (edukację wczesnoszkolną). Szkoła pozwala rozwijać znajomość mowy polskiej, historii i geografii Polski, zachować kontakt z polskim i rodzinnym dziedzictwem kulturowym, daje poczucie bycia częścią społeczności uczniowskiej Rzeczpospolitej Polskiej.

W szkole pracują nauczycielki: mgr Magdalena Kluk (także Dyrektor Szkoły), mgr Agnieszka Krysa-Iłgowska i mgr Maria Tomczak. Łączą one swoje pasje zawodowe z misją ocalania i budowania polskiej tożsamości narodowej na obczyźnie, pamiętając o tradycjach i obyczajach wyniesionych z domów rodzinnych.

fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille

Organizujecie uroczystości szkolne, patriotyczne, polonijne integrujące mieszkających tam Polaków?

Dzięki współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem polonijnym (Stowarzyszenie Les Amitiés Franco-Polonaises i Dom Polski w Roubaix, Parafia Polska w Roubaix) oraz z polskim przedszkolem „Krasnale” w Lille i przy wsparciu Ambasady RP w Paryżu, a szczególnie Pana Konsula Andrzeja Szydły zorganizowane zostało Spotkanie integracyjne dla Polonii (19 XI 22).

fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille

Współpraca szkoły z innymi instytucjami, stowarzyszeniami czy wspólnotą parafialną – jak ona wygląda?

Współpracujemy również ze sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działającym w Lille. W styczniu 2023 roku odbyło się Spotkanie kolędowo-poetyckie w kościele polskim w Roubaix, na którym uczniowie recytowali polskie wiersze o tematyce bożonarodzeniowej.

fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille

Jakie dostrzega Pani Dyrektor wyzwania, a jakie główne cele zakłada sobie Szkoła Polska w Lille w nowym roku szkolnym?

W ubiegłym roku szkolnym otrzymaliśmy imię Ignacego Jana Paderewskiego, więc bieżący rok szkolny będzie miał na celu pełne, szczegółowe przybliżenie uczniom postaci naszego patrona i propagowanie jego ideałów. Natomiast problemem jest czasami dla uczniów i rodziców zorganizowanie się, dojazd do szkoły, pogodzenie różnych obowiązków.

fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille

Wychodzicie z polskością na zewnątrz szkoły, aby pokazywać narodową kulturę i nasze rodzime tradycje np. na 100-lecie istnienia Polonii północnej Francji?

W związku ze stuleciem polskiej emigracji na północy Francji nie tyle wychodzimy na zewnątrz, co zapraszamy do nas, by przybliżyć uczniom źródła polskich korzeni części mieszkańców tego regionu Francji. Taki cel miało spotkanie z paniami Anne-Marie Wisniewski (autorką tekstu) i Joanną Świątek (ilustratorką) – twórczyniami książki „La petite princesse polonaise” („Mała polska księżniczka”). Anne-Marie Wisniewski wyjaśniła okoliczności powstania tej książki, omówiła też dzieje emigrantów polskich na północy Francji.

fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille

Proszę dokończyć następujące zdanie: Mam marzenie, by…

…przybywało nam uczniów, by społeczności polskiej regionu zależało nie tylko na tym, by dziecko mówiło w domu po polsku, ale również by pobierało naukę w polskiej szkole, pracującej na bazie specjalnie dostosowanych programów nauczania i na polskich podręcznikach.

fot. archiwum Szkoły Polskiej w Lille

więcej o szkole w Lille >>>

 

czytaj też:

Szkoła polska a szkoła francuska – głos w dyskusji >>>

“Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko” >>>