szukaj
Wyszukaj w serwisie


Za obronę cywilną odpowiada struktura podległa MSW Francji

AH / 22.06.2024
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

We Francji za obronę cywilną odpowiada Dyrekcja Generalna Bezpieczeństwa Cywilnego i Zarządzania Kryzysami (DGSCGC), w ramach MSW. To jej podlegają służby ratownicze i Straż Pożarna, która we Francji ma szerokie kompetencje i udziela pomocy w rozmaitych nagłych wypadkach.


DGSCGC odpowiada za zarządzanie sytuacjami zagrożenia, również w przypadku katastrof. Zatrudnia około 3 tys. pracowników cywilnych i wojskowych, podlegających prefekturom.

W ramach prefektur działa również Służba Międzyresortowa Obrony i Obrony Cywilnej (SIDPC), która jest odpowiedzialna za wdrażanie polityki bezpieczeństwa cywilnego na poziomie departamentów. Służba ta zajmuje się opracowywaniem planów zapobiegania kryzysom, zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i prowadzeniem operacji ratunkowych.

Oprócz tej struktury istnieje obrona cywilna w formie organizacji społecznych. Taką oficjalną organizacją jest Narodowa Federacja Obrony Cywilnej, do której zadań należy głównie rozmieszczanie punktów pierwszej pomocy podczas wydarzeń publicznych, organizowanie patroli socjalnych, wsparcie ludności w przypadku katastrof naturalnych.

Organizacja ta prowadzi też szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Współpracuje ze Strażą Pożarną, MSW i Służbą Pilnej Pomocy Medycznej (SAMU). Federacja zrzesza 98 organizacji z 32 tysiącami ochotników.

źródło: PAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


2024-07-17 23:15:13