szukaj
Wyszukaj w serwisie

Wspólna deklaracja szefów MSZ Francji, Niemiec i Polski

AH / 13.02.2024
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Szefowie MSZ Francji, Niemiec i Polski podkreślili w przyjętej deklaracji chęć nadania nowego impulsu we współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków; celem jest zjednoczenie i umocnienie UE tak, by była w stanie sprostać wyzwaniom ws. bezpieczeństwa – podkreślili.


Treść deklaracji przekazało we wtorek MSZ. W podparyskim La Celle-Saint-Cloud w poniedziałek miało miejsce spotkanie szefów MSZ: Polski – Radosława Sikorskiego, Niemiec – Annaleny Baerbock i Francji – Stephane’a Sejourne, w formacie Trójkąta Weimarskiego. Jednym z tematów była sprawa europejskiej obronności.

„My, Ministrowie Spraw Zagranicznych Francji, Niemiec i Polski pragniemy podkreślić naszą determinację do nadania nowego impulsu naszej trójstronnej współpracy. Nasze spotkanie w przededniu drugiej rocznicy rosyjskiej inwazji przypada na moment, w którym stosunki międzynarodowe charakteryzuje niejednoznaczność, nieprzewidywalność, niepewność i niestabilność” – napisali w deklaracji szefowie MSZ.

Ocenili, że „wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych środków”. “W tym kontekście naszym celem jest zjednoczenie i umocnienie Unii Europejskiej oraz sprawienie, aby była ona w stanie odpowiedzieć na dzisiejsze wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, dążąc do takiej unii w wymiarze bezpieczeństwa i obronności, która będzie spełniać oczekiwania naszych obywateli. Zależy nam również na silnym i zjednoczonym NATO” – zaznaczyli.

„Wzmocnimy koordynację działań w ramach Trójkąta Weimarskiego, aby format ten służył UE i stał się jeszcze bardziej skutecznym narzędziem promowania ambitnej agendy europejskiej. Jesteśmy gotowi do dalszego pogłębiania współpracy między ministrami spraw zagranicznych naszych państw na wszystkich poziomach. Nasze następne spotkanie odbędzie się w Weimarze wczesnym latem” – przekazali.

Wyrazili też wolę przeprowadzenia w najbliższej przyszłości rozszerzonego spotkania ministrów spraw zagranicznych w formule „Weimar + Ukraina”.

„Jesteśmy celem działań hybrydowych Rosji, która stosuje dezinformację, cyberataki i ingerencję polityczną z zamiarem zasiania podziałów w naszych demokratycznych społeczeństwach. Pozostaje to największym i najbardziej bezpośrednim zagrożeniem dla bezpieczeństwa i pokoju w obszarze euroatlantyckim” – ocenili.

Wskazali, że rok 2024 jest ważnym okresem wyborczym, także w Europie. Oświadczyli, że nie będzie tolerancji dla żadnych prób ingerowania w procesy demokratyczne w ich krajach. „Stawką jest spójność naszych społeczeństw. Wspólnie utrzymamy wysoki poziom czujności i ochronimy naszych obywateli przed tego rodzaju manipulacjami. Uzgodniliśmy utworzenie weimarskiego programu ostrzegania i odpowiedzi między Francją, Niemcami i Polską dotyczącego zagranicznych manipulacji informacjami i ingerencji w nie, a ponadto będziemy pracować nad dalszą mobilizacją UE w tej dziedzinie, dążąc do zagwarantowania skuteczniejszej reakcji ze strony platform internetowych” – podkreślili.

„Razem skupimy nasze działania na agendzie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, suwerenności oraz solidarności między narodami” – dodali ministrowie.

W części poświęconej pokojowi i bezpieczeństwu szefowie MSZ podkreślili niezmienną determinację we wspieraniu Ukrainy broniącej swojej niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej oraz odpierającej rosyjską agresję. Wskazali, że obecnie kluczowe jest szybkie przekazanie Ukrainie przewidywalnego i trwałego wsparcia militarnego.

Ministrowie wezwali też do przyjęcia 13. pakietu sankcji przeciwko Rosji i zobowiązali się do walki z obchodzeniem sankcji, poprawy stosowania przyjętych środków ograniczających i wdrażania kolejnych sankcji sektorowych i indywidualnych zmierzających do ograniczenia zdolności Rosji do prowadzenia wojny. „W tym kontekście także sankcje wymierzone w Białoruś powinniśmy kształtować w taki sposób, aby nie mogła ona być pośrednikiem w obchodzeniu unijnych sankcji nałożonych na Rosję, a jednocześnie nie była traktowana na równi z agresorem” – podkreślili.

Zaznaczyli ponadto, że “nikt nie powinien wątpić w ich siłę i determinację do obrony każdego centymetra terytorium państw Sojuszu zgodnie z artykułem 5 Traktatu Północnoatlantyckiego”. Zapewnili, że zagwarantują realizację zobowiązań ich krajów na rzecz zagwarantowania wszelkich zdolności Sojuszu do prowadzenia wspólnej obrony i innych działań. “Wspólnie będziemy dążyć do wzmocnienia współpracy NATO i UE oraz mobilności wojsk” – podkreślili.

Ministrowie zadeklarowali wspierania Ukrainy na drodze do członkostwa w UE, stwierdzili też, że przyszłość Ukrainy jest w NATO.

Odnieśli się też do sytuacji na Bliskim Wschodzie. „Zgadzamy się co do konieczności niezwłocznej reakcji na tragiczną sytuację humanitarną w Gazie, uniknięcia eskalacji w regionie i ponownego podjęcia procesu politycznego zmierzającego do wypracowania rozwiązania dwupaństwowego. Żądamy natychmiastowego zwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Nasza walka z terroryzmem nigdy nie ustanie. Będziemy utrzymywać sankcje przeciwko terrorystom z Hamasu” – podkreślili. Wskazali jednocześnie, że przemoc osadników wobec Palestyńczyków na Zachodnim Wybrzeżu jest nie do zaakceptowania i winna zostać ukarana.

Ministrowie zaznaczyli też, iż stabilny pod względem politycznym i bezpieczny Sahel „leży w długofalowym interesie” ich krajów. Potwierdzili zdecydowane poparcie dla działań Unii Afrykańskiej i ECOWAS zmierzających do zapobieżenia niekonstytucyjnej zmiany władzy.

W części poświęconej suwerenności Europy podkreślili konieczność wzmacniania zdolności działania UE poprzez wdrażanie i poszerzanie agendy przyjętej w następstwie rosyjskiej agresji w Deklaracji z Wersalu z marca 2022 r. – w zakresie zdolności obronnych, energii, zdrowia, surowców krytycznych, półprzewodników, bezpieczeństwa żywnościowego i cyfrowości.

Podkreślili, że wzmacnianie europejskiej odporności i zdolności obronnych oraz zwiększanie zdolności produkcyjnych europejskiego przemysłu obronnego jest kwestią najwyższej wagi.

„Apelujemy, aby w przyszłej Europejskiej strategii przemysłowej w zakresie obronności (EDIS) przedstawiono propozycje środków zwiększających ogólną gotowość obronną UE, a ponadto będziemy stosować wszelkie odpowiednie instrumenty europejskie, w tym nowe rozwiązania, w celu dalszego wzmacniania jej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego, promowania innowacji i zwiększania zdolności produkcyjnych w UE i Europejskim Obszarze Gospodarczym” – podkreślili.

„Zobowiązujemy się także do wdrażania planu działań NATO w zakresie produkcji obronnej. Przyczynimy się do takiego zgromadzenia popytu, aby spełnić nasze wspólne wymogi z zakresu zdolności, będziemy wspierać współpracę wielonarodową i sprawniejsze zamówienia, w tym od małych i średnich przedsiębiorstw, oraz zwiększymy przejrzystość w przemyśle” – dodali ministrowie.

Ocenili, że odporność i zdolność działania UE powinny też kierować ich podejściem do rozszerzenia i wewnętrznych reform UE, zgodnie z Deklaracją z Grenady”. „Będziemy w szczególności podejmować wysiłki na rzecz wzmacniania spójności i efektywności UE w działaniach zewnętrznych. Będziemy ściśle koordynować proces rozszerzenia oraz reformy, a także badać formaty na poziomie technicznym w ramach Trójkąta Weimarskiego, mając na uwadze również zbliżającą się prezydencję Polski w Radzie UE” – zaakcentowali.

Zadeklarowali współpracę w celu inwestowania w przyszłość Ukrainy, w tym poprzez ewentualne wspólne projekty na rzecz jej odbudowy. „Będziemy w pełni zmobilizowani, aby zagwarantować pomyślny rezultat 3. Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, która odbędzie się 12–13 czerwca w Berlinie” – wskazali.

W kolejnej części deklaracji ministrowie wyrazili chęć rozwijania ściślejszej współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Zapowiedzieli regularne konsultacje dyplomatyczne w formacie weimarskim, promowanie wspólnych szkoleń dyplomatycznych oraz prowadzenie wymiany z zakresu planowania polityki z udziałem niezależnych ekspertów.

Podkreślili, że w opracowaniu jest plan działania obejmujący m.in. następujące inicjatywy: promowanie udziału w wyborach do PE, spotkań obywateli, zwłaszcza w rejonach przygranicznych, wspieranie silnego wpływu „weimarskiego” w ramach francusko-niemieckich i polsko-niemieckich biur współpracy młodzieży, finansowanie wspólnych letnich programów doskonałości między sojuszami europejskich szkół wyższych obejmujących ich trzy kraje, a także wspieranie artystów z Ukrainy oraz Białorusi i Rosji na emigracji.

 

czytaj też:

Media: państwa Trójkąta Weimarskiego jednoczą się przeciwko Rosji >>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


2024-04-20 23:15:11