szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

We Francji mieszka najwięcej europejskich stulatków – 30 tysięcy

AH / 11.04.2023
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

We Francji mieszka 30 tysięcy stulatków – to największa grupa w Europie zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w stosunku do ogółu ludności – podał we wtorek “Le Monde” za centralnym biurem statystycznym.


Rzesza francuskich stulatków wzrosła trzydziestokrotnie w stosunku do lat 1960-1975. W 2020 roku na tysiąc mieszkańców przypadało aż 21 osób w wieku powyżej 100 lat – informuje portal w ślad za raportem INSEE.

Aż 86 proc. stulatków to kobiety. Doliczono się zaledwie 4300 stuletnich mężczyzn, a wśród “superstulatków” – osób powyżej 110 lat – znajdują się już w zasadzie wyłącznie panie – zauważa w raporcie INSEE. W nieco młodszej grupie (90-100 lat) kobiety stanowią 73 procent.

W 1970 roku po raz pierwszy liczba francuskich stulatków przekroczyła tysiąc. Od tej pory rosła niemal stale – spadła tylko pomiędzy 2015 i 2019 r., co było odbiciem nikłego przyrostu naturalnego w czasie pierwszej wojny światowej. Jednak od 2020 roku grupa stulatków przyrastała o 15 proc. rocznie, co jest rezultatem wyższego przyrostu po Wielkiej Wojnie.

INSEE przewiduje, że już w 2040 roku populacja stulatków sięgnie 76 tysięcy – będzie więc 2,5 razy większa niż obecnie.

Ludzie z wyższym wykształceniem mają dwukrotnie większe szanse na dożycie setnych urodzin – pisze portal. Spośród kobiet, które w 1990 roku miały 70-75 lat, 7 proc. absolwentek uczelni przekroczyło sto lat, podczas gdy wśród ich rówieśniczek bez uniwersyteckiego dyplomu odsetek ten wynosił zaledwie 3 proc.

Jednak kobiety bez wyższego wykształcenia i tak miały większe szanse na zdmuchnięcie stu urodzinowych świeczek niż mężczyźni, którzy ukończyli uczelnie wyższe. I to pomimo – podkreśla redakcja – ich niższych dochodów i trudniejszych warunków pracy.

źródło: PAP