szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Rozpoczął się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą

AH/PR / 06.07.2023
fot. WW
fot. WW

W czwartek w Jachrance pod Warszawą rozpoczął się I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą. W wydarzeniu integrującym środowiska polonijne i polskie za granicą weźmie udział 500 uczestników z 40 krajów, w tym Instytut Pamięci Narodowej – poinformował rzecznik instytutu dr Rafał Leśkiewicz.


Więcej informacji o Kongresie i szczegółowy program >>>

Kongres został oficjalnie otwarty w czwartek wieczorem. Uroczystego otwarcia dokonał minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Musimy finansować polskie szkoły za granicą, ponieważ one są warunkiem rozwoju polskości – powiedział minister. Zaznaczył, że rząd ma pieniądze na dotację placówek za granicą.

fot. WW

Podkreślił, że Kongres jest efektem wizji polskiego rządu, który wspiera Polonię i Polaków za granicą. Wskazał, że celem działań poszczególnych resortów jest wypracowanie efektywnych instrumentów wsparcia w różnych obszarach i wykorzystanie ogromnego potencjału naszych rodaków za granicą.

“Mamy obowiązek, tu z Polski, wspierać naszymi pieniędzmi, które dzisiaj mamy, dotując na dużo większą skalę polskie szkoły za granicą. Mamy obowiązek tworzyć warunki, które zachęcałyby Polaków za granicą do tego, żeby po tygodniu pracy, jeszcze w sobotę pojechać do tej polskiej szkoły i uczyć się języka polskiego, bo to jest warunek trwania, rozwoju polskości i bycia autentycznymi ambasadorami Polski za granicą” – powiedział minister.

I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą honorowym patronatem objęła małżonka prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. “Ważne jest, aby każdy rodak na świecie mógł uzyskać ten szczególny element kapitału kulturowego, jakim jest znajomość języka polskiego, wiedza o Polsce współczesnej, a także znajomość polskiej geografii, historii i tradycji” – powiedziała prezydentowa.

W jej ocenie, kluczową rolę odgrywa tu szkolnictwo. “Polskie ośrodki edukacyjne za granicą realizują bardzo odpowiedzialną misję – integrują społeczności polskie, popularyzują naszą kulturę, a przede wszystkim kształcą polskie dzieci i młodzież w duchu szacunku i przywiązania do polskości” – zauważyła.

Jak zaznaczyła pierwsza dama, bardzo często spotyka się z kadrą polskich szkół za granicą i ich wychowankami. “Wykonują oni imponującą, niezwykle owocną pracę” – stwierdziła. Jednocześnie podkreśliła, że dzięki temu, poznała najpilniejsze wyzwania tych placówek. “Obok pomocy materialnej potrzebne jest im wsparcie merytoryczne, a więc m.in. szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów, stały kontakt z polskimi pedagogami i metodykami nauczania, nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe, a także dostęp do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych” – powiedziała.

“Chcemy obok wychowania po polsku następnego pokolenia, dać naszym młodym rodakom szansę wyboru – kim chcą być” – dodał pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Jak zaznaczył, ten cel ma być osiągnięty poprzez uczenie języka polskiego, rozmawianie z dziećmi po polsku i korzystanie z narzędzi polskiego szkolnictwa za granicą.

“W ten sposób dajemy dziecku przynajmniej trzy możliwości drogi. Dziecko może być obywatelem kraju, w jakim żyje i zapomnieć o Polsce, może być aktywnym Polakiem w kraju, w którym żyje lub przyjechać do Polski, zostać i być Polakiem” – dodał.

Dziedziczak podkreślił, że edukacja polonijna to także element walki o to, czy kiedykolwiek Polacy mieszkający za granicą wrócą do kraju. “Jeśli dziecko polskie nie zna języka polskiego, jeśli nie jest zakorzenione w polskiej edukacji – nie ma szans na to, aby wraz z rodzicami wróciło do Polski” – powiedział. Zauważył jednak, że w 2023 r., po raz pierwszy od dziesięcioleci, więcej Polaków wróciło do Polski, niż z niej wyjechało.

Jan Dziedziczak w imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego wręczył Honorowe Odznaki za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą.

“W wydarzeniu, które potrwa do 9 lipca udział bierze Instytut Pamięci Narodowej reprezentowany przez Biuro Przystanków Historia IPN, Biuro Nowych Technologii IPN, Archiwum IPN, Wydawnictwo IPN oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej IPN” – poinformował rzecznik instytutu dr Rafał Leśkiewicz.

“W części merytoryczno-szkoleniowej obrad przewidziano interesujące wykłady, ukazujące m.in. działalność szkolnictwa polskiego za granicą. W bogatym programie znajdzie się miejsce dla warsztatów dydaktycznych, szkoleń metodycznych i paneli dyskusyjnych.

“Biuro Nowych Technologii IPN przygotowało Strefę Nowych Technologii, w której znajdą się gamingowe projekty: +Gra Szyfrów+ o wojnie polsko-bolszewickiej i dokonaniach polskich kryptologów oraz +Szybowcowa ’87+ nt. podziemnej Solidarności Walczącej, a także hologramy i materiały edukacyjne (podcasty, quizy, scenariusze lekcji historii) wspierające proces nauczania historii Polski w atrakcyjny i nowoczesny sposób. Dyrektor biura Magdalena Hajduk nakreśli szerszy kontekst zagadnienia rewolucji technologicznej z perspektywy działalności Instytutu Pamięci Narodowej i zapozna słuchaczy z wynikami badań Instytutu zawartymi w raportach z 2022 i 2023 roku. Zaprezentuje też najważniejsze działania edukacyjne Biura Nowych Technologii IPN – gry edukacyjne i aplikacje, maraton HISTHACK, projekt “Cyfrowi Bohaterowie” oraz pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli – czytamy w informacji prasowej instytutu.

Archiwum IPN zaprezentuje projekt Archiwum Pełne Pamięci oraz wybrane eksponaty z wystawy “Ramię krzep – Ojczyźnie służ” z okazji 135. rocznicy powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, zaprezentowanej w 2022 r.

Podczas kongresu Biuro Współpracy Międzynarodowej instytutu omówi swoją działalność w ramach projektu “Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności” oraz reagowania na dyfamacje jako przykładu prowadzenia efektywnej polityki pamięci.

W trakcie Kongresu można m.in. zapoznać się z ofertą edukacyjną Studium KUL dla Polonii i Polaków za Granicą.

fot. KUL

Głównym organizatorem I Światowego Kongresu Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Współorganizatorami są: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

źródło: PAP, gov.pl

Transmisje online wybranych sesji kongresowych dostępne na stronach:
https://pap-mediaroom.pl >>>
https://irjp.gov.pl >>>
https://www.youtube.com/@InstytutKolbego >>>
https://www.facebook.com/InstytutKolbego >>>

Patronami medialnymi są: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. i Polska Agencja Prasowa S.A.

Więcej >>>

 

czytaj też:

5-9 lipca 2023: I Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za Granicą >>>

350 delegatów polonijnych z ponad 40 krajów na VI Zjeździe Polonii >>>