szukaj
Wyszukaj w serwisie

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs na projekty dotyczące chorób neurodegeneracyjnych

AH / 05.01.2024
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Do 5 marca trwa nabór wniosków w konkursie NCN organizowanym we współpracy z unijnym programem badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi (JPND). Wnioskodawcami mogą być międzynarodowe konsorcja badawcze, m.in. z Francji.


Celem konkursu jest lepsze zrozumienie mechanizmów powstawania chorób neurodegeneracyjnych oraz zwiększenie możliwości mierzenia parametrów stanowiących o progresji choroby w jej wczesnych i przedobjawowych stadiach. Wnioski grantowe powinny dotyczyć jednej lub kilku chorób neurodegeneracyjnych, takich jak: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, stwardnienie zanikowe boczne, rdzeniowy zanik mięśni, choroby prionowe.

„Składane wnioski powinny być oparte o ambitne, innowacyjne oraz multidyscyplinarne badania. Muszą one opierać się na hipotezach i powinny kłaść nacisk na nowoczesną, zaawansowaną metodologię” – napisano w informacji opublikowanej na stronie NCN.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać konsorcjum międzynarodowe złożone z 3-7 zespołów badawczych, pochodzących z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie można zaplanować projekt badawczy trwający 24 lub 36 miesięcy i otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Nabór wniosków wspólnych wstępnych (pre-proposals) odbywa się wyłącznie poprzez elektroniczny system składania wniosków sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research). Termin składania wniosków wspólnych wstępnych to 5 marca 2024 r.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2024 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie organizatora: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-01-04-konkurs-jpnd-otwarty

źródło: PAP


2024-03-03 00:15:11