szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: kolejna edycja programu Polskie Powroty

AH / 30.05.2023
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Ruszyła siódma edycja programu Polskie Powroty organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Jego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach.


W tym roku na program Polskie Powroty przeznaczono 16 mln zł. To pieniądze na wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także na przeniesienie się powracającego naukowca.

Program ma pomóc naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych zbudowanie w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenie badań w optymalnych warunkach. Dzięki temu krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mają pozyskać specjalistów z doświadczeniem międzynarodowym oraz wiedzą o najnowszych trendach badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Od 2022 roku program jest poszerzony o komponent aplikacyjny, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, co było odpowiedzią na postulaty środowiska naukowego. Budżet konkursu realizowanego w NCBR to 2 mln zł. “W odpowiedzi na zgłoszone przez naukowców zapotrzebowanie, NAWA i NCBR otworzyły w 2022 r. taką możliwość również dla badań o charakterze aplikacyjnym. To grant startowy, finansowany przez NCBR, dla laureatów Polskich Powrotów, którzy zaplanują projekty w obszarze badań aplikacyjnych i prac rozwojowych. Pojedynczy komponent aplikacyjny wynieść może nawet 400 000 zł” – powiedział cytowany w komunikacie NAWA p.o. dyrektora NCBR dr Jacek Orzeł.

W rozpoczynającej się siódmej edycji programu nabór potrwa do 31 lipca br. Opublikowanie wyników planowane jest w lutym 2024 r.

Konkurs jest otwarty na wszystkie dziedziny nauki, nie ma ograniczeń tematycznych. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.

Jednocześnie NAWA zachęca naukowców do aplikowania o granty badawcze, które zapewniają dodatkowe finansowanie badań. Tak zwany grant startowy ma pozwolić im rozpocząć badania od razu po powrocie do Polski, zanim pozyskają dalsze środki. W programie Polskie Powroty od 2020 r. istnieje już możliwość uzyskania grantu startowego na badania podstawowe, w postaci komponentu badawczego opłacanego z budżetu Narodowe Centrum Nauki.

Z informacji przekazanych przez agencję wynika, że do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich badań uzyskało 71 naukowców. Laureaci programu to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych z takich krajów jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Oman, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania, Włochy.

źródło: PAP

 

czytaj też:

Akademia Polonijna KUL zaprasza środowiska polonijne na spotkanie z NAWA >>>