szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Sekularyzacja w Europie: teoria i rzeczywistość. Wykład Mirosławy Grabowskiej na Angelicum

Hanna Nowak / 30.11.2022W najbliższą środę, 30 listopada odbędzie się kolejny w roku akademickim 2022/23 wykład z cyklu wykładów Janopawłowych organizowanych przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na uniwersytecie Angelicum. Prelekcję zatytułowaną „Sekularyzacja w Europie: teoria i rzeczywistość” wygłosi prof. Mirosława Grabowska, socjolog, dyrektorka Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS). Zapraszamy!


Prof. Mirosława Grabowska – socjolog. Jej zainteresowania obejmują socjologię religii, socjologię polityki oraz metodologię badań społecznych. Jest autorką i redaktorką 17 książek i ponad 100 artykułów. Książka Budowanie demokracji (2001, 2003), napisana wspólnie z Tadeuszem Szawłem, została nagrodzona przez Polską Akademię Nauk, a Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku (2004) została przetłumaczona na język angielski i opublikowana pod tytułem: The Post-communist Cleavage. Social Bases of Politics in Poland after 1989 (Peter Lang Publishing 2021). Jej najnowsza książka na temat religijności to Bóg a sprawa polska. Poza granicami teorii sekularyzacji. Była profesorem wizytującym na Stanford University, w The Institute for Advanced Study, Princeton, na University of Wisconsin – Madison oraz na Johannes Gutenberg University Mainz. W 2007 roku, w 2012 i w 2017 roku została wybrana na dyrektora Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) na kadencję 2018-2023.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=KdP5rJamvgw&feature=emb_title

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/533537421607819

Abstrakt wykładu:

Tytuł wykładu określa zagadnienie bardzo szeroko: ma on dotyczyć zarówno teorii sekularyzacji, jak i rzeczywistych, empirycznych procesów sekularyzacji, czy raczej procesów zmian w religijności. Z tak szeroko zakreślonej tematyki, m.in. zostały wybrane do dyskusji:

  1. Trzy teoretyczne podejścia do procesów zmian religijności:

(a) teoria sekularyzacji,

(b) podejście historyczno-socjologiczne,

(c) podejście indywidualno-biograficzne.

  1. Przykłady procesów sekularyzacji w wybranych krajach Europy Zachodniej.
  2. Procesy zmian religijności w Polsce wraz z próbą zdiagnozowania mechanizmów za nimi stojących: czynników sprawczych i hamulców tej zmiany

W podsumowaniu przypadek Polski zostanie odniesiony do ujęć teoretycznych. Po pierwsze, czy i jak procesy zmiany religijności w Polsce można interpretować z punktu widzenia trzech podejść teoretycznych. I po drugie, jakie znaczenie mają te zdiagnozowane procesy zmiany religijności w Polsce dla trzech podejść teoretycznych. W najprostszym ujęciu: co wyróżnione podejścia mogą powiedzieć o przypadku Polski, oraz co przypadek Polski może powiedzieć o podejściach teoretycznych.

*

Comiesięczne otwarte wykłady Janopawłowe wygłaszane przez uczonych z całego świata są organizowane przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na wydziale Filozofii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie, Rzymskiej Alma Mater Karola Wojtyły.

W ramach tegorocznego cyklu swoje wykłady wygłoszą: Joseph Weiler, Vittorio Possenti, Mirosława Grabowska, Antoine Arjakovsky, Sr. Helen Alford O.P., Dariusz Karłowicz, Fr. Raymond De Souza, R. R. Reno, Fr. Thierry-Dominique Humbrecht O.P., Fr. Franciszek Longchamps de Bérier.

Fundacja Świętego Mikołaja jest współorganizatorem Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II – instytucji finansowanej ze środków prywatnych darczyńców z Polski. Zapraszamy serdecznie do ich grona! >> https://teologiapolityczna.pl/jp2

 

czytaj też:

Wielkie świętowanie urodzin Jana Pawła II na rzymskim Angelicum >>>