szukaj
Wyszukaj w serwisie


Przewodniczący Episkopatu: Boże Narodzenie nie jest bajką, ale odpowiedzią Boga

PAP/PR / 25.12.2018
BP KEP
BP KEP

Boże Narodzenie nie jest bajką dla dzieci, lecz odpowiedzią Boga na dramat ludzkości poszukującej prawdziwego pokoju – podkreślił podczas uroczystej pasterki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.


Przewodniczący KEP w homilii wygłoszonej w poznańskiej katedrze mówił o współczesnym sprzeciwie wobec chrześcijaństwa. Jak podkreślił, “podobnie jak kiedyś, tak również dzisiaj Boże Narodzenie nie jest bajką dla dzieci, lecz odpowiedzią Boga na dramat ludzkości poszukującej prawdziwego pokoju”.

Hierarcha wskazał, że chrześcijanie są największą grupą religijną na świecie, liczącą 2,2 miliardy wiernych i stanowiącą 32 proc. światowej populacji – co czyni z niej przedmiot ataków pewnych środowisk.

“Być może właśnie dlatego ponowoczesny miękki totalitaryzm – będąc dzięki swemu materialistycznemu charakterowi ideą głęboko marksistowską – stara się usunąć wszelką myśl metafizyczną a nawet samą obecność Boga. Stara się zmarginalizować chrześcijan i chrześcijaństwo w imię fałszywego szacunku dla tych, którzy nie są chrześcijanami” – mówił.

Abp Gądecki wskazał, że w ostatnim czasie “nawet w Poznaniu w niektórych placówkach oświatowych podjęto próby ograniczenia religijnej oprawy świąt, a dyrektorzy wyrazili zamiar zorganizowania +spotkań świątecznych+ zamiast tradycyjnych jasełek oraz zamiar rezygnacji z dzielenia się opłatkiem w trakcie szkolnej Wigilii, chociaż organizowanie w szkołach takich wydarzeń jak jasełka jest zgodne z polskim prawem”.

Przewodniczący KEP przypomniał, że zgodnie z Konstytucją RP “każdy ma zapewnioną wolność sumienia i religii, która obejmuje m.in. prawo do publicznego jej uzewnętrzniania”.

“Prawo to nie jest ograniczone do określonych miejsc kultu. Ustawa zasadnicza zakłada też, że władze publiczne zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych +zapewniając swobodę ich wyrażana w życiu publicznym+. Ponadto, Konstytucja stwierdza, że polska kultura jest +zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie narodu+ a strzeżenie jej stanowi obowiązek władz publicznych – w tym także szkolnych” – mówił.

“Co więcej, prawo oświatowe zakłada, że nauczanie i wychowanie powinno się odbywać z poszanowaniem chrześcijańskiego systemu wartości. Oprócz tego, Sąd Najwyższy w wyroku z 2013 roku stwierdził, że osoba, która deklaruje się jako niewierząca, nie może oczekiwać tego, że nie będzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, z ich praktykami i symbolami religijnymi, byłoby to równoznaczne z ograniczeniem swobody sumienia ludzi wierzących. Podobne +podchody+ poczyniono w niektórych instytucjach publicznych, na dodatek dzieląc się +lampką wina+ zamiast opłatkiem” – dodał hierarcha.

Abp Gądecki zaznaczył, że w ten właśnie sposób pragnie się wyrazić szacunek dla mniejszości, kosztem obrażania większości. Jak wskazał – “właściwym wyjściem z tego problemu nie jest wycinanie jakiejkolwiek kultury, ale nauczanie szacunku dla każdej osoby, dla każdej opartej na dobru społeczności; szacunku dla mniejszości i szacunku dla większości”.

Arcybiskup wskazał w swej homilii również na cztery główne idee tzw. kolonizacji ideologicznej. Jak tłumaczył, “te proste postkomunistyczne zapędy są tylko małą cząstką o wiele poważniejszego światowego projektu”.

“Papież Franciszek – w przemówieniu do ONZ z 25 września 2015 roku – nazwał ten projekt światowy +kolonizacją ideologiczną+. Powiedział wtedy: bez uznania pewnych niezaprzeczalnych naturalnych ograniczeń etycznych i bez natychmiastowej realizacji owych filarów integralnego ludzkiego rozwoju ideał +uchronienia przyszłych pokoleń od klęski wojny+ (Karta Narodów Zjednoczonych, Preambuła) oraz +popierania postępu społecznego i poprawy warunków życia w większej wolności+ może się stać nieosiągalnym mirażem lub, co gorsza, pustymi słowami, służącymi za pretekst do wszelkich nadużyć i korupcji, albo promowania kolonizacji ideologicznej poprzez narzucenie niemoralnych wzorców ideologicznych i stylu życia, obcych tożsamości narodów, a w ostatecznym rachunku nieodpowiedzialnych” – mówił Gądecki.

Zdaniem hierarchy, narzucanie niemoralnych modeli i stylów życia, które – jak zaznaczył – są obce tożsamości narodów i “w ostatecznym rozrachunku nieodpowiedzialne jest inspirowane przez państwa liberalne a bogate, a także przez organizacje pozarządowe w Ameryce Północnej i Europie Zachodniej, za pomocą czterech głównych idei”.

Jak tłumaczył przewodniczący KEP, pierwszą z tych idei są “różne formy rodziny”. To hasło – jak wskazał – promujące związki jednopłciowe i “najróżniejsze inne związki nieformalne, stojąc w opozycji do idei rodziny opartej na małżeństwie między mężczyzną a kobietą, które jest przedstawiane jako pojęcie kontrowersyjne, staroświeckie i dyskryminujące mniejszości seksualne”.

Drugą z idei jest “zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne”, które – jak zaznaczył pasterz – oznaczają „w istocie prawo do aborcji”. “Pod tą nazwą w wielu krajach europejskich i w Kanadzie świadczone są usługi aborcyjne oraz propagowane środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne” – mówił abp Gądecki.

Kolejną z wymienionych przez niego idei jest “całościowa edukacja o seksualności”. “To programy szkolne wprowadzające od najmłodszych lat wiedzę na temat seksualności nieprzystosowaną do wieku dziecka i z pominięciem roli rodziców. Takie programy zostały już wdrożone w niektórych stanach USA i w krajach skandynawskich, a są one w rzeczywistości rozbudzaniem potrzeb seksualnych na bardzo wczesnym etapie rozwoju dziecka czy też – jak to się potocznie określa – +seksualizacją dzieci+” – tłumaczył.

Ostatnią z idei jest “orientacja seksualna i tożsamość płciowa” – mówił podczas pasterki arcybiskup. “Ta idea stoi w opozycji do biologicznego i holistycznego charakteru ludzkiej płciowości i stara się narzucić tzw. +ideologię gender+, według której człowiek sam sobie wybiera, jakiego jest rodzaju, w zależności od własnych pragnień i potrzeby samorealizacji” – argumentował.

Przewodniczący KEP tłumaczył, że “te cztery pomysły są wpisywane do różnych rezolucji o pięknie brzmiących tytułach, najczęściej poświęconych kobietom (…) bo wizerunkowo bardzo trudno jest głosować przeciwko takim rezolucjom. Jeśli więc w negocjacjach nie uda się wykreślić tych pojęć, to nawet państwa przeciwne tym ideom rzadko decydują się na to, aby złamać konsensus i głosować przeciw takim rozwiązaniom. W ten sposób te idee przenikają do rezolucji ONZ oraz do umów międzynarodowych i konwencji europejskich, jak np. słynny przykład tzw. Konwencja Stambulska, którą Polska, niestety, ratyfikowała” – podkreślił.

Zdaniem abp. Gądeckiego, w ten właśnie sposób dokonuje się “kolonizacja ideologiczna”. Jak zaznaczył, jest to projekt zmierzający do narzucenia liberalnej ideologii wszystkim narodom świata i stworzenia “jedynie słusznego sposobu myślenia”, zwanego również – jak zaznaczył – poprawnością polityczną.

“Jest to projekt ekonomiczny, bo jeśli zburzy się konserwatywny system wartości na rzecz konsumpcjonizmu i hedonizmu, to ludzie będą potrzebowali usług związanych z aborcją czy antykoncepcją oraz wiele innych usług i produktów, które państwa liberalne chętnie sprzedadzą” – mówił.

“Jest to także projekt polityczny, zmierzający do szantażowania państw uboższych, co wyraził przewodniczący Komisji Europejskiej w odpowiedzi udzielonej premier Beacie Szydło: +Wy macie wasze wartości, a my mamy pieniądze+. Tego rodzaju kolonizacja zmierza do światowej dominacji ośrodków liberalnych, bo jeśli zniszczy się tkankę społeczną opartą na tradycyjnych wartościach, to nie będzie już żadnej tożsamości narodowej, religijnej ani nawet tożsamości płciowej, a takim społeczeństwem bardzo łatwo można manipulować” – dodał.

Hierarcha wskazał, że zastanawiając się i rozważając wspomniane przez niego w homilii kwestie “można by popaść w przygnębienie, lecz przygnębienie byłoby znakiem naszej małej wiary” – powiedział.

“A zatem radujcie się, +choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń+. Czyż Ewangelia – w słowach: +w Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła+ – nie dodaje nam nadziei? (…) zatem, niech światło Chrystusa, który przychodzi, aby oświecić każdego człowieka, zabłyśnie w naszych sercach i stanie się pocieszeniem dla tych, co żyją w ciemnościach nędzy, niesprawiedliwości i wojny. Którzy doświadczają, że ciągle jeszcze odmawia się im słusznego dążenia do pewniejszego bytu, ochrony zdrowia, wykształcenia, stałego zatrudnienia, pełniejszego uczestnictwa w sprawach obywatelskich i politycznych, zabezpieczenia przed tym, co obraża ich ludzką godność” – podkreślił abp Gądecki.

“Niech światło Chrystusa stanie się pocieszeniem dla emigrantów, uchodźców, przesiedleńców, a także dla ludzi cierpiących z powodu klęsk żywiołowych. (…) Niech Nowonarodzony Jezus błogosławi was i waszą przyszłość! Wszystkim moim Diecezjanom życzę radosnego Bożego Narodzenia” – powiedział przewodniczący KEP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-23 23:15:12