szukaj
Wyszukaj w serwisie


Tydzień Misyjny: „Pełni Ducha i posłani”

ks. Tomasz Sokół / 20.10.2018
Archiwum PDM Polska
Archiwum PDM Polska

Tydzień Misyjny to czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca misyjny nakaz Jezusa. To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach. W głębokim przeżyciu tegorocznego „Tygodnia Misyjnego” mogą pomóc nam słowa zachęty, które do nas skierował ks. dr Tomasz Atłas, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.


Ks. Tomasz Sokół: Księże dyrektorze proszę o przedstawienie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz waszej działalności na polu pracy misyjnej.

Ks. Tomasz Atłas: Papieskie Dzieła Misyjne, jak ktoś trafnie ujął, to przedłużenie rąk Ojca Świętego, grupa osób, wspólnota ludzi, którzy bezpośrednio uczestniczą w trosce Ojca Świętego w głoszeniu Ewangelii, zwłaszcza na terenach misyjnych, a więc w tych regionach świata, w tych kulturach, gdzie Ewangelia, albo jeszcze nie dotarła, albo gdzie żyją młode kościoły, które na drogach wiary stawiają pierwsze kroki, które potrzebują konkretnego, duchowego, ale również materialnego wsparcia. Stąd, aby to zadanie dobrze wypełnić nasza praca koncentruje się praktycznie na trzech płaszczyznach: animacja misyjna, formacja misyjna i bezpośrednia współpraca misyjna, której owocem są choćby te ofiary, które spływają do nas, a za naszym pośrednictwem do dyspozycji Ojca Świętego.

Dlaczego wybrał ksiądz akurat temat pracy misyjnej, jako swoje najważniejsze motto, w kapłańskiej i osobistej posłudze?

Tak się składa, że pochodzę z parafii Tymbark, która ma dość bogate tradycje misyjne, z naszej parafii kilka osób pracowało na misjach, m. in:. śp. ks. Andrzej Kurek, który posługiwał w ramach Polskiej Misji Katolickiej we Francji, więc wyrastałem w takim klimacie zwłaszcza, jako ministrant, spotykając, ks. Andrzeja br. Bogdana Kozę, a następnie przyszedł czas seminarium tarnowskiego, gdzie jak pewnie naszym Czytelnikom, może jest wiadomo ta rzeczywistość odpowiedzialności za misje była czymś naturalnym. Diecezja tarnowska znana jest ze swojego misyjnego zaangażowania od wielu lat. Seminarium było miejscem wzrastania do kapłaństwa, formacji, ale też i uczenia się tego, że Kościół wtedy jest autentyczny, kiedy ewangelizuje. Dokładnie po pierwszym roku kapłaństwa wyraziłem gotowość do wyjazdu na misje, a ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc przyjął moją dyspozycyjność i gotowość i wkrótce potem wysłał mnie do pracy w Republice Konga, a stamtąd zostałem odwołany do misyjnych struktur trafiłem do Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, gdzie byłem delegatem do spraw misjonarzy, sekretarzem tejże komisji w międzyczasie współzałożycielem Stowarzyszenia Misjologów Polskich, a od 8 lat kieruje Papieskimi Dziełami Misyjnymi w Polsce.

 

Marzeniem Ojca św. jest to, aby nasze skostniałe struktury i układy, zamienić na żywe Wspólnoty, które ewangelizują - ks. dr Tomasz Atłas

Czy to zdobyte doświadczenie misyjne pomagają w pełnieniu odpowiedzialnego urzędu w PDM?

Kiedy tak patrzę wstecz na moje dotychczasowe życie i posługiwanie to widzę, że Pan Bóg mnie przygotowywał do tych zadań, dlatego miałem okazję odwiedzać bardzo wiele zakątków świata, uczyć się Kościoła, uczyć się tego, iż Kościół jest autentyczny, kiedy ewangelizuje. Papież Franciszek wciąż nam przypomina, że tak naprawdę marzeniem Ojca św. jest to, aby nasze skostniałe struktury i układy, zamienić na żywe Wspólnoty, które ewangelizują. Nie tak dawno, bo w lipcu miałem okazję choćby odwiedzić niesamowicie ciekawy kościół w Mongolii, jeszcze 26 lat temu nie było tam ani jednego katolika. Dzisiaj dzięki pracy misjonarzy, dzięki wsparciu Kongregacji Ewangelizacji Papieskich Dzieł Misyjnych, jest tam już 1300 katolików i ten kościół się tam rozwija. To jest właśnie potwierdzenie tego, że wszyscy jesteśmy na mocy chrztu św. powołani do tego, aby dzieło misyjne wspierać.

Cechy współczesnego misjonarza?

Pierwsza i podstawowa misjonarz musi być otwarty na natchnienia Ducha św., bo dobrze wiemy, że pierwszym jej podmiotem i sprawcą jest Duch św. Misjonarz musi być człowiekiem dyspozycyjnym wobec potrzeb lokalnego kościoła, któremu służy w lokalnej wspólnocie i na pewno potrzeba jest pokora, cierpliwość po to, aby się uczyć miejscowej kultury, zwyczajów, aby umiejętnie wprowadzać Ewangelię w obszary codzienności tego kraju i regionu, gdzie pracuje.

Jak my dzisiaj możemy wspierać pracę misjonarzy?

Każdy ochrzczony powinien mieć świadomość, że od niego również zależy rozwój Kościoła, rozwój dzieła misyjnego. Sięgnijmy tu po najprostsze i najbogatsze środki, czyli: nasza modlitwa za dzieło misyjne. Kiedy odwiedzałem wspomnianą Mongolie, to jedna z pań w katedrze powiedziała mi, że jest całkowicie przekonana, iż doszła do wiary i odnalazła Chrystusa, dzięki modlitwie i ofiarom duchowym wielu anonimowych katolików na świecie. W tym kontekście należy powiedzieć, że być może i nasza modlitwa, komuś drogę do Chrystusa utoruję. Poza tym wiadomo dzieło misyjne potrzebuje wsparcia materialnego, temu służą przeróżne inicjatywy, zapraszam czytelników do wejścia na stronę internetową „Papieskich Dzieł Misyjnych” w Polsce, żeby się z tymi inicjatywami zapoznać, aby je na miarę możliwości propagować, a także, jeśli jest takowa możliwość, to wspierać je w sposób materialny.

Archiwum PDM Polska

Z jakim przesłaniem na „Tydzień Misyjny 2018 r.” wychodzicie do kościoła w Polsce i na emigracji?

Tak naprawdę mamy w tym temacie takie dwa punkty:

1. Odbywa się synod poświęcony młodzieży, chcemy pokazać również Kościołowi w Polsce, ogromną otwartość ludzi młodych na dzieło misyjne, czego potwierdzeniem są nowo powstające wolontariaty m.in.: młodzieżowy wolontariat w Papieskich Dziełach Rozkrzewiania wiary.

2. Dokładnie za rok z woli Ojca św. będziemy przeżywać nadzwyczajny miesiąc misyjny, niezwykłą szansę dla wszystkich kościołów lokalnych, aby się misyjnie przebudzić, odnowić swoją misyjną świadomość i bardzo konkretne zaangażowanie. Od tegorocznego „Tygodnia Misyjnego” chcemy rozpocząć przygotowania wielowymiarowe, po to, aby także kościół w Polsce, który jest misyjnie aktywny, jeszcze bardziej się włączył w te misyjne wyzwania współczesności.

Papieskie Dzieła Misyjne PDM – zostało założone w XIX i XX w. i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Gdy stały się Dziełami o zasięgu międzynarodowym, zostały uznane za papieskie. Papieskie Dzieła Misyjne są narzędziem ewangelizacji pozostającym do dyspozycji Papieża. W poszczególnych krajach istnieją struktury krajowe Dzieł. W Polsce jest to Dyrekcja Krajowa PDM, obecnie jej dyrektorem jest ks. dr Tomasz Atłas.

Informacje bankowe:
Papieskie Dzieła Misyjne
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
PKO Bank Polski S.A.
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
SWIFT: BPKOPLPW
IBAN: PL 72 1020 1013 0000 0102 0002 7169.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-15 23:15:14