szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Paryż: rozmowy Kościół-państwo, w tym o oczekiwanej wizycie papieża w Marsylii

AH / 17.03.2023
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Aktualne kwestie relacji między Kościołem a państwem, w oczekiwanej wizyty papieża w Marsylii były 13 marca 2023 r. przedmiotem dorocznego forum dialogu między francuskim rządem a Kościołem katolickim w tym kraju.


Ze strony rządu w spotkanku wzięli udział pani premier Élisabeth Borne, obecni też byli ministrowie odpowiedzialni za relacje ze wspólnotami religijnymi, sprawy zagraniczne i społeczne, kulturę i zabytki, a także rzecznik. W skład delegacji Kościoła katolickiego weszli: nuncjusz apostolski we Francji, abp Celestino Miglore, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, abp Éric de Moulins-Beaufort, arcybiskup Paryża, abp Laurent Ulrich, wiceprzewodniczący episkopatu abp Vincent Jordy z Tours, oraz ks. Hugues de Woillemont, sekretarz generalny i rzecznik Konferencji Episkopatu Francji. Forum dialogu utworzone w lutym 2002 r. spotyka się co roku, aby omówić kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania rządu Republiki Francuskiej i Kościoła katolickiego w tym kraju.

Podczas dyskusji uzgodniono ścisłą koordynację prac nad dwoma tematami: zachowaniem i ubogaceniem dziedzictwa religijnego oraz renowacją energetyczną budynków.

W odniesieniu do dziedzictwa religijnego obie strony zgodziły się co do znaczenia wysiłków na rzecz ochrony i podniesienia wartości budynków i dzieł sztuki, co wiąże się w szczególności z kontynuowaniem ich klasyfikacji jako zabytków historycznych, poprawą ich bezpieczeństwa, mobilizacją wszystkich podmiotów, w szczególności władz lokalnych, ale także niekiedy rozwijaniem mieszanych sposobów użytkowania, zgodnych z celem religijnym.

W odniesieniu do transformacji ekologicznej rząd zobowiązał się do ułatwienia organizacjom religijnym dostępu do programów wsparcia renowacji energetycznej, w razie potrzeby poprzez zmianę obowiązujących przepisów. Kościół katolicki ze swojej strony wspomniał o gotowości do prowadzenia polityki transformacji energetycznej w obrębie swoich zasobów budowlanych oraz do kontynuowania refleksji teologicznych zainicjowanych encykliką papieża Franciszka „Laudato si’”, które zostały już podjęte podczas kilku zgromadzeń plenarnych episkopatu

Te dwa tematy będą w najbliższych miesiącach przedmiotem wspólnych prac państwa i przedstawicieli Kościoła katolickiego.

W rozmowach poruszono także różne aktualne kwestie, w szczególności wyzwania etyczne związane z końcem życia (eutanazji – przyp. KAI), kwestie migracji w kontekście zbliżającej się dyskusji w Parlamencie nad projektem ustawy o kontroli imigracji i poprawie integracji, zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie oraz prac podejmowanych na rzecz organizacji Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2024 roku.

Przy tej okazji pani premier zaznaczyła, że „rząd cieszy się ze współpracy z Kościołem katolickim w tak fundamentalnych kwestiach, jak ochrona i ubogacenie dziedzictwa religijnego oraz transformacja energetyczna” i podkreśliła znaczenie tego dorocznego spotkania, „które pozwala na wymianę poglądów na temat kwestii fundamentalnych dla społeczeństwa, a jednocześnie nakreśla perspektywy wspólnej pracy”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji podziękował pani premier za „to spotkanie, które pozwala Kościołowi katolickiemu wnieść swój mądry wkład w kwestie debaty publicznej i życia społecznego.. Z zadowoleniem przyjął też, wraz z nuncjuszem apostolskim, odpowiedź rządu potwierdzającą zgodność zmodyfikowanych standardowych statutów stowarzyszeń diecezjalnych z niedawno zrewidowaną ustawą z 1905 r.

Na koniec wspomniano o zapowiedzianej wizycie Papieża Franciszka we Francji 23 września 2023 r. jako o momencie o wielkim znaczeniu dla Francji i dla katolików.

źródło: KAI