szukaj
Wyszukaj w serwisie

Papież Franciszek: KUL upamiętnił ofiary Akcji „Reinhardt” / Pape François : la KUL a commémoré l’anniversaire de l’Opération « Reinhardt »

KUL / 07.12.2022
fot. VaticanNews
fot. VaticanNews

W poniedziałek, Centrum Relacji Katolicko- Żydowskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, upamiętniło rocznicę Akcji „Reinhardt”. W czasie II wojny światowej spowodowała ona zagładę prawie dwóch milionów osób, głównie pochodzenia żydowskiego – podkreślił papież Franciszek podczas cotygodniowej środowej audiencji generalnej w Watykanie.

*

Lundi, le Centre pour les relations Catholiques-Juives de l’Université Catholique de Lublin a commémoré l’anniversaire de l’Opération « Reinhardt ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a provoqué l’anéantissement de près de deux millions de personnes, principalement d’origine juive, a souligné le pape François lors de son audience générale hebdomadaire du mercredi au Vatican.


„Niech pamięć o tym strasznym wydarzeniu rozbudzi we wszystkich pragnienie działania na rzecz pokoju. Historia się powtarza, widzimy co się teraz dzieje na Ukrainie. Módlmy się o pokój. Z serca błogosławię was tu obecnych i waszych rodaków” – dodał Ojciec Święty, pozdrawiając pielgrzymów z Polski.

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. J. A. Heschela KUL zorganizowało 5 grudnia uroczystość upamiętniającą ofiary Akcji „Reinhardt”, w jej 80. rocznicę. Odbyły się one na terenie dawnego niemieckiego obozu nazistowskiego na Majdanku oraz w siedzibie Centrum Heschela, w Collegium Iuridicum KUL. W tym budynku mieściła się siedziba sztabu operacji „Reinhardt”.

„Pamięć o tych wydarzeniach musi być podtrzymywana, szczególnie wśród młodych ludzi, także z wykorzystaniem nowym mediów i technologii komunikacji. To również zadanie Centrum Heschela KUL” – podkreślał rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne zaznaczył, że powodem mordu dokonanego na Żydach było wyłącznie ich pochodzenie. „Musimy działać wspólnie, aby pamięć nie zaginęła” – powiedział.

Centrum Heschela KUL to jednostka naukowo-edukacyjna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie. Jej patronem jest Abraham Joshua Heschel, żydowski teolog, filozof i poeta.

*

« Que le souvenir de ce terrible événement éveille en chacun le désir et l’action pour la paix. L’histoire se répète, on voit ce qui se passe en Ukraine. De tout cœur, je vous bénis, ici présents, ainsi que vos compatriotes », a ajouté le Saint-Père en saluant les pèlerins de Pologne.

Le centre pour les Relations Catholiques-Juives de J. A. Heschel de la KUL a organisé le 5 décembre une cérémonie à la mémoire des victimes de l’Opération « Reinhardt », à l’occasion de son 80e anniversaire, sur le site de l’ancien camp nazi allemand de Majdanek et au siège du Centre Heschel, au Collegium Iuridicum de la KUL. Dans ce bâtiment était situé le quartier général de l’opération “Reinhardt”.

« La mémoire de ces événements doit être entretenue, en particulier chez les jeunes, également avec l’utilisation des nouveaux médias et des technologies de communication. C’est aussi la tâche du Centre Heschel de l’Université catholique de Lublin » – a souligné le recteur de la KUL, le révérend professeur Mirosław Kalinowski.

L’ambassadeur d’Israël en Pologne, Yacov Livne, a souligné que la raison du meurtre des Juifs était uniquement leur origine. « Nous devons agir ensemble pour que la mémoire ne se perde pas », a-t-il déclaré.

Le Centre Heschel de l’Université catholique de Lublin est une unité scientifique et éducative dont le but est d’approfondir les relations catholiques-juives. Elle porte le nom de Abraham Joshua Heschel, théologien, philosophe et poète juif.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-20 23:15:11