szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Organizacje chrześcijańskie z Francji i Niemiec wzywają do większej solidarności w czasie pandemii

/ 07.05.2020
Pixabay
Pixabay

Organizacje chrześcijańskie z Niemiec i Francji zaapelowały o większą solidarność europejską i światową w czasie pandemii koronawirusa. Stanowi ona wyzwanie dla całej naszej wspólnoty i nas wszystkich, ale musimy także spojrzeć poza kryzys i ustalić warunki dla współpracy międzynarodowej – napisali w ogłoszonym 6 maja wspólnym oświadczeniu Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) oraz francuskie stowarzyszenia „Inicjatywa Chrześcijan dla Europy” (IXE) i Francuskie Tygodnie Społeczne (SSF).


Autorzy wspólnego apelu ostrzegli, że pandemia koronawirusa może jeszcze bardziej pogłębić dotychczasowe nierówności między krajami europejskimi. Dlatego wezwali do wspólnego ponoszenia powstałych obciążeń, np. w formie Europejskiego Programu Odnowy (European Recovery Program). „Musimy przy tym zwrócić uwagę na szybki powrót do podstawowych swobód rynku wewnętrznego, czego elementem są np. otwarte granice”, czytamy w oświadczeniu, które cytuje KAI.

Wprawdzie środki ochronne podjęte przeciwko wirusowi, np. ograniczenie swobody podróżowania i zawieszenie innych podstawowych praw i swobód, wprowadzono jako ochronę przed infekcją, ale „powinny być one regularnie kontrolowane: czy są konieczne i odpowiednie” – uważają przedstawiciele chrześcijan naszego kontynentu. Zwłaszcza w obecnej sytuacji ważne jest np., aby otrzymywać rzetelne informacje i nie ograniczać wolności myśli.

Zdaniem autorów dokumentu solidarność europejska musi wyjść także poza granice państw. Europa powinna umożliwić po kryzysie zrównoważony rozwój krajom uboższym, m.in. wprowadzając moratorium długów i uczciwe warunki handlu.Ponadto, mimo pandemii, powinno się pomagać uchodźcom na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, a zwłaszcza przyjmować dzieci i ich rodziny. „W sposób zdecydowany apelujemy do Komisji Europejskiej o zawarcie nowego paktu dla migracji i azylu, który będzie się opierał na prawdziwej solidarności z krajami poza granicami zewnętrznymi Unii” – stwierdza wspólne oświadczenie organizacji chrześcijańskich z Niemiec i Francji.

Dokument ten ukazał się w związku z przypadającą 9 maja 70. rocznicą ogłoszenia Planu Schumana, który stanowił polityczny kamień węgielny pod budowę jedności europejskiej i opierał się na „solidarności czynu”.