szukaj
Wyszukaj w serwisie

Oświadczenie Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II

Rada Administracyjna Fundacji Jana Pawła II / 21.03.2023
BP KEP
BP KEP

Jako Członkowie Rady Administracyjnej Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II wyrażamy nasz sprzeciw w związku z wysuwanymi oskarżeniami, które pojawiają się w polskiej przestrzeni publicznej odnośnie do osoby św. Jana Pawła II.


Na podstawie analizy dostępnych dokumentów jasno wynika, że Kardynał Karol Wojtyła będąc arcybiskupem krakowskim, na zgłoszone mu przypadki nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec małoletnich podejmował działania zgodne z wówczas obowiązującym Kodeksem Prawa Kanonicznego, ponadto niejednokrotnie wyprzedzały one działania organów ścigania. Kierował się on zasadą, że każdy czyn zły musi zostać osądzony, a sprawca tego czynu powinien ponieść konsekwencje. Z kolei jako Papież, poznając skalę przestępstw seksualnych, wprowadzał konieczne normy kanoniczne i duszpasterskie w Kościele, by położyć kres tym przestępstwom. Dlatego eksperci z różnych części świata podkreślają, że to właśnie Jan Paweł II rozpoczął właściwą walkę z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich w Kościele.

Widać wyraźnie, że stawiane dziś zarzuty wobec Jana Pawła II nie są wyrazem sprawiedliwości oraz troski o osoby skrzywdzone, ale jako bezpodstawne mają na celu niszczenie dobrego imienia Papieża Polaka, podważanie jego autorytetu oraz ograniczanie oddziaływania jego nauczania.

Prawdy nie można znaleźć poddając się jedynie emocjom lub ulegając różnego rodzaju presjom, w tym także medialnej. Trudno jest również mówić o prawdzie, kiedy informacja jest tworzona pod z góry założoną tezę, a w kontekście oceny przeszłości pomija się czas, okoliczności oraz różne ówczesne uwarunkowania danego wydarzenia. Prawdy należy zawsze szukać uczciwie, rzetelnie, starannie oraz kierując się zdrowym rozsądkiem, czyli zdolnością racjonalnego myślenia i obiektywnej oceny sytuacji. Nie może się to odbywać w atmosferze medialnej nagonki i kampanii zniesławienia.

W imię wspólnego dobra naszej Ojczyzny apelujemy o zaprzestanie eskalowania emocji i podziałów przez wysuwanie – na podstawie wątpliwej dokumentacji oraz relacji anonimowych albo samozwańczych świadków – krzywdzących oskarżeń wobec św. Jana Pawła II.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-19 23:15:12