szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Modlitwa w intencji rodzin polonijnych z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

AH / 25.09.2021
fot. waldryano z Pixabay
fot. waldryano z Pixabay

Zespół ds. Inicjatyw Duszpasterskich w ramach Polonijnej Rady Rodziny proponuje modlitwy za rodziny polonijne podczas Mszy świętych w ostatnie niedziele miesiąca. Bardzo popieram tę inicjatywę i ponawiam prośbę o zapoznanie z nią księży – duszpasterzy polonijnych. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać jak bardzo winniśmy troską duszpasterską i modlitwą otaczać środowiska rodzinne. Stąd liczę, że księża chętnie podejmą inicjatywę Polonijnej Rady Rodziny – napisał bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w komunikacie skierowanym do księży pracujących wśród Polonii.


“W najbliższą niedzielę obchodzimy w Kościele 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (ostatnia niedziela września); zachęcam do modlitwy” – dodał bp Lechowicz.

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy >>>

Publikujemy materiały do wykorzystania na Dzień Migranta i Uchodźcy oraz polonijny dzień modlitw za rodziny. Do korzystania z nich zachęca bp Lechowicz.

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  

              

26 września 2021 – 107 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Dzień modlitw w intencji rodzin polonijnych i małżeństw na emigracji

Komentarz na rozpoczęcie Mszy św.

Małżonkowie: Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Migranci i uchodźcy to duża część społeczeństw w każdym kraju. Uciekają z własnej ojczyzny z powodu wojen, biedy, braku możliwości rozwoju czy terroru. Wśród migrantów znajduje się rzesza Polaków. W historii naszej Ojczyzny są wydarzenia, które sprawiły, że wielu rodaków znalazło się poza jej granicami. Jedna trzecia naszego narodu mieszka poza krajem.

Po raz kolejny w ostatnią niedzielę miesiąca łączymy się jako wspólnota polonijna w całej Europie na modlitwie w intencji polskich rodzin na emigracji. Dziś dołączamy szczególną intencję za wszystkie rodziny na całym świecie, które doświadczają ciężaru rozłąki z bliskimi osobami. Niech tej modlitwie towarzyszy pogłębienie naszej wrażliwości na potrzeby innych, a zwłaszcza na żyjących pośród nas migrantów.

Wdzięczną modlitwą otoczmy w tym dniu tych, którym Polacy poza granicami naszej Ojczyzny zawdzięczają przyjęcie, odpowiednie warunki życia, godną pracę i godziwe płace.

Módlmy się za wszystkich migrantów i uchodźców, by spotykali się z gościnnym przyjęciem, ochroną własnych praw oraz szacunkiem wobec siebie i własnej kultury.

Wstęp do liturgii słowa

Małżonek: Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli kładzie akcent na odpowiedzialność chrześcijańską nie tylko za siebie, ale również za innych. Każdy z nas, kto został ochrzczony jest odpowiedzialny za swoje czyny dobre i złe. Nikt z nas nie powinien być przyczyną grzechów innych, co więcej, chrześcijanin powinien zawsze i wszędzie unikać powodów do grzechu, aby nie utracić w sobie Bożego życia. Niech Boże Słowo, które ma „moc” uzdrawiania nas, uleczy nasze umysły i serca, abyśmy zawsze żyli w przyjaźń z Chrystusem.

Modlitwa wiernych

Kapłan: Panu, który nas zaprasza, abyśmy wnieśli wkład w budowę świata coraz bardziej odpowiadającego planowi Boga, przedstawmy nasze ufne prośby:

Małżonka:

  1. Módlmy się̨ za Kościół św., aby wspierał duchowo i materialnie ludzi przemieszczających się̨, będąc dla nich domem, w którym zaznają̨ chrześcijańskiej miłości. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się̨ za wszystkich wyznawców Chrystusa, aby wrażliwi na los emigrantów, którzy żyją obok nich, otaczali ich życzliwością̨ i służyli pomocą̨. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się̨ za wszystkie organizacje, które niosą̨ pomoc uchodźcom i emigrantom, aby wspierane przez ludzi dobrej woli skutecznie zaradzały potrzebom emigrantów. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się̨ o pokój na świecie, o zakończenie wszystkich wojen i wewnętrznych konfliktów, aby ludzie mogli żyć́ bezpiecznie, a ci, którzy są̨ zmuszeni do ucieczki, mogli powrócić́ do swoich krajów. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się̨ za uchodźców i emigrantów, aby podczas swojej emigracyjnej pielgrzymki doświadczali bliskości Boga i w zjednoczeniu z Nim przezwyciężali przeszkody i trudności oraz ubogacali się̨ świadectwem gościnności ludzi niosących im pomoc. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się̨ za nasze rodziny polonijne, byśmy potrafili przychodzić́ z pomocą̨ potrzebującym. Ciebie prosimy…

Kapłan: Miłosierny Boże, wysłuchaj naszej modlitwy za uchodźców i emigrantów. Strzeż ich i stawiaj na ich trudnych drogach ludzi, którzy świadcząc o twoim miłosierdziu, ukażą̨ im Twojego Syna.

Po ogłoszeniach duszpasterskich:

Małżonka:

Modlitwa papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy:
Święty i umiłowany Ojcze,
Twój Syn Jezus nauczył nas,
że w niebie powstaje wielka radość
kiedy ktoś, kto był zagubiony,
odnalazł się,
gdy ktoś, kto został wykluczony, odrzucony lub odtrącony,
jest przyjmowany z powrotem do naszego „my”,
które staje się w ten sposób coraz większe.

Prosimy Cię, udziel wszystkim uczniom Jezusa
i wszystkim ludziom dobrej woli
łaski pełnienia Twojej woli w świecie.
Pobłogosław każdy gest akceptacji i pomocy,
która wprowadza każdego uchodźcę
do „my” wspólnoty i Kościoła,
aby nasza ziemia mogła się stać,
tak jak Ty ją stworzyłeś,
wspólnym domem wszystkich braci i sióstr. Amen.

Przed błogosławieństwem

Małżonek:
Przyjmijmy błogosławieństwo: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, które niech będzie dla nas pomocą w każdym dniu, abyśmy potrafili utracić „coś”, co oddziela nas od Chrystusa, a wybierając dobro potrafili świadczyć bliźnim, że należymy do Jezusa, który jest Jedynym naszym Zbawicielem.

 

Formularz mszalny na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 91(90), 11 Bóg rozkazał swoim Aniołom, * aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. (O. W. Alleluja)

Albo:

Jr 29, 11. 12. 14 Pan mówi: * Myśli moje są myślami pokoju a nie udręczenia. * Wzywać Mnie będziecie, a Ja was wysłucham * i sprowadzę do domu ze wszystkich krajów waszego wygnania. (O. W. Alleluja)

KOLEKTA

Wszechmogący Boże, dla Ciebie nikt nie jest obcy i nikogo nie pozbawiasz swojej pomocy, † wejrzyj łaskawie na uchodźców i wygnańców, na rodziny rozdzielone i rozproszone dzieci, * pozwól im powrócić do ojczyzny, a nam daj serce czułe na potrzeby ubogich i przybyszów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, nasz Ojcze, z Twojej woli Syn Twój złożył życie w ofierze, aby zgromadzić Twoje rozproszone dzieci, † spraw, niech ta Ofiara pojednania wytworzy wspólnotę serc * i pomnoży miłość bratnią. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 91(90), 2 Tyś moją ucieczką i twierdzą, * Boże mój, któremu ufam. (O. W. Alleluja).

MODLITWA PO KOMUNII

Panie, nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś jednym Chlebem i dałeś nam pić z jednego Kielicha, † spraw, abyśmy okazywali szczerą dobroć przybyszom i ludziom opuszczonym, * a kiedyś wszyscy zgromadzili się w Twoim Królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

czytaj też:

Jubileusz Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”; odznaczenie dla bpa Lechowicza >>>