szukaj
Wyszukaj w serwisie

Lublin: zainaugurowano nowy rok akademicki w Domu Fundacji Jana Pawła ll

XPRA | AH / 20.10.2023
fot. Fundacja Jana Pawła II / Facebook
fot. Fundacja Jana Pawła II / Facebook

W czwartek 19 października miała miejsce inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Domu Fundacji Jana Pawła ll w Lublinie. Uroczystej Mszy św. o godz. 17:00 przewodniczył i kazanie wygłosił prorektor KUL do spraw misji i administracji ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz. Obecni byli również przełożony wspólnoty Księży Sercanów ks. Józef Golonka, dyrekcja Domu oraz aktualni stypendyści – duchowni i świeccy.


Ks. prof. Mirosław Sitarz w homilii zachęcił do poszukiwania prawdy. Nawiązał do słów św. Jana Pawła II, skierowanych do środowiska akademickiego KUL w czasie pielgrzymki do Polski w 1987 roku: „Uniwersytecie! Służ Prawdzie!”. Wskazując na potrzebę stawiania sobie wymagań, kaznodzieja przywołał też inne słowa Papieża Polaka do młodych: „Musicie od siebie wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali!”.

Po Mszy św. sprawowanej w intencji Fundacji, jej władz, dobroczyńców, stypendystów oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odbyło się tradycyjne spotkanie w auli, gdzie można było skosztować przysmaków “kuchni studenckiej”.

Fundacja Jana Pawła II powstała na mocy dekretu polskiego Papieża 16 października 1981 r. Jest organizacją kościelną non-profit, która stawia sobie za cel “popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II”. Oficjalna siedziba Fundacji mieści się w Watykanie.

Głównymi celami Fundacji są: zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa Jana Pawła II i kultury chrześcijańskiej; pomoc edukacyjna i stypendialna dla młodzieży z krajów dawnych republik Związku Radzieckiego oraz Europy Wschodniej (nienależących do Unii Europejskiej) studiującej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie; dokumentacja i studium pontyfikatu oraz upowszechnianie nauczania Jana Pawła II; opieka nad pielgrzymami w Rzymie – zwłaszcza z Polski i Europy Wschodniej.

 

czytaj też:

Abp Marek Jędraszewski powołał nową Radę Fundacji św. Jana Pawła II w Rzymie >>>


2024-03-01 00:15:11