szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Komu w tym roku szczególnie pomagamy?

Ks. Tomasz Sokół / Artur Hanula / 07.01.2023
Rozesłanie kolędników misyjnych 6 stycznia br. w parafii św. Barbary w Łęcznej, fot. archiwum Centrum Misyjnego archidiecezji lubelskiej
Rozesłanie kolędników misyjnych 6 stycznia br. w parafii św. Barbary w Łęcznej, fot. archiwum Centrum Misyjnego archidiecezji lubelskiej

W niedzielę 8 stycznia Kościół we Francji świętuje Uroczystość Objawienia Pańskiego (Fête des Rois Mages et Épiphanie). W Polsce to święto przypadało 6 stycznia i związane było ze Światowym Dniem Misyjnym Dzieci, obchodzonym właśnie tego dnia. W tym kontekście warto przypomnieć o inicjatywie kolędników misyjnych, poprzez którą dzieci włączają się w zbieranie środków przeznaczanych na różnorodne inicjatywy misyjne. W tym roku szczególna pomoc jest kierowana do Papui-Nowej Gwinej. O kolędowaniu dzieci rozmawialiśmy z ks. dr. Wojciechem Rebetą, dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych archidiecezji lubelskiej oraz z s. Ireną Karczewską i s. Elżbietą Łutnik, Franciszkankami, Misjonarkami Maryi.


Cel kolędy misyjnej dzieci

  • opowiada s. Irena Karczewska FMM

Jeśli chodzi o kolędników misyjnych jest kilka rodzajów tegoż przedsięwzięcia: przygotować edukacyjnie i wychowawczo, aby również było w tej posłudze głoszenie Ewangelii. I taki jest właśnie cel misyjnego dzieła: edukacyjno-wychowawczy oraz ewangeliczny oczywiście, jeśli chodzi o dzieci.

Każdego roku otrzymujemy wyznaczony przez Ojca św. jakiś konkretny kraj, na który dzieci kolędują, w zależności od potrzeb i to nie my sami w diecezji ustalamy, komu chcemy pomóc; dostajemy to z góry komu w danym roku pomagamy. Dzieci otwierają się na pomoc potrzebującym, poświęcają swój czas, siły, aby wspomóc innych, uczą się przyjmowania, zarówno sukcesu, jak i porażki, ponieważ często nie są wpuszczane do domów, do których idą kolędować, ale dla nich ważne jest to, że oni niosą Dobrą Nowinę o narodzeniu Jezusa Chrystusa, kolędując z domu do domu i w miarę możliwości, ze strony rodziny, u której kolędują są zbierane ofiary na realizację tych projektów pomocy dzieciom w różnych częściach świata. W tym roku jest to Papua-Nowa Gwinea.

Rozesłanie kolędników misyjnych 6 stycznia br. w parafii św. Barbary w Łęcznej, fot. archiwum Centrum Misyjnego archidiecezji lubelskiej

  • ks. dr Wojciech Rebeta

Zasadniczym więc celem kolędowania misyjnego jest oczywiście niesienie Dobrej Nowiny i dzielenie się własną wiarą. Podczas tej wizyty zbierane są ofiary, na różne potrzeby dzieci z krajów misyjnych. W ten zakres wchodzi także: modlitwa dzieci i osób przygotowujących kolędowanie, modlitwa w intencjach misyjnych, a samo kolędowanie jest szczególnym uczeniem się głoszenia Ewangelii. Pomoc otrzymują dzieci z krajów misyjnych, ale wielkim atutem jest to, że dzieci same budują swoją wiarę kolędując, dlatego jest to wielkie znaczenie tegoż misyjnego wydarzenia.

fot. archiwum Centrum Misyjnego archidiecezji lubelskiej

Organizacja przedsięwzięcia misyjnego (ks. dr Wojciech Rebeta)

Działamy w ramach Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. To jest ważne, ponieważ w okresie Bożego Narodzenia mogą chodzić różne grupy kolędników i tak bywa w parafiach, iż jakaś grupa się zbiera i kolęduje, ona ma swój cel, plan, a my działamy w ramach PDMD. Nie wymyślamy sobie programów, tylko działamy wspólnie, w łączności z Ojcem św., parafiami, diecezjami w całej Polsce.

W związku z tym otrzymujemy materiały w postaci książeczek lub ich wersji elektronicznej do przygotowania takiego wydarzenia kolędowego. Samo kolędowanie następuje w okresie Bożego Narodzenia. Każda parafia, szkoła, grupa misyjna, w rożnym czasie może to czynić, jednego dnia, czy w dwa dni, przed Nowym Rokiem, czy po nim, jest to kwestia zupełnie indywidualna, ale przygotowanie do tego wydarzenia następuje odpowiednio wcześniej. Należy znaleźć osobę dorosłą, która jest animatorem misyjnego przedsięwzięcia w parafii lub szkole, która współpracuje z rodzicami dzieci, bo chodzi tutaj o kolędowanie dzieci w wieku szkoły podstawowej; tu musi być zgoda rodziców i często z ich udziałem oraz pomocą.

Grupy kolędnicze liczą ok. 6 osób. Dzieci uczą się pewnej scenki, którą odgrywają przychodząc do domu, dzieci oczywiście są poprzebierane, mają ze sobą również gwiazdę, pasterz, anioł, Maryja – zależy co jest w tej scence. Zazwyczaj jedno dziecko jest charakterystycznie przebrane w strój danego kraju, na który jest przeznaczona ta kolęda misyjna. Dzieci głoszą Dobrą Nowinę, śpiewają kolędy, odgrywają scenkę, która jest przygotowana, mają zatem nauczyć się pewnych tekstów na pamięć i wędrują w małej grupie, pod kierunkiem osoby dorosłej od domu do domu, może to trwać nawet kilka godzin.

Później spotykają się, aby podzielić się tym, jak się kolędowało, kto przyjął, jest również wspólne liczenie ofiar pieniężnych oraz małe podziękowanie dzieciom. Zebrane ofiary przekazywane są do Papieskich Dzieł Misyjnych.

Organizacja jest niełatwa, wymagająca dużego poświecenia, czasu i sił, dla dzieci, dla ich rodziców, dla katechety, dla księdza, którzy się nimi zajmują. Wszyscy często po takim wydarzeniu są dość zmęczeni, ale zadowoleni, bo faktycznie takie zaangażowanie budzi ogromną wiarę.

fot. archiwum Centrum Misyjnego archidiecezji lubelskiej

Kolędowanie wśród mieszkańców parafii (s. Elżbieta Łutnik FMM)

Cała akcja kolędników misyjnych w parafii w Łęcznej w archidiecezji lubelskiej jest już od ponad 20 lat. Jesteśmy parafią, która ma najwięcej grup kolędniczych, w tym roku są 22 grupy kolędników misyjnych.

Nasze przygotowania zaczynają się dużo wcześniej, bo już w październiku, kiedy został przyjęty cel naszego tegorocznego kolędowania, czyli dzieci w Papua-Nowa Gwinea – poznawaliśmy trochę ten kraj, jego kulturę, ubiór, poznawaliśmy trudności, jakie dotykają dzieci w tym kraju, co jest charakterystyczne dla niego. Chodziło w tym przygotowaniu o to, aby zrozumieć kontekst celu, w którym tegoż roku będziemy wspólnie kolędować. Zrobiliśmy razem flagi kraju, żeby zabrać ze sobą na kolędę, oglądaliśmy filmiki, przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce o misjonarzach, którzy posługują na Papui-Nowej Gwinei.

W ostatnim czasie w szkole podstawowej, która znajduje się na terenie parafii, zapraszaliśmy dzieci, które chciałyby kolędować, aby zgłosiły się do swoich katechetów, zapisały się do misyjnych grup po 6 osób, każdemu została przydzielona rola w scenariuszu przygotowanym przez PDM i zawsze w tym scenariuszu występuje dziecko z danego kraju czy kontekstu, na który kolędujemy. Z tą przygotowaną scenką ruszamy do domów. Przed tym kolędowaniem misyjnym mamy uroczyste rozesłanie w parafii. W parafii św. Barbary w Łęcznej rozesłanie kolędników misyjnych jest zawsze 6 stycznia w uroczystość Trzech Króli. Jest to Msza św. dedykowana tym dzieciom, które już przychodzą w strojach kolędniczych, tam jest robiony specjalny obrzęd posłania przez ks. proboszcza nad tymi dziećmi, wszyscy parafianie, obecni na Eucharystii, wyciągają ręce, modląc się nad nimi, błogosławiąc im na ten ewangelizacyjny trud i misje w naszej parafii.

W sobotę po Objawieniu Pańskim wszyscy wyruszamy na kolędowanie, dzielimy parafie na rejony, żeby wszyscy parafianie byli objęci tymże kolędowaniem i idziemy od domu do domu. Po 2 latach przerwy ze względów pandemicznych ruszamy normalnie do każdego domu, pukamy do każdej rodziny, kto zechce, nas przyjmie. W każdym z tych domów gramy scenkę, którą przygotowujemy sobie wcześniej, śpiewamy kolędy i wędrujemy od mieszkania do mieszkania, od rodziny do rodziny, mamy ze sobą puszki na ofiary, mamy przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne pamiątki z kolędowania i kto pragnie wesprzeć nasze dzieło może do tej puszki wrzucić jakiś grosik. Po przyjściu z kolędy misyjnej do auli parafialnej mamy poczęstunek dla dzieci, każda grupa liczy zebrane ofiar, aby wiedzieli, ile zostało złożonych ofiar, są one spisywane, następnie łącznie jest to przekazywane do Archidiecezji i dalej do Papieskich Dzieł Misyjnych.

Jest to wielka radość dla dzieci, ponieważ one od odwiedzanych ludzi otrzymują nie tylko tę ofiarę do puszki, ale są również słodycze czy owoce, którymi się potem wspólnie dzielą. Kończymy ten czas wizyt wspólnym spotkaniem kolędników misyjnych w archidiecezji lubelskiej, które odbędzie się w tym roku 11 stycznia.

fot. archiwum Centrum Misyjnego archidiecezji lubelskiej

Spotkanie kolędników misyjnych

  • ks. dr Wojciech Rebeta

Zawsze po okresie kolędowania w archidiecezji lubelskiej mamy spotkanie wszystkich grup kolędniczych. W tym roku odbędzie się ono 11 stycznia 2023 r. w parafii MB Różańcowej w Lublinie – już od wielu lat w tejże parafii, bo są tam dobre warunki organizacyjne.

Spotkanie polega na tym, że o godz. 10:00 mamy godzinny program animacji słowno-muzycznej, kiedy witamy w nim wszystkie grupy, kiedy śpiewamy pieśni misyjne, kiedy dzieci przynoszą prace konkursowe. W tym roku będzie to przygotowanie ptaka rajskiego jako symbolu Papui-Nowej Gwinei. Będzie więc rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę z nagrodami, będzie pokaz strojów kolędniczych, następnie o 11:00 Msza św. pod przewodnictwem ks. abpa Stanisława Budzika, który zawsze chce z wielką chęcią przyjeżdżać na takie misyjne spotkania dzieci. Jest ok. 500 uczestników, a po Eucharystii mamy mały poczęstunek, możliwość porozmawiania i zrobienia wspólnych zdjęć oraz podzielenia się radością z tych kolędowych wydarzeń.

  • s. Irena Karczewska FMM

Tradycja kolędników misyjnych wywodzi się z ludowej tradycji kolędowania i na początku lat 90. animatorzy misyjni, którzy w tych ogniskach pracowali, dodali do tych kolędników tradycyjnych i ludowych, tenże akcent misyjny. W 1989 r. odbyło się pierwsze kolędowanie w kilku diecezjach w Polsce, a już 1993 r. wszystkie inne diecezje dołączyły do tego misyjnego grona.

Na terenie naszej archidiecezji brało udział ok. 50 parafii, co jest w tym piękne, że dzieci, które raz brały wcześniej udział, dalej chcą kontynuować to misyjne dzieło. Znaczenie kolędy misyjnej – to przekazywanie wiary, dzielenie się Jezusem, odwiedzanie rodzin, bo nasze dzieci są małymi misjonarzami tu i teraz.

fot. archiwum Centrum Misyjnego archidiecezji lubelskiej

 

Kolędnicy misyjni, zdjęcia archiwalne z lat ubiegłych

 

czytaj też:

Kolędnicy misyjni maasajskim dzieciom >>>