szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Katolicy i Żydzi wspólnie upamiętnili osobę Abrahama J. Heschela w Rzymie

Centrum Heschela KUL / 01.12.2022
fot. Centrum Heschela KUL
fot. Centrum Heschela KUL

Na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przedstawiciele katolickich i żydowskich organizacji wspólnie upamiętnili postać Abrahama Heschela 50 lat po jego śmierci. W konferencji 29 listopada wziął udział ks. Mirosław Wróbel, dyrektor nowo otwartego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Abrahama J. Heschela.


21. doroczną konferencję Brenninkmeijer-Werhahn, zatytułowaną „Ukształtowany przez Innego. Abraham Heschel, wspólny nauczyciel poza czasem i przestrzenią”, zorganizowały Centrum Studiów Żydowskich im. Kardynała Bei na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Latynoamerykańskie Seminarium Rabiniczne oraz Instytut Abarbanel, oba z siedzibą w Buenos Aires.

„Nasze zaangażowanie w dialog wynika z chęci umocnienia relacji między Żydami i katolikami we współczesnym świecie. Wzmacnianie naszego wzajemnego zrozumienia, zaufania i przyjaźni z innymi prowadzi nas do odkrycia nowych dróg dbania o nasz wspólny dom w myśl Papieża Franciszka jako Fratelli Tutti. Współdziałając z drugim człowiekiem, nie rezygnujemy z niczego, co jest prawdziwe i święte, jak powiedział w zeszłym tygodniu Franciszek– podkreślił rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego o. Mark Lewis.

W spotkaniu na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie wzięli udział zaangażowani w dialog przedstawiciele zarówno świata katolickiego, jak i żydowskiego. Sesję naukową otworzył rektor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego o. Mark Lewis SJ oraz rektor Latynoamerykańskiego Seminarium Rabinicznego rabin Ariel Stofenmacher. Głos zabrali Benjamin Pollock (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie), córka słynnego uczonego Susannah Heschel (Darmouth College, Hanover, USA) oraz arcybiskup Reggio Emilia-Guastalla Giacomo Morandi.

„Mój ojciec miał głęboki szacunek dla chrześcijaństwa i jego relacje z chrześcijańskimi przyjaciółmi również były głębokie. Dialog międzyreligijny nie odbywa się bowiem tylko między nami, jest w nim obecny Bóg, który słucha. Ci, którzy przychodzili do naszego domu świętować wspólnie z moim ojcem szabat – księża, siostry zakonne, pastorzy – czuli, że mogą się nauczyć czegoś o Bogu z judaizmu” – podkreśliła w wystąpieniu córka Abrahama Heschela prof. Susannah Heschel.

Wicerektor Centrum im. kard. Bei prof. Massimo Gargiulo zauważył, iż Abraham Heschel jest jednym z najczęściej czytanych autorów wewnątrz chrześcijaństwa o korzeniach żydowskich, a zainteresowanie zorganizowaną przez centrum konferencją wskazuje, że jego duchowość potrafi przemawiać na zewnątrz tradycji żydowskiej.

Istniejące na Uniwersyteckie Gregoriańskim Centrum Studiów Żydowskich im. Kardynała Bei jest zaangażowane we współpracę z instytucjami żydowskimi w celu zwiększenia możliwości wspólnego studiowania oraz budowania i umacniania relacji.

Uczestnicy konferencji podkreślają, że Abraham Joshua Heschel był znanym na całym świecie teologiem i rabinem. Jego nauczanie i zaangażowanie w dialog jeszcze przed Soborem Watykańskim II wywarło niezwykły wpływ na dialog między Żydami i chrześcijanami. Heschel odegrał ważną rolę podczas samego Soboru: bez jego profetycznego wpływu i osobistej relacji z kard. Augustynem Beą, bardzo trudno byłoby sobie wyobrazić istnienie Nostra Aetate i późniejszego rozwoju dialogu.

Abraham Heschel jest patronem nowo otworzonego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich. Centrum Heschela KUL to nowa jednostka naukowa, edukacyjna i kulturalna, która ma pogłębiać relacje katolicko-żydowskie na płaszczyźnie nauki, edukacji i kultury w wymiarze międzynarodowym, głównie pomiędzy społecznością akademicką z Polski i Izraela. Wśród najważniejszych zadań Centrum Heschela są badania naukowe, działalność wydawnicza, wymiana studentów, a także międzynarodowe sympozja, konferencje, debaty oraz wydarzenia kulturalne.

 

czytaj też:

Centrum Heschela KUL: Upamiętniono 80. rocznicę zagłady Żydów z Opatowa >>>

Żydowski komentarz do Ewangelii na I Niedzielę Adwentu >>>