szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

JP2 LECTURE Europa niechrześcijańska – czy jest możliwa? Wykład Josepha Weilera na Angelicum

Hanna Nowak / 19.10.2022Już dziś odbędzie się pierwszy w roku akademickim 2022/23 wykład z cyklu wykładów Janopawłowych organizowanych przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na uniwersytecie Angelicum. Prelekcję zatytułowaną „Europa niechrześcijańska – czy jest możliwa?” wygłosi prof. Joseph Weiler, wykładowca New York University School of Law i tegoroczny laureat Nagrody Ratzingera.


Prof. John H.H. Weiler – profesor w New York University School of Law oraz Senior Fellow w Center for European Studies na Harvardzie. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Prof. Weiler jest współredaktorem naczelnym czasopism prawniczych European Journal of International Law (EJIL) oraz International Journal of Constitutional Law (ICON). Otrzymał tytuł doktora honoris causa The Catholic University of America. Jedną z jego znaczących książek jest Un’Europa Cristiana: Un saggio esplorativo, która została przetłumaczona na osiem języków.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=51WSmJbXMFc

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2920175591610332/

***

Jest tylko jeden sensowny sposób, w jaki Europa mogłaby być rozumiana jako prawdziwie chrześcijańska: jeśli większość jej obywateli i mieszkańców byłaby wiernymi, praktykującymi chrześcijanami. Jeśli przyjąć to jako decydujące kryterium, to jak już niejednokrotnie mówił Benedykt XVI (który jest dla Jana Pawła II tym, czym Jozue dla Mojżesza), wierni, praktykujący chrześcijanie stali się w Europie mniejszością. W tym sensie Europa niechrześcijańska nie jest jedynie możliwa, jest rzeczywistością.

Co innego, jeśli Europa miałaby stać się, a są ku temu niepokojące sygnały, antychrześcijańska – chrystofobiczna. Inaczej mówiąc, jeśli Europa miałaby odwrócić się od fundamentalnej, nieodzownej roli tradycji i etyki chrześcijańskiej dla kulturowej i moralnej tożsamości Europy oraz jeśli sekularyzm miałby stać się nowym wcieleniem „państwa wyznaniowego”.

Najbardziej palącym problemem jest to, jaką rolę powinni odegrać chrześcijanie i jaką strategię przyjąć w obliczu tej wyłaniającej się rzeczywistości. Właśnie do tej kwestii odniosą się uwagi zawarte w wykładzie Profesora Josepha Weilera.

***

Comiesięczne otwarte wykłady Janopawłowe wygłaszane przez uczonych z całego świata są organizowane przez Instytut Kultury św. Jana Pawła II na wydziale Filozofii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu – Angelicum w Rzymie, Rzymskiej Alma Mater Karola Wojtyły.

W ramach tegorocznego cyklu swoje wykłady wygłoszą:Joseph Weiler, Vittorio Possenti, Mirosława Grabowska, Antoine Arjakovsky, Sr. Helen Alford O.P., Fr. Raymond De Souza, R. R. Reno, Fr. Thierry-Dominique Humbrecht O.P., Fr. Franciszek Longchamps de Bérier.

Instytut Kultury św. Jana Pawła II jest interdyscyplinarną instytucją naukowo-dydaktyczną powołaną na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie w stulecie urodzin Jana Pawła II. Misją Instytutu jest refleksja nad najważniejszymi problemami współczesnego Kościoła i świata inspirowana życiem i myślą św. Jana Pawła II. Celem Instytutu jest więc nie tylko badanie dorobku Wielkiego Papieża, ale również myślenie wraz z nim o najważniejszych sprawach kultury duchowej, a więc np. solidarności, miłosierdziu, sztuce chrześcijańskiej, miejscu Kościoła we współczesnym świecie czy kryzysie duchowym Europy.

Fundacja Świętego Mikołaja jest współorganizatorem Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II – instytucji finansowanej ze środków prywatnych darczyńców z Polski. Zapraszamy serdecznie do ich grona! >> https://teologiapolityczna.pl/jp2