szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Gdzie w Rzymie można spotkać patrona dzisiejszego dnia – św. Jacka?

Justyna Galant / 17.08.2022
Wejście do bazyliki św. Sabiny, fot. JGalant
Wejście do bazyliki św. Sabiny, fot. JGalant

Odwiedzając w wakacje Rzym warto udać się na Awentyn – jedno ze wzgórz, z których roztacza się piękny widok na całe miasto. Tam znajduje się jedna z najstarszych bazylik rzymskich – Bazylika św. Sabiny, do której przylega klasztor dominikanów założony przez św. Dominika. Tu właśnie patron dzisiejszego dnia – św. Jacek Odrowąż – spotkał się ze św. Dominikiem.


Historia bazyliki sięga IV w. Kościół został zbudowany na terenie posiadłości rzymskiej patrycjuszki i męczennicy z II wieku – św. Sabiny. Konsekrował go papież Sykstus III około 432 r., a w roku 1219 papież Honoriusz III przekazał go św. Dominikowi.

Urodzony w Kamieniu Śląskim ok 1200 r. św. Jacek pochodził ze szlacheckiego rodu Odrowążów. Pierwsze lata dzieciństwa spędził w Krakowie, gdzie uczył się u bł. Wincentego Kadłubka. Po ukończeniu szkoły katedralnej otrzymał święcenia kapłańskie. Na prośbę św. Dominika, w 1218 r. jako kanonik katedralny wraz z Czesławem i biskupem krakowskim Ivo przybyli do rzymskiego klasztoru św. Sabiny. Tu po półrocznym okresie prób Jacek i Czesław złożyli śluby na ręce św. Dominika, by następnie dać początek działalności zakonu na ziemiach polskich.

W bazylice św. Sabiny tuż przy wejściu znajduje się tablica upamiętniająca te wydarzenia, zaś w środku po prawej mieści się kaplica św. Jacka, a w niej freski ukazujące historię jego życia oraz triumf świętego przebywającego z Najświętszą Maryją Panną w niebie.

Bazylika św. Sabiny, fot. JGalant

Wejście do bazyliki św. Sabiny, fot. JGalant

Bazylika św. Sabiny, Widok z Ogrodu Pomarańczowego, fot. JGalant

Bazylilka św. Sabiny, św. Dominik, fot. JGalant

Bazylika św. Sabiny, Tablica Pamiątkowa św. Jacka, fot. JGalant

Bazylika św. Sabiny, Kaplica św. Jacka, fot. Wikimedia

Bazylika św. Sabiny, wnętrze, fot. JGalant

Widok na Rzym z Awentynu, fot. JGalant

 

czytaj też:

Wspomnienia z pielgrzymki do Rzymu śladami św. Jana Pawła II >>>

Odkryj Świętego #9 | Św. Jacek Odrowąż – patron domu PMK na Korsyce >>>

PolskiFR na wakacjach 4 #5 | Polonijna emigracja serc w Czarnogórze >>>