szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Domowy Kościół w służbie rodzinie i społeczeństwu

TS / MB / AH / 07.05.2023Świętując 50 lat wspólnot rodzinnych Ruchu Światło-Życie, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej oraz Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, zorganizowali sympozjum pt. „Domowy Kościół w służbie rodzinie i społeczeństwu”. Wydarzenie odbyło się  w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2023 r. w sali kolumnowej Sejmu RP.


Relacja i zdjęcia: Paulina i Andrzej Jaksimowie z Archidiecezji Lubelskiej

 

Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy Sejmowej przez ks. dr hab. Piotra Kulbackiego z Instytut Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Homilię do licznie zgromadzonych wygłosił ks. dr inż. Damian Kwiatkowski – Moderator Krajowy Domowego Kościoła. W kaplicy Sejmowej pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła wzrok uczestników przykuwała kopia obrazu Matki Bożej Trybunalskiej, ogłoszonej w 2007 r. Patronką polskich parlamentarzystów.

Rangę zorganizowanemu Sympozjum nadała obecność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa oraz Wicepremiera Henryka Kowalczyka. Obaj członkowie Rządu powitali wszystkich prelegentów i zgromadzonych uczestników, przybyłych z całej Polski i spoza jej granic. W tematykę sympozjum wprowadzili zgromadzonych Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie – Para Krajowa Domowego Kościoła – którzy podkreślili, że aktualnie bardzo potrzeba świeżego spojrzenia na rodzinę i odniesienia się do nauczania Jana Pawła II.

Referaty prelegentów dotykały wielu aspektów, rodziny, modelu wychowania oraz zaangażowania społecznego odnosząc się do formacji Ruchu Światło-Życie i wizji sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Wielokrotnie zwracano uwagę na postawę służby w myśl słów „Służę więc jestem” oraz budowania wspólnoty w rodzinie i poza nią. Pojawiły się osobiste ich świadectwa oraz cytowano słowa wypowiedziane niegdyś przez Założyciela Ruchu Światło-Życia ks. Blachnickiego. Ważnymi przemyśleniami o roli rodziny katolickiej w budowaniu współczesnego społeczeństwa podzielił się on-line bp dr Krzysztof Włodarczyk delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Powiedział m.in. że dom rodzinny jest miejscem komunii, w którym rozwija się zdrowa rodzina. Podkreślił, że zdrowa rodzina, to zdrowe społeczeństwo.

Pięknym osobistym świadectwem podzieliła się Para Krajowa Domowego Kościoła z Ukrainy: Wiktoria i Leonard Zigertowie.  Dzielili się swoimi pełnymi emocji przeżyciami, które towarzyszyły im od momentu wybuchu wojny na Ukrainie aż do dnia dzisiejszego.

Podsumowując wystąpienia prelegentów dało się odkryć, że ruch oazowy wychowując swoich uczestników do służby jest ruchem służebnym w stosunku do Kościoła i Ojczyzny. Owocem formacji w Ruchu Światło-Życie powinno być świadome i wolne zaangażowanie oazowiczów m.in. w życie społeczne i polityczne. Pokolenia ludzi, którzy pragną założyć zdrowe i wspaniałe rodziny i walczyć o nie w chwilach kryzysu lub różnych doświadczeń; ludzi odpowiedzialnych za siebie, za najbliższych i za środowiska, do których posyła ich Pan Bóg.