szukaj
Wyszukaj w serwisie

פולין: יום היהדות ה- 24 בכנסיה בפולין

Office for Foreign Communication of the Polish Bishops’ Conference / 18.01.2021
Jewish Cemetary in Warsaw Brodno. Chief Rabbi of Poland Michael Schudrich sings Ps 130 in the Presence of Bishop Romuald Kaminski and Bishop Rafal Markowski, flickr.com/Diecezja Warszawsko-Praska/Jakub Troszyński
Jewish Cemetary in Warsaw Brodno. Chief Rabbi of Poland Michael Schudrich sings Ps 130 in the Presence of Bishop Romuald Kaminski and Bishop Rafal Markowski, flickr.com/Diecezja Warszawsko-Praska/Jakub Troszyński

תפילתם של הרב והבישופים בבית הקברות היהודי בוורשה, טקס דתי בליווי ביאורים מאת הרב והכומר וקונצרט של מוזיקה יהודית- היו במוקד הטקסים המרכזיים שהתקיימו ב- 17 בינואר, לרגל יום היהדות ה-24 בכנסיה הקתולית בפולין.


הטקסים נפתחו בתפילת היהודים והקתולים באחד מבתי הקברות היהודיים הגדולים ביותר בעולם, בית הקברות בוורשה, בשכונת ברודנו (Bródno), מקום קבורתם של כ- 320 אלף איש. הבישוף רומואלד קמינסקי, בישוף ורשה פראגה, קרא בפולנית את מזמור ק”ל בספר תהילים ואחר כך שר אותו בעברית מיכאל שודריך, הרב הראשי לפולין. הטקס הסתיים בתפילה חרישית.

כמדי שנה, התקיימה ליטורגיה של המילה  (Liturgia Verbi) כולל הבהרות מהצד היהודי והקתולי. הדברים התבססו על קריאה בספר דברים, שממנו נלקח הרעיון המנחה והציטוט: החיים והמוות. “… ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ” (דברים ל, טו).

הרב, סטאס וויצייחובסקי (Stas Wojciechowski) הדגיש, שאת הקטע הזה בתנ”ך נהוג לקרוא לפני ראש השנה היהודי, שהוא זמן לבדוק ולסכם כיצד נהגנו עם החירות שלנו, האם בחרנו בחיים או במוות. הרב הדגיש שבעת קיום הפולחן בבית הכנסת, יש לבאר את המילים  האלה בהקשר של חזרה בתשובה, קרי כול עוד אדם חי, הוא יכול לחזור בתשובה.

האב, וייסלאב דוידובסקי (Wieslaw Dawidowski), חבר הוועדה לענייני דו שיח (דיאלוג) עם היהדות בוועידת הבישופים הפולנית ציין, שהטקסט הקתולי הקלאסי מראשית המאה השנייה, הידוע גם בשמו “דידאש” או “הוראת שנים עשר השליחים” מתחיל במילים: “יש שתי דרכים. אחת היא דרך החיים והשנייה דרך המוות” זה מראה עד כמה המילים האלה מראשית הנצרות, תואמות את מה שאמר משה. האב דוידובסקי הסב את תשומת הלב להיסטוריה המשותפת הקשה “אנחנו, הנוצרים והיהודים, הננו היורשים של ביזוי הדדי במשך דורות רבים, ביזוי שלא הביא עמו חיים ולא מעט פעמים -“מוות” – כך הדגיש.

טקסי יום היהדות הסתיימו בקונצרט של מוזיקה יהודית תחת הכותרת “לאחיי ולאחיותיי”, בביצוע להקתו של שמחה קלר. ביצירות המוזיקאליות שולבו סיפורים על חיי היהודים בפולין, בעבר ובהווה.

הבישוף רפאל מרקובסקי (Rafał Markowski), יו”ר הוועדה לענייני דו שיח עם היהדות בוועידת הבישופים הפולנית בישר שבעוד שנה, יום היהדות ה-25 בכנסיה הקתולית, יתקיים בפוזנן. שם יוכתרו אלה שבמשך שנים עשו רבות למען הדו שיח היהודי קתולי בוועידה: ארכיבישוף הנריק מושינסקי (Henryk Muszyński), ארכיבישוף סטניסלאב גונדצקי (Stanisław Gądecki), והבישוף מייצ’יסלאב ציסלו (Mieczysław Cisło).

יום היהדות בכנסיה הקתולית בפולין מתקיים ביוזמת ועידת הבישופים הפולנית ומטרתו ליצור דיאלוג בין דתי ולעזור בגילוי שורשיה של הנצרות. מעבר לטקסים החגיגיים בדיוקזיות בכול פולין, יש גם תוכניות מקומיות.