szukaj
Wyszukaj w całym serwisie

Benedykt XVI: „Kocham Francję”

Artur Hanula / 04.01.2023
fot. KTOTV / YouTube
fot. KTOTV / YouTube

Zmarły 31 grudnia 2022 r. papież senior Benedykt XVI w trakcie swojego pontyfikatu odbył 24 zagraniczne podróże apostolskie. Celem dziesiątej podróży była Francja. Papież przebywał we Francji w dniach 12-15 września 2008 r. w związku ze 150. rocznicą objawień Matki Bożej w Lourdes.


Francja była trwale obecna w sercu Benedykta XVI. Lecąc do Paryża na pokładzie samolotu wyznał: „Kocham Francję, wielką kulturę francuską, przede wszystkim oczywiście wielkie katedry, jak również wielką sztukę francuską (…), wielką teologię, począwszy od św. Ireneusza z Lyonu aż po XIII w. Zajmowałem się uniwersytetem paryskim w XIII w.: św. Bonawenturą, św. Tomaszem z Akwinu. (…) Miałem zaszczyt i przyjemność być przyjacielem najwybitniejszych francuskich teologów Soboru Watykańskiego II. Miało to decydujący wpływ na kształtowanie się moich poglądów”.

Ojciec Święty przybył do Paryża 12 września 2008 r. Spotkał się z prezydentem i premierem Francji oraz arcybiskupem francuskiej stolicy. Wieczorem tego dnia papież przemówił do 600 reprezentantów świata nauki i kultury w nowym ośrodku diecezjalnym w dawnym Kolegium Bernardynów. Następnie przewodniczył nieszporom w katedrze Notre-Dame dla ok. 40 tys. księży i osób konsekrowanych. Na zakończenie pierwszego dnia pobytu papieża we Francji Benedykt XVI przemówił do młodzieży na placu Jana Pawła II przed katedrą Notre-Dame.

Kolejnego dnia, 13 września, o godz. 10:00 Benedykt XVI sprawował uroczystą Mszę św. na Esplanadzie Inwalidów, w której uczestniczyło ok. 260 tys. ludzi.

W godzinach popołudniowych papież udał się do Lourdes, gdzie o 18:30 przebył część Drogi Jubileuszowej, a o 21:30 przewodniczył słynnej procesji ze świecami dla 60 tys. uczestników.

Trzeciego dnia pielgrzymki w niedzielę 14 września przypadało święto Podwyższenia Krzyża św. Tego dnia o 10:00 Ojciec św. odprawiał Mszę św. z episkopatem Francji na błoniach naprzeciwko Groty Objawień. Uczestniczyło ok. 20 tys. osób. O 17:15 papież wziął udział w zebraniu francuskiego episkopatu, a o godz. 18:30 przewodniczył procesji eucharystycznej.

Poniedziałek 15 września był ostatnim dniem pobytu papieża w Lourdes i Francji. Rano odwiedził on miejscowy szpital. O 9:30 sprawował Mszę św. w Bazylice Matki Bożej Różańcowej dla chorych. Udzielano też sakramentu namaszczenia chorych z okazji przypadającego tego dnia wspomnienia Matki Bożej Bolesnej.

W południe odbyła się ceremonia pożegnalna i o 13:00 papież odleciał do Rzymu z lotniska Tarbes.

 

Przypominamy fragmenty wybranych przemówień Benedykta XVI z jego podróży do Francji:

  • powianie, Pałac Elizejski w Paryżu, 12 września 2008

“Jestem głęboko przekonany, że w obecnej chwili historycznej, kiedy kultury spotykają się coraz częściej, konieczne stało się podjęcie na nowo refleksji nad prawdziwym sensem i znaczeniem laickości. Istotnie, fundamentalne znaczenie ma, z jednej strony, dbanie o rozróżnienie sfery politycznej i religijnej w celu zapewnienia zarówno wolności religijnej obywateli, jak i odpowiedzialności państwa względem nich; z drugiej strony, trzeba sobie wyraźniej uświadomić, że religia odgrywa niezastąpioną rolę w formowaniu sumień oraz że może przyczynić się, wraz z innymi czynnikami, do stworzenia podstawowego konsensusu etycznego w społeczeństwie”.

  • do przedstawicieli świata kultury, Kolegium Bernardynów w Paryżu, 12 września 2008

“Pod wieloma względami sytuacja dzisiejsza jest różna od tej, którą Paweł zastał w Atenach, ale mimo różnic jest w niej także wiele analogii. W naszych miastach nie ma już ołtarzy czy wizerunków przeróżnych bóstw. Dla wielu Bóg prawdziwie stał się wielkim Nieznanym. Mimo wszystko, podobnie jak niegdyś w licznych wizerunkach bóstw kryło się i żyło pytanie o nieznanego Boga, tak i dziś nieobecność Boga milcząco niepokoi pytaniem o Niego. Quaerere Deum – szukanie Boga i pozwalanie, by nas odnalazł, jest tak samo potrzebne dziś, jak i w przeszłości. Czysto pozytywistyczna kultura, dla której pytanie o Boga należałoby jedynie do dziedziny subiektywizmu, jako nienaukowe, byłaby kapitulacją rozumu, rezygnacją z jego najwyższych możliwości, a tym samym porażką humanizmu, i to o poważnych następstwach. To co było podstawą kultury Europy, poszukiwanie Boga i gotowość, by Go słuchać, również dzisiaj pozostaje fundamentem każdej prawdziwej kultury”.

  • do młodzieży, Plac przed katedrą Notre-Dame w Paryżu, 12 września 2008

“Nie zapominajcie o dwóch skarbach, o których wam mówił Papież: o Duchu Świętym i o Krzyżu! Na zakończenie chciałbym jeszcze raz wam powiedzieć, drodzy młodzi, że wam ufam i że pragnę, abyście cieszyli się, dziś i w przyszłości, uznaniem i miłością Kościoła! Teraz widzimy tutaj żywy Kościół…Niech Bóg będzie z wami każdego dnia i niech błogosławi wam, a także waszym rodzinom i przyjaciołom. Z radością udzielam wam i całej młodzieży Francji apostolskiego błogosławieństwa”

  • do Konferencji Episkopatu Francji, amfiteatr św. Bernadety w Lourdes, 14 września 2008

“W roku poprzedzającym mój wybór na Stolicę Piotrową przybyłem z radością do waszego kraju, żeby przewodniczyć uroczystościom upamiętniającym 60. rocznicę desantu w Normandii. Bardziej niż kiedykolwiek poczułem wtedy, jak wielkie jest przywiązanie synów i córek Francji do ziemi swoich przodków. Francja świętowała wtedy rocznicę swego wyzwolenia doczesnego, pod koniec okrutnej wojny, która spowodowała mnóstwo ofiar. Dzisiaj trzeba dążyć przede wszystkim do prawdziwego wyzwolenia duchowego. Człowiek zawsze potrzebuje wyzwolenia ze swych lęków i grzechów. Musi uczyć się nieustannie lub uczyć się na nowo, że Bóg nie jest jego wrogiem, lecz pełnym dobroci Stwórcą. Człowiek potrzebuje wiedzieć, że jego życie ma sens i że u kresu swego ziemskiego życia jest on oczekiwany, by w niebie na zawsze dzielić z Chrystusem Jego chwałę. Waszą misją jest prowadzenie cząstki ludu Bożego, powierzonego waszej pieczy, do poznania tego chwalebnego kresu. Zechciejcie przyjąć wyrazy mojego uznania i wdzięczności za wszystko, co czynicie, by spełniać tę misję. Pragnę, byście wiedzieli, że codziennie modlę się za każdego z was i że nieustannie proszę Pana i Jego Matkę, by byli przewodnikami na waszej drodze”.

  • zakończenie procesji eucharystycznej, Prairie, Lourdes, 14 września 2008

“Umiłowani bracia i siostry, pielgrzymi przybywający na krótko i wy, którzy zamieszkujecie te doliny, bracia biskupi, księża, diakoni, zakonnicy i zakonnice, wszyscy, którzy widzicie wielkie poniżenie Syna Bożego i nieskończoną chwałę Zmartwychwstania, w ciszy adorujcie waszego Pana, naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa. Pozostańcie w milczeniu, a następnie przemówcie i powiedzcie światu: nie możemy już przemilczać tego, co wiemy. Idźcie opowiadać całemu światu o cudach, jakich dokonuje Bóg, obecny w każdej chwili naszego życia, w każdym zakątku ziemi. Niech nam Bóg błogosławi i niech nas strzeże, niech nas prowadzi drogą życia wiecznego, On, który jest Życiem, na wieki wieków. Amen”.

  • pożegnanie, lotnisko Tarbes-Lourdes, 15 września 2008

“Panie Premierze, Bracia Biskupi i drodzy Przyjaciele, niech Bóg błogosławi Francję! Niech na tej ziemi króluje harmonia i ludzki postęp, a jej Kościół niech będzie zaczynem w cieście i ukazuje z mądrością i bez lęku, zgodnie ze swoim obowiązkiem, kim jest Bóg! Nadszedł czas, aby was opuścić. Czy będę mógł ponownie przybyć do waszego pięknego kraju? Mam takie pragnienie i zawierzam je Bogu. Z Rzymu będę wam towarzyszył, a zatrzymując się przed kopią groty z Lourdes, która od ponad wieku znajduje się w ogrodach watykańskich, będę o was myślał. Niech Bóg was błogosławi!”.

Pełną treść przemówień papieskich można znaleźć na vatican.va >>>

*

Papież senior Benedykt XVI zmarł 31 grudnia 2022 r. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 5 stycznia 2023 r.

 

źródła informacji: papież.wiara.pl, Wikipedia, vatican.va

 

czytaj też:

Benedykt XVI a Polska i Polacy >>>

*

W Lourdes niedaleko lotniska znajduje się Dom Polskiej Misji Katolickiej „Bellevue”. Oferuje możliwość noclegu szczególnie od kwietnia do końca października 2023, w okresie pielgrzymkowym. Szczegółowe informacje >>>.