szukaj
Wyszukaj w serwisie


6 stycznia: Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

KEP/PO / 04.01.2019


Modlimy się za ludy i narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie i nie poznały Ewangelii – czytamy w Przesłaniu Na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, Bpa Jerzego Mazura, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski Ds. Misji.


Rozważając tajemnicę Objawienia Pańskiego, 6 stycznia przeżywamy Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Wraz z całym Kościołem modlimy się za ludy i narody, które jeszcze nie słyszały o Chrystusie i nie poznały Ewangelii.

Mocni Duchem dla Misji

Obchodzimy ten dzień pod hasłem: „Mocni Duchem dla Misji”. – pisze autor Dokumentu. – Duch Święty otwiera ludzkie serca na Ewangelię i czyni misjonarzy skutecznymi jej głosicielami i świadkami. Misje dokonują się mocą Ducha Świętego, zatem cokolwiek czynią misjonarze – czynią Jego mocą.

Idźcie i głoście

Dalej w Komunikacie na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom czytamy:  – Dzisiaj uświadamiamy sobie, jak bardzo współczesny świat potrzebuje misjonarzy; tych, którzy posłuszni wezwaniu Pana: „Idźcie i głoście”, ofiarnie oddadzą swe życie sprawie misji. Jeszcze 5 miliardów ludzi nie zna Chrystusa i nie doświadczyło radości płynącej z wiary. Dlatego otoczmy modlitwą misjonarzy. Wypraszajmy światło i moce Ducha Świętego ich przepowiadaniu Chrystusa, by jak Gwiazda Betlejemska ukazywali drogę do Niego.

Z Polski

– 2004 misjonarzy i misjonarek z Polski posługuje w 99 krajach misyjnych. Są obecni w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, w Afryce i Azji, Oceanii i na Alasce.

Niosą nadzieję, pociechę i bezinteresowną pomoc

– Misjonarze nie tylko głoszą Ewangelię i formują wspólnoty wiary, ale także pełnią dzieła miłosierdzia. Udręczonym ubóstwem i chorobami społecznościom niosą nadzieję, pociechę i bezinteresowną pomoc. Pomagają ubogim, bezdomnym, wykluczonym ze względu na pochodzenie i brak wykształcenia. Często stają wobec konfliktów lokalnych, które przeradzają się w rzezie i rozboje, a nawet w wojnę. Udzielają schronienia i pomocy cierpiącym. Troszczą się o dzieci, ofiary wojen i nienawiści. Wszystkich wzywają do przebaczenia i pojednania. Ryzykują własnym życiem, trwając w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi.

Potrzebują naszego wsparcia

– By mogli skutecznie służyć ubogim i cierpiącym, potrzebują naszego wsparcia finansowego i materialnego. Wszyscy możemy pomagać misjom (…) W tym roku z Polski do wyjazdu przygotowuje się 10 osób: 3 z nich to kapłani diecezjalni, kapłan zakonny, brat zakonny, 4 siostry zakonne i 1 osoba świecka.

Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci dla Rwandy i Burundi

– Objawienie Pańskie jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Na całym świecie dzieci należące do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego łączą się w modlitwie. Przebrane w stroje symbolizujące 5 kontynentów stają się kolędnikami misyjnymi, a zebrane ofiary przekazują swoim rówieśnikom z krajów misyjnych, w tym roku dla Rwandy i Burundi.

Idźmy pokłonić się Chrystusowi

– 6 stycznia w kilkuset polskich miejscowości wyruszają Orszaki Trzech Króli. Wraz z Monarchami idźmy pokłonić się Chrystusowi. W tym roku papież Franciszek kieruje to wezwanie zwłaszcza do młodzieży. Prośmy Ducha Świętego, by Jego łaska wzbudziła w sercach dziewcząt i chłopców pragnienie pójścia drogą powołania misyjnego, a nas umocniła w wytrwałej modlitwie o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. (…)

W imieniu misjonarek i misjonarzy dziękuję wszystkim, – kończy Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji – którzy wspomagacie misje duchowo poprzez modlitwę i cierpienie w intencji misji oraz materialnie – swymi darami serca. Niech Chrystus, dzięki posłudze misyjnej Kościoła dotrze do tych, którzy Go nie znają.

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji – www.misje.pl, email: km@misje.pl; tel. 00 48 22 679 32 35

Bank PEKAO S.A. I o/Warszawa 06 1240 1037 1111 0000 0691 6772

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-22 23:15:13