szukaj
Wyszukaj w serwisie


Spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej odbyło się na Korsyce

/ 05.10.201828 – 30 września odbyło się spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej na Korsyce.


28 – 30 września odbyło się spotkanie Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w domu polskiej Misji Katolickiej – w domu św. Jacka na Korsyce. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób – przedstawicieli różnych krajów Europy Zachodniej PRDEZ, księża, osoby konsekrowane i osoby świeckie, w tym. m. in. z Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Węgier, Szwecji, Irlandii, Belgii, Holandii. Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem ks. biskupa Wiesława Lechowicza – delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Emigracji Polskiej.

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej skupia przedstawicieli Polskich Misji Katolickich i ośrodków duszpasterstwa polskojęzycznego w krajach europejskich. Celem PRDEZ jest duszpasterstwo polskiej emigracji, PRDEZ tworzy płaszczyznę do refleksji i dialogu oraz stanowi inspirację do podejmowania duszpasterskich działań na rzecz umocnienia wiary Polaków żyjących w Europie i obrony ich prawa do posiadania własnego duszpasterstwa w krajach osiedlenia. Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej została utworzona w 1992 roku, w jej skład wchodzi obecnie 75 osób, przedstawiciele duchowieństwa, osób konsekrowanych i laikatu z 18 krajów Europy. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji, którego wspiera 8-osobowe Prezydium Rady. 

Spotkanie PRDEZ na Korsyce było poświęcone duszpasterstwu młodzieży polonijnej. Najważniejsze kwestie dotyczyły podejmowania skutecznych metod ewangelizacji młodzieży i wsparcia młodych ludzi w zakresie duszpasterstwa prowadzonego przez księży, osoby duchowne i świeckich w ramach parafii oraz zaproszenie młodzieży do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła.

W sobotę wieczorem odbył się koncert polifonii korsykańskiej w wykonaniu “I Muvrini” bracia Jean-François i Alain Bernardini, nawiązujący do lokalnych tradycji i kultury oraz duchowości Korsykańczyków. Obrady zakończyły się w niedzielę, 30 września 2018 r. podsumowującym spotkaniem w gronie rektorów i koordynatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


2024-06-18 23:15:13