szukaj
Wyszukaj w serwisie

Senat: 600 wniosków na ponad 329 mln zł od organizacji polonijnych na projekty na 2019 r.

/ 02.01.2019
senat.edu.pl
senat.edu.pl

Do Kancelarii Senatu wpłynęło 600 ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Opiewają  one na łączną kwotę 329 199 097,89 zł. Zostały  złożone przez 244 organizacje pozarządowe za pośrednictwem generatora ofert – poinformował w środę Dział Prasowy Senatu RP.


Nabór został ogłoszony przez szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego. Jego celem jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą zgodnie z kierunkami działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą określonymi w uchwale Prezydium Senatu na lata 2017-19.

W ramach kierunku „Edukacja” wpłynęły 183 oferty na kwotę 101 282 109,30 zł.
W ramach kierunku „Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego” wpłynęło 211 ofert na kwotę 81 554 280,45 zł.
W ramach kierunku „Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania” wpłynęło 99 ofert na kwotę 56 805 294,05 zł.
W ramach kierunku „Media polonijne” wpłynęło 28 ofert na kwotę 32 662 721,46 zł.
W ramach kierunku „Pomoc charytatywna i socjalna” wpłynęło 27 ofert na kwotę 36 205 880,63 zł.
W ramach kierunku „Infrastruktura polonijna” wpłynęły 52 oferty na kwotę 36 205 880,63 zł.

Oferty mogły składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Zadania mają być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Decyzję o zleceniu zadań w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą podejmie Prezydium Senatu w pierwszym kwartale 2019 r.


2024-03-03 00:15:11