szukaj
Wyszukaj w serwisie

Polacy mają prawo ubiegać się o refundację leczenia

Agnieszka Gałęzewska / 17.02.2019
Freepik
Freepik

CMU-C jest to uzupełniające, powszechne ubezpieczenie medyczne. Służy do refundacji całości lub części wydatków poniesionych w związku z opieką zdrowotną, a niezwracanych przez obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.


Osoby o najniższych dochodach mają prawo do powszechnego, dodatkowego ubezpieczenia
zdrowotnego- CMU-C (couverture maladie universelle complementaire), które uzupełnia
różnice (tzw. ticket moderateur) między kosztem leczenia a kwotą refundowaną przez
obowiązkowe ubezpieczenie podstawowe. W celu jego otrzymania należy spełnić określone
prawem warunki, o czym poniżej.
Przykład: wizyta u lekarza ogólnego kosztuje 25 euro. Z tego 17,50 euro pokrywa ubezpieczenie medyczne podstawowe a 7,50 euro ubezpieczenie dodatkowe – CMU-C. Dodatkowo beneficjenci tej protekcji są zwolnieni z wyłożenia zaliczki tytułem kosztów za konsultacje lekarskie czy przy zakupie leków na receptę oraz z opłaty ryczałtowej, wynoszącej 1 euro (participation forfaitaire), potrącanej przez podstawowe ubezpieczenie medyczne za każdą wizytę lekarska, w tym badanie radiologiczne oraz analizy laboratoryjne.
Ponadto CMU-C zawiera pakiety wsparcia dla opieki stomatologicznej, okularów oraz aparatów słuchowych.

Kto ma prawo?

Każdy zainteresowany, jego małżonek, konkubent, partner i osoby poniżej 25 roku życia będące na utrzymaniu zainteresowanego, posiadający obowiązkowe ubezpieczenie medyczne i mieszkający na terenie Francji, od co najmniej trzech miesięcy. Dochody przyszłego beneficjenta nie mogą przekraczać ustalonego przez państwo progu finansowego (plafond de revenus), który plasuje się w następujący sposób:

Jakie złożyć dokumenty i gdzie?

Jeśli przypuszczasz, iż kwalifikujesz się do grupy beneficjentów CMU-C jesteś zobowiązany
złożyć do kasy chorych (CPAM) następujące dokumenty:
1.Wypelniony druk Cerfa n 12504*03, do pobrania ze strony Internetowej www.cmu.fr albo
www.ameli.fr
2. Wypełniony formularz S 3712 lub S 3713.
3. Dodatkowo: kserokopia karty vitale lub/i zaświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia podstawowego państwowego (attestation de droits à l’assurance maladie), kserokopia paszportu lub dowodu osobistego, rozliczenie podatkowe za miniony rok, comiesięczne wyciągi rozliczeniowe za prace (fiches de paie) lub deklaracja dochodów (declaration des revenus), rozliczenie za podatek mieszkaniowy (avis de taxe foncière lub avis de taxe d’habitation) oraz dokument, potwierdzający 3 miesięczny pobyt we Francji.

Szczegółowa lista podana jest na 4 stronie formularza 12504*03.

Janek i Urszula mieszkają razem od dwóch lat (konkubinat). Chcą uzyskać prawo do CMU-C,
mając już podstawowe ubezpieczenie społeczne. W tym celu:
-Deklarują ich wspólne pożycie (formularz S3711 i S371)
– Kompletują dokumenty (Janka i Urszuli) w jedna całość i zanoszą, bądź wysyłają pocztą, do odpowiedniej struktury ubezpieczeniowej (kasa chorych – CPAM).

Uwaga: CMU-C przyznawane na okres jednego roku, z możliwością jego przedłużenia.
Decyzja rozpatrywana jest do 2 miesięcy. Wymagane dokumenty należy zaadresować do kasy chorych CPAM listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, tzw. lettre avec accusé de réception AR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-04-16 23:15:12