szukaj
Wyszukaj w serwisie


Najważniejsze zmiany we Francji w 2019 roku: podatki, emerytury, wynagrodzenia, zasiłki, ceny

BK / 07.01.2019Tradycyjnie, jak w większości krajów na świecie również we Francji, nowy rok przynosi zmiany w ustawodawstwie finansowym. Ma to bardzo istotny wpływ na jakość naszego życia i realizację potrzeb. Wykładnią tych zmian są zawsze nastroje społeczne i poparcie dla polityki rządu.


Polityka finansowa Rządu Francji na 2019 rok jest pochodną obecnej sytuacji politycznej i ekonomicznej na świecie, przynależności do UE oraz nastrojów społecznych z 2018 roku. Masowe protesty, strajki i blokady dróg w wykonaniu ”żółtych kamizelek” wymusiły niejako na Rządzie konieczność dialogu, zmianę lub wstrzymanie niektórych newralgicznych ustaw mających bezpośredni wpływ na poziom życia i realizację priorytetowych potrzeb społeczeństwa. Przedstawiamy Państwu kompendium z wprowadzonych w bieżącym roku zmian w oparciu o dane uzyskane z  francetvinfo.fr.

Podatki

podatek dochodowy będzie bezpośrednio odejmowany od wynagrodzeń i emerytur. Dotyczy to 38 milionów Francuzów.

Po protestach ‘’żółtych kamizelek’’ 1 stycznia w życie weszło zamrożenie podatku od paliwa.

Wynagrodzenia

– Wzrost o 1,5%, stawki godzinowej najniższego wynagrodzenia z 9,98 euro do 10,03 euro. Przeliczając to na obowiązujący, 35 godzinny czas pracy otrzymamy najniższe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 1521,22 euro.

-Premia za aktywność wzrośnie do 90 euro i może być wypłacana od 5 lutego.

– Jak ogłosił w grudniu Emmanuel Macron, w odpowiedzi na masowe protesty ‘’żółtych kamizelek’’ od 1 stycznia 2019 roku wypracowane nadgodziny będą zwolnione z opłat i podatków do wysokości 5000 euro netto rocznie.

Ceny

-Podobnie jak w sprawie cen paliwa, Rząd zawiesił co najmniej do 1 marca wzrost cen energii elektrycznej i gazu.

– Tradycyjnie od 1 stycznia nastąpi wzrost cen tytoniu od 0,10 eurocenta 0,20 centa za paczkę. Tak więc najtańsza paczka będzie kosztowała teraz 7,70 euro. Zgodnie z polityką Rządu do 2020 roku ceny za paczkę papierosów wzrosną 10 euro. W najbliższych miesiącach planowane są trzy kolejne podwyżki cen papierosów.

– Wzrost cen znaczków pocztowych. Znaczek zielony (wysyłka w ciągu 48 godzin na terenie Francji) z 80 do 88 centów. Znaczek czerwony dla listów priorytetowych z 95 centów do 1,05 euro. Ceny Colissimo (w tym za granicę), wzrosną o 1,5%.

Handel

– Przyjęta w październiku ubiegłego roku ustawa “EGAlim” w sprawie promocji produktów spożywczych określa że nie mogą one przekraczać 34% ceny sprzedaży wystawionej dla konsumenta. Niedozwolone będą teraz promocje typu “kupując dwa, płacisz za jeden”.

Nauka i szkolenia

– Od 1 stycznia zmienia się formuła szkoleń (CPF). Odtąd 23 miliony beneficjentów będzie miało prawo do “czeku” w wysokości 500 euro rocznie z przeznaczeniem na szkolenie. Do tej pory CPF działał w systemie godzin. Obecnie łączne kwoty mogą zostać przeliczone, a jedna godzina będzie równa 15 euro.

– Zmiany w szkolnictwie w 2019 r. przedłużają ustawowe granice wieku dla studentów z 26 do 30 lat. Wiąże się to również ze wzrostem wynagrodzeń dla osób uczących się. Młodzież ucząca się w wieku powyżej 18 lat od tego roku będzie mogła skorzystać z pomocy w wysokości 500 euro z przeznaczeniem na kurs prawa jazdy.

Emerytury

– Od 1 stycznia ma miejsce nieznaczne przeszacowanie emerytur o + 0,3%. Rząd utrzymywał zaniżoną indeksację emerytur, a przeszacowania zostały sporządzone wg wskaźnika niższego niż obecna inflacja.

– Zaplanowany na 1 stycznia, wzrost o 1,7 punktu CSG (udziały społeczne uogólnione) został anulowany w przypadku najniższych emerytur, kształtujących się od 1200 do 2000 euro miesięcznie dla jednej osoby i do 3000 euro dla pary. Dla tej grupy CSG zapewnia środki na ochronę socjalną. Ponieważ ustawa ta została przyjęta z opóźnienie to przesunięciu uległo również wejście jej w życie.

– Od 1 stycznia nastąpił wzrost dodatku solidarnościowego dla osób starszych. W tym roku osiąga on kwotę 868 euro miesięcznie dla jednej osoby(o 35 euro więcej) i 1348 euro dla pary (54 euro więcej).

Zdrowie

– Zostały wprowadzone zmiany przepisów dotyczących zasiłków dla osób niepełnosprawnych. Ustawa w sprawie uprawnień do świadczeń dla niepełnosprawnych dorosłych o wskaźniku niepełnosprawności większym niż 80% wprowadza świadczenia dożywotnie. Do tego czasu, aby uzyskać pomoc, konieczne były regularne badania lekarskie.

– Zwiększa się Minimalny zwrot kosztów przez fundusze ubezpieczeń społecznych i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych za aparaty słuchowe z 199 euro do 300 euro, a cena urządzeń nie może przekroczyć kwoty 1300 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-07-12 23:15:13