szukaj
Wyszukaj w serwisie


Nagroda IPN “Ambasador Polskiej Historii” – edycja 2023

AH / 07.05.2023
fot. Pixabay.com
fot. Pixabay.com

Instytut Pamięci Narodowej przyjmuje zgłoszenia do nagrody „Ambasador Polskiej Historii”. Dotychczas nagroda ta funkcjonowała pod nazwą „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. To honorowe wyróżnienie otrzymują osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. Laureatem może zostać każdy, niekoniecznie świadek wydarzeń historycznych, ale przede wszystkim osoba lub organizacja, która te wydarzenia przywraca zbiorowej pamięci, odkrywa, przypomina lub upamiętnia.


Chcemy docenić tych, którzy angażują się w pielęgnowanie pamięci historycznej, odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego oraz dbają o zachowanie, propagowanie i poszerzanie wiedzy o polskiej historii poza granicami naszego kraju. Oto link do informacji ze strony IPN, po którym znajdują się również wymagane formularze: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-ambasador-polskiej-his.

IPN pragnie, aby ta informacja dotarła do jak najszerszego grona osób, tak, aby wszelkie cenne i wartościowe inicjatywy mogły być dostrzeżone i zgłoszone. Laureatów poprzednich edycji można poznać na stronie IPN w zakładce: „Konkursy i nagrody”.

Wniosek o przyznanie nagrody może złożyć osoba prywatna, instytucja lub organizacja z kraju i spoza Polski.

Opis, w objętości do 3 stron, powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, opieka nad cmentarzami czy pomnikami, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp. Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, szczególnie epoką, w której Polacy walczyli z totalitaryzmami. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące okresu pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 10 maja 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1
02-676 Warszawa

(„Ambasador Polskiej Historii”)

Skan zgłoszenia należy przesłać na adres: ambasador.historii@ipn.gov.pl.

Ogłoszenie nazwisk (lub nazw) laureatów nastąpi w październiku 2023 r. podczas gali w Warszawie.

W sprawie nagrody można również kontaktować się, pisząc na adres: ambasador.historii@ipn.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Avatar użytkownika, wgrany podczas tworzenia komentarza.


2024-06-17 23:15:14