szukaj
Wyszukaj w serwisie

MSZ promuje publikacje „Polacy Światu. Znani nieznani” i „Polscy Architekci na świecie”

AH / 21.07.2020
Tymon Markowski/MSZ
Tymon Markowski/MSZ

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało dwie książki poświęcone wybitnym Polakom, mniej lub bardziej znanym, którzy na różne sposoby rozsławiali ojczyznę zagranicą. Publikacje te noszą tytuły „Polacy Światu. Znani nieznani” i „Polscy Architekci na świecie”. Podczas briefingu prasowego zaprezentował je wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk.


Książki zostały opublikowane przez pracowników Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w ramach polonijnego programu „POLACY światu”. Są doskonałą okazją do promocji osiągnięć Polaków poza granicami kraju.

Obie prezentowane dzisiaj książki to niezwykłe historie wybitnych Polaków, którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od Ojczyzny, sercem oddani byli Polsce, ale swoim umysłem i talentem służyli innym narodom - powiedział wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk w trakcie briefingu.

Książka „Polacy światu. Znani nieznani” została wydana w grudniu 2019 r.; towarzyszy wystawie „Znani Nieznani. Polacy Światu”, przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Przedstawia sylwetki m.in. takich wybitnych Polaków jak Wacław Sieroszewski – badacz Jakucji, Antoni Patek – pionier produkcji zegarków, Kazimierz  Nowak – pionier polskiego reportażu i podróżnik po Afryce, czy Stefan Drzewiecki – pionier lotnictwa i żeglugi podwodnej.

Książka „Polscy Architekci na świecie” została wydana w czerwcu we współpracy z Instytutem Łukasiewicza. Jest kontynuacją oraz rozszerzeniem pierwszej. Ma formę reportażu historycznego; ukazuje losy najbardziej zasłużonych polskich architektów, tworzących w wielu zakątkach świata, na różnych kontynentach.

Większość postaci prezentowanych w obu książkach nie jest znana szerszej publiczności. Co ważne, projekt popularyzacji sylwetek Polaków zasłużonych poza granicami Polski jest sprawą otwartą. Będzie kontynuowany i rozwijany, m.in. poprzez przedsięwzięcia wystawowe, edytorskie i multimedialne, a także będzie wzbogacany o kolejne postacie i życiorysy polskich emigrantów, zesłańców, podróżników, artystów, architektów.

gov.pl


2024-03-01 00:15:11