szukaj
Wyszukaj w serwisie

Jutro rozpoczyna się Kongres Rodzin Polonijnych; zostały godziny, aby dołączyć

AH / 19.11.2021
fot. pixabay.com
fot. pixabay.com

Pandemia ujawniła problemy w rodzinach żyjących na emigracji – powiedział PAP delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Wiesław Lechowicz. Zaznaczył, że jedną z form odpowiedzi będzie Międzynarodowy Kongres Rodzin Polonijnych, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada. Zapisy kończą się 19 listopada: http://bityl.pl/nQXuU


PROGRAM KONGRESU: http://bityl.pl/zQXYz
Więcej informacji: http://bityl.pl/cyeBj

Wśród czynników wpływających na kondycję polskich rodzin na emigracji w czasie pandemii bp Lechowicz wskazał m.in specyfikę życia poza ojczyzną, czyli ograniczony kontakt z krajem a niekiedy nawet jego brak.

W Polsce kontakt z najbliższymi jest ułatwiony, tymczasem za granicą z powodu dużych odległości jest utrudniony, a czasami nawet nie ma bezpośredniej komunikacji. Dopiero niedawno np. pojawiła się możliwość kontaktu ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast mieszkający w Australii Polacy nie mają nawet perspektyw na możliwość przybycia do Polski - zwrócił uwagę bp Lechowicz.

Zaznaczył, że wyzwania związane z korzystaniem z duszpasterstwem poza ojczyzną w czasie pandemii wynikały w większości z zakresu ograniczeń, które obowiązywały w różnych krajach Europy oraz funkcjonującego tam prawodawstwa.

Były państwa, w których przez kilka miesięcy kościoły pozostawały zamknięte i Polacy nie mieli możliwości korzystania z sakramentów oraz indywidulnej modlitwy w świątyniach. Jako przykład wskazał Niemcy, gdzie jeszcze do niedawna obowiązywały duże limity osób mogących uczestniczyć w liturgii. "Żeby wziąć udział w eucharystii trzeba było zapisywać się na listy tak, jak zapisuje się człowieka na bilety do teatru czy kina - powiedział bp Lechowicz.

W ocenie delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej obecnie sytuacja jest łatwiejsza niż w czasie poprzedniej fali pandemii. “Wówczas np. we Francji kościoły były przez cały czas pozamykane. Nie można było nawet przekroczyć progu świątyni” – zwrócił uwagę duchowny.

Przyznał, że w różnych kraj są nadal pewne ograniczenia np. w przypadku osób mogących uczestniczyć we mszach św. “W Rzymie np. po dzień dzisiejszy są ograniczenia ilości osób w zależności od wielkości świątyni” – wskazał.

Zaznaczył, że w większości krajów kapłani chcąc podtrzymać więź z wiernymi tworzyli parafie wirtualne, które były swego rodzaju zastępstwem tradycyjnych. Transmitowali w Internecie msze św., nabożeństwa, organizowali spotkania, grupy dyskusyjne. Starali się także, żeby kontakt z wiernymi nie ograniczał się tylko do charakteru towarzyskiego, ale była także możliwość skorzystania ze spowiedzi, komunii św., czy uczestnictwa we mszy św., choć z ograniczoną liczbą osób” – powiedział delegat KEP ds. emigracji” – powiedział bp Lechowicz.

Podkreślił, że “im częstszy i żywszy był kontakt duszpasterza z wiernymi w czasie pandemii, tym obecnie liczniejszy jest ich udział w liturgiach i szeroko rozumianym życiu duszpasterskim parafii”.

Bp Lechowicz powiedział, że czas pandemii ujawnił trudności we wzajemnych relacjach. Z tego powodu gośćmi Międzynarodowego KongresRodzin Polonijnych, które odbędzie się w dniach 20-21 listopada w formie online pod hasłem “Rodzina Polonijna wobec aktualnej sytuacji pandemii” będą fachowcy z dziedziny psychologii, pedagogiki, filozofii, teologii, by w sposób konkretny zastanawiać się na kondycją rodzin polonijnych oraz możliwościami wychodzenie z kryzysu.

Wysłuchają m.in. prelekcji ks. prof. Roberta Skrzypczaka na temat wpływu pandemii na kondycję rodziny. Prof. Ryszard Zajączkowski będzie mówił “Jak potraktować doświadczenie pandemii, jako szansę dla rodziny”. Natomiast Izabela Czekaj-Limburska omówi wpływ pandemii na zdrowie fizyczne.

Na temat wsparcia duchowego rodzin w czasie pandemii będzie mówił ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM.

W czasie kongresu zostanie także poruszy temat zadań wychowawczych w czasie lockdownu. O problemie “smartfonowego dzieciństwa” w czasie pandemii opowie mgr Małgorzata Więczkowska. Kwestie metod wspomagania rodziny przez szkołę w procesie edukacji domowej wyjaśni dr Andrzej Mazan.

Na niedzielę zaplanowano część praktyczną Kongresu składającą się z warsztatów i dyskusji w grupach tematycznych dotyczących przeciwdziałania niepożądanym konsekwencjom pandemii. Wśród tematów będą m.in. Zagadnienie opieki nad rodzinami po niekorzystnej diagnozie prenatalnej w okresie pandemii COVID-19 podejmie Urszula Tataj-Puzyna. Na temat tego jak radzić sobie z lękiem w czasie pandemii będzie mówiła Joanna Łukjaniuk. O możliwościach wykorzystanie zasobów domowych w edukacji pozaszkolnej metodą projektów dla dzieci i rodziców opowie Andrzej Mazan. Kwestie psychologicznej pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w edukacji domowej omówi Paweł Jurczyk.

W czasie kongresu będzie także mowa o potrzebie szkolenia liderów polonijnych w zakresie doradztwa rodzinnego. Jak to zrobić w czasie pandemii pokażą Bożena Bassa i Grażyna Koszałka z Niemiec.

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Walaszczyk dyr. Specjalistycznej Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Warszawie.

kongresie weźmie udział ponad 300 osób z 20 państw: Belgii, Niemiec, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Hiszpanii, Holandii, Ukrainy, Włoch, Kanady, Mołdawii czy Australii.

Współorganizatorami kongresu są: Instytut Studiów nad Rodziną im. abpa K. Majdańskiego w Łomiankach, Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. dr med. J. Rötzera oraz Poradnia Familiaris w Niemczech.

Kongres Rodzin Polonijnych miał miejsce 26 i 27 października 2019 roku w La Ferté-sous-Jouarre pod Paryżem. W związku z pandemią kolejne Kongresy były organizowane w formie online. Kolejny odbył się 21 listopada 2020 roku pod hasłem “Małżeństwo w centrum duszpasterskiej troski Kościoła na emigracji”. Następne spotkanie “Idź i odbuduj mój Kościół… domowy” odbyło się 16 stycznia br.

źródło: PAP

czytaj też:

Propozycja, gdy zakończy się Kongres Rodzin Polonijnych >>>

Więcej o IV Kongresie Rodzin Polonijnych >>>